Кримінологія (Criminology)

Recent Submissions

 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Право і суспільство. – 2019. – № 2. – С. 221-225, 2019)
  Здійснено аналіз структури злочинності у сфері надрокористування в Україні. Встановлено переважання в ній злочинного порушення правил охорони або використання надр. Абсолютна більшість із них є умисними. Фіксується відносно ...
 • Косинська, Є. В.; Kosynska, Ye. V. (Право і суспільство. – 2019. - № 3, ч. 2. – С. 164-173, 2019)
  У статті розкрито поняття та зміст детермінантів злочинності у кримінально-виконавчих установах. Встановлено основні різновиди детермінант втеч із місць позбавлення волі або з-під варти: соціально-правові, соціально-економічні, ...
 • Володіна, О. О.; Volodina, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3211-0303; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 81-85, 2020)
  Розглянуто загальні положення щодо здійснення домашнього насильства. Проаналізовано форми насильства щодо осіб похилого віку. Акцентовано увагу на профілактиці та запобіганні домашньому насильству, здійснюваними як органами ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Архів кримінології та судових наук. - 2020. - № 1. - С. 80-88, 2020)
  Статтю присвячено аналізові феноменологічного змісту сценарного підходу, його ролі в проведенні кримінологічних досліджень, а також діагностиці проблемних полів, на яких йому доводиться функціонувати. Установлено, що ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Архів кримінології та судових наук. - 2020. - № 1. - С. 98-108, 2020)
  Конвергенція тенденцій глобалізації та глокалізації у розвитку світу загалом та різного масштабу соціальних груп у межах окремих держав, зокрема, подальша фрагментація та капсуляція наративів, дискурсивних систем актуалізує ...
 • Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 126-132, 2020)
  Досліджено витоки та загальні засади протидії такому негативному соціальному явищу, як корупція. З’ясовано місце Угорщини та України у світовому рейтингу сприйняття корупції. Розглянуто основні організації, діяльність ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) . – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 52-54, 2019)
  У тезах доповіді розкривається сутність кібератаки як елементу гібридної війни. Визначаються найбільш ефективні види кібератак, які направлені на дестабілізацію компютерних систем держави.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 34-38, 2008)
  Визначено основні контури програмно-цільового підходу до формування стратегії і тактики запобігання, а також протидії злочинності та корупції в Україні в умовах ринкової трансформації.
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 47-50, 2020)
  Досліджено феномен адміністративно-правового статусу органів Національної поліції як суб’єкта реалізації державної політики України у сфері забезпечення прав і свобод людини.
 • Kulish, A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2700-483X; Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Chernysh, R.; Черниш, Р. Ф.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4176-7569; Khan, O. O.; Хань, О.О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Havrik, R.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1557-0594 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 30 (June). - P. 99-110, 2020)
  Стаття присвячена важливій та актуальній темі – заходам щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів комерційного призначення в Україні. Автори аналізують позицію наукової доктрини щодо сутності ...
 • Orlov, Y. V.; Орлов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Yashchenko, A. M.; Ященко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 5. - P. 233-239, 2018)
  Мета статті - виявити, описати і пояснити підстави і умови для реалізації права на повстання, відмежувати відповідні демократичні процедури від антидержавних злочинів. Основні результати дослідження полягають у тому, що ...
 • Ilchenko, O. V.; Ільченко, О. В.; Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Kuzmenko, S.; Shelukhin, O.; Dobrovinskyi, A. V.; Добровінський, А. В.; (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2019. – Vol. 22, Issue Special Issue 2, 2019)
  У статті описано поняття фішингу як одного з видів кіберзлочинності у сфері Інтернет-шахрайства. Автори визначають особливості фішингу та його основне призначення. Досліджуючи суть фішингу як кіберзлочинності, звертали ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Європейські перспективи. – 2020. – № 2. – С. 92-96, 2020)
  Розглянуто основні напрямки удосконалення кримінологічного забезпечення діяльності органів прокуратури як підсистеми боротьби зі злочинністю, що нині перебуває в стадії становлення. Акцентовано увагу на важливості розвитку ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 89-95, 2020)
  Стаття присвячена аналізу місця кримінального радикалізму в предметно-дискурсивному полі кримінології. Наголошено на тому, що радикалізм постає предметом як найбільш високого за рівнем абстрагування пізнання - філософського, ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 63-67, 2020)
  Публікація присвячена систематизації чинного законодавства (сукупності законів і підзаконних нормативно - правових актів), які становлять нормативно - правове поле з врегулювання діяльності відповідних суб’єктів щодо ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 102-107, 2020)
  Публікація присвячена обгрунтуванню необхідності розробки національної Стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Ключовими аспектами національної Стратегії захисту державного суверенітету ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 202-204, 2018)
  Проаналізовано правове регулювання протидії кібербулінгу в Україні.
 • Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 399-402, 2018)
  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо протидії кібербуллінгу та можливість його використання в Україні.
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Право і суспільство. – 2019. – № 6. – С. 57-62, 2019)
  У статті досліджено роботу правоохоронних органів України крізь призму їх діяльності як суб’єктів протидії кримінальному радикалізму. Діяльність зазначених органів розглянуто через здійснення ними спеціально-кримінологі ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С. 50-56, 2019)
  Статтю присвячено аналізу загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України з кримінологічного погляду на проблему загроз як характерну ознаку окремого різновиду злочинності, що детермінує посягання на ...

View more