Кримінологія (Criminology)

Recent Submissions

 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 146-152, 2019)
  Розглянуто проблему віктимологічної профілактики втягнення в заняття проституцією. Визначено роль жертви у механізмі вчинення злочину, передбаченого статтею 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 134-145, 2019)
  Постмодерністський стиль у сучасній кримінології виявляється співзвучним поширенню глобальних інформаційних технологій, дискурсу в межах глобальної інформаційної мережі. Віртуальний простір стає простором не лише кримінології, ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 110-117, 2019)
  Досліджено асоціальне тло, яке є передумовою детермінації злочинів проти державного суверенітету та територіальної цілісності України. Визначено основні сфери життєдіяльності суспільства та держави, в яких формується ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 126-133, 2019)
  Розглянуто протидію пропаганді расової чи національної дискримінації. Відповідні заходи зведено до такого: публічного засудження злочинних діянь, оприлюднення випадків учинення незлочинних дискримінаційних діянь та рішення ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 118-125, 2019)
  Окреслено основні напрямки кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. Визначено його структуру та сутність, охарактеризовано зміст функціональних складових. Зосереджено увагу на особливостях нормативно-правового, ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 92-100, 2019)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу й опису показників наркозлочинності в Україні. Констатовано, що в Україні складається несприятлива наркотична ситуація, що є наслідком і водночас фактором напруженої криміногенної ...
 • Syniavska, O.; Синявська, О.О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7507-3541; Dekhtyar, N.; Дехтяр, Н.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7932-8620; ResearcherID: N-6285-2018; Scopus Author ID: 54972904200; Deyneka, O.; Дейнека, О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5852-4163; ResearcherID: P-5103-2014; Zhukova, T.; Жукова, Т.; Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019) (Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019). – CEUR-WS.org, online, 2019. – Vol. 2422. – P. 100-110., 2019)
  Документ присвячений актуальній проблемі протидії кібератакам у банківському секторі, зокрема у сфері електронного банкінгу. Розглянуто основні види банківських шахрайств, які здійснюються в онлайн-сфері. Автори пропонують ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнар. круглого столу (м. Київ, 27 верес. 2019 р.). - Київ, 2019. - С. 176-179, 2019)
  Зазначається що в межах кримінологічної теорії назріла наукова дискусія з приводу того, чи можливо розглядати домашнє насильство як фонове для злочинності явище. Наголошується на тому, що збіг законодавчо закріпленого ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Пенітенціарної асоціації України. –2019. – № 2 (8). – С. 142-151, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню міжнародного аспекту забезпечення економічної безпеки України на підставі аналізу різних форм імплементації європейського досвіду в практику її кримінологічного забезпечення. Наголошено, що ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 157-161, 2012)
  Проаналізовано основні підходи до вивчення мовних конструкцій, що використовуються при розробленні норм сучасного кримінологічного законодавства. Окреслено перспективні напрями вивчення відповідної проблематики.
 • Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O. (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133, 2012)
  Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків ...
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K.; Челядіна, О. С.; Cheliadina, O. S. (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 89-94, 2012)
  Проаналізовано практику боротьби в Україні з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом через банківську систему. Виокремлено основні умови, що сприяють відмиванню «брудних» грошей. Внесено пропозиції стосовно посилення ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 174-179, 2012)
  Проаналізовано основні детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 173-179, 2012)
  На основі аналізу динамічних та статичних компонентів правової системи та особливостей криміногенної детермінації зроблено висновок про існування двох відповідних типів нормативно-правової детермінації злочинності. Встановлено ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 78-80, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Визначено роль та компетенцію підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Розкрито проблеми міжнародного співробітництва правоохоронних органів з ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Право і безпека. - 2013. - № 2 (49). - С. 136-139, 2013)
  Розглянуто методологічні особливості аналізу кількісних (статистичних) характеристик кіберзлочинності в Україні з урахуванням особливостей цього виду злочинності як об’єкта статистичного аналізу, чим і визначається ...
 • Рязанцева, І. М.; Riazantseva, I. M.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V. (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 140-144, 2014)
  Проаналізовано концептуальну нормативно-правову базу у сфері розбудови національної системи кібербезпеки. Розкрито суб’єкти систем кібербезпеки. Запропоновано основні напрями розбудови системи кібербезпеки із прив’язкою ...
 • Шахова, К. В.; Shakhova, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6431-3757 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 153-156, 2014)
  Висвітлено основні причини та умови вчинення зґвалтувань. Залежно від ступеня впливу на злочинну мотивацію ґвалтівників систему детермінант поділено на три рівні, наведено їх коротку характеристику з урахуванням результатів ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 124-130, 2014)
  Досліджено наукові проблеми формування стратегій інтеграції політичної системи та протидії злочинності. Обґрунтовано гносеологічну автономність зазначених стратегій. Визначено наукові засади функціональної синхронізації ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 106-110, 2014)
  Здійснено функціональний аналіз запобігання різним видам злочинів, досліджено структуру запобіжного процесу в усіх його формах, встановлено залежність елементів системи запобігання, розглянуто об’єкти та суб’єкти ...

View more