KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Podorozhnii, Ye. Yu.; Подорожній, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Obushenko, N.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-3180; Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; ; Platkovska, O. V.; Платковська, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0011-9290; (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 26. – P. 304-310, 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України в частині унормування підстав для звільнення працівника за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Проаналізовано наукові точки зору ...
 • Кучко, А. В.; Kuchko, A. V. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 160-168, 2021)
  Проведено всебічний аналіз правових засад недопущення дискримінації в реалізації права на працю. Визначено особливості правового регулювання недопущення дискримінації за ознакою статі у працевлаштуванні. Виявлено проблемні ...
 • Вереітін, С. В.; Vereitin, S. V. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 144-148, 2021)
  Надано пропозиції і рекомендації з удосконалення теоретичних положень трудового права щодо особи роботодавця у трудових правовідносинах поліцейських та норм національного законодавства щодо правового статусу Національної ...
 • Жеребцов, Д. Є.; Zherebtsov, D. Ye. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 60-66, 2021)
  Розглянуто наукові підходи до визначення поняття «дисциплінарна відповідальність». Визначено ознаки дисциплінарної відповідальності поліцейських. Запропоновано авторське визначення поняття «дисциплінарна відповідальність ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 3. - С. 156-158, 2020)
  Акцентовано, що існуюче правове регулювання трудових відносин виявилося неефективним, у законодавстві відсутній чіткий механізм реалізації закладених в ньому норм, а отже, при прийнятті нового Кодексу варто взяти до уваги ...
 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 44. – С. 90-94, 2020)
  Запропоновано власне визначення понять «єдність»та «диференціація» у контексті регулювання трудової діяльності працівників Державного бюро розслідувань. Зроблено висновок, що єдність та диференціація правового регулювання ...
 • Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7788-5132 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 205-207, 2021)
  Наголошено, що під час карантину за кожним працівником повинно зберігатися займана посада, умови праці, соціальні гарантії та недопущення обмежень трудових прав.
 • Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0033-3238 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 191-195, 2021)
  Акцентовано необхідність вдосконалити трудове законодавство та привести у відповідність з ним діючі нормативно-правові акти. До того ж потрібно визначити додаткові гарантій для працівників, які використовують цифрові ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 182-186, 2021)
  Зазначено, що атестування, як інструмент визначення компетентності та наявності професійних знань у поліцейського, змінює уявлення про них та систему взагалі у бік саме освічених та кваліфікованих фахівців, а тому потребує ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 170-173, 2021)
  Відзначено, що законодавство, яке закріплює правові засади притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, є недосконалим, що, у свою чергу, обумовлює наявність великої кількості проблемних питань як з теоретичної, ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid. org/0000-0002-2105-9664 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 153-156, 2021)
  Зазначено, що актуальним і важливим для підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи є вивчення мотивів праці поліцейських та налагодження успішного процесу управління їхньою професійною мотивацією.
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 149-152, 2021)
  Зазначено необхідність удосконалення трудового законодавства у частині регулювання відповідальності за порушення законодавства про працю. Зокрема, йдеться про нераціональність диференціації штрафних санкцій, що можуть бути ...
 • Гарбузюк, К. Г.; Harbuziuk, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 129-132, 2021)
  Наведено коло керівних ідей, які становлять систему принципів правового регулювання кадрового забезпечення працівників поліції.
 • Василько, І. В.; Vasilko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2361-3726 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 121-125, 2021)
  Зауважено, що судовий захист є одним із ключових засобів забезпечення трудових прав працівників, який є важливим інструментом для захисту прав працівників як найбільш вразливих учасників трудових відносин. Виділено його ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 116-118, 2021)
  Наголошено на недоцільності застосування індивідуального підходу до визначення розміру оплати праці окремих категорій державних службовців.
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 104-107, 2021)
  Розглянуто матеріальна відповідальність роботодавця перед найманим працівником за завдання матеріальної шкоди, яка може виникати на початкових стадіях формування трудових правовідносин, у процесі їх протікання та після ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 59-62, 2021)
  Розглянуто діяльність первинної профспілкової організації працівників Харківського національного університету внутрішніх справ, намічено шляхи покращення її роботи із забезпечення та захисту прав її членів.
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 53-56, 2021)
  Розглянуто тенденція встановлення залежності реалізації соціальних прав особи від фінансових можливостей держави. Наголошено, що заходи із забезпечення населення соціальними виплатами повинні відповідати Конституції України, ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 51-53, 2021)
  Розглянуто роль практики Конституційного Суду України у забезпеченні належного рівня нормативно-правового регулювання трудових правовідносин.
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 56-59, 2021)
  З’ясовано сутність дії трудового законодавства України в часі, в просторі та за колом осіб; визначено основні заходи підвищення його ефективності.

View more