KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Visegrad journal on human rights. – 2015. - № 6/1. – P. 215-220, 2015)
  Анотація: У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, визначено шляхи вдосконалення локального правового регулювання трудових відносин в Україні. Доведено, що подальша розробка ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Visegrad journal on human rights. – 2015. - № 5/2. – P. 80-86, 2015)
  У статті на основі наукових поглядів вчених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення поняття «норм права». Наголошено, що за допомогою й на основі нормативно-правових актів здійснюється регулювання всіх без винятку ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 6. – С. 189-192, 2017)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України розглянуто специфіку співвідношення норм адміністративного та трудового права в контексті правового регулювання ними проходження служби в Національній поліції ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2018. – Вип. 48, т. 1. – С. 133-137, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства України розглянуто проблеми правового регулювання грошового забезпечення поліцейських. Встановлено, що сутність грошового забезпечення ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2015. – Вип. 33-2, т. 1. – С. 72-75, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених розглянуто ключові вимоги для вступу на службу до Національної поліції України. Наголошено, що здійснення професійного відбору ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 120-124, 2019)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також поглядів учених досліджено проблему договірного регулювання реалізації права на працю поліцейських. Наголошено, що, оскільки зміст контракту прямо ...
 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V. (Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : У 2-х ч. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. – Ч. 2: Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики. – С. 54-56, 2019)
  Виділено функції заохочень, підстави для застосування заходів заохочення. З’ясовано, що нормативне закріплення, а також практична реалізація принципів застосування заохочень як засобу правового впливу сприяють підвищенню ...
 • Бойко, В. Б.; Boiko, V. B. (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 79-83, 2013)
  Досліджені сучасні форми та засоби захисту трудових прав працівників з метою їх класифікації та подальшого нормативно-правового забезпечення їх реалізації.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 2. – С. 68-72, 2017)
  Досліджуються гарантії трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання гарантій трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження вчених з даного ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6-2, т. 1. – С. 59-62, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів учених визначено, як співвідносяться норми трудового й адміністративного права у правовому регулюванні просування по службі поліцейських. ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 41, т. 3. – С. 38-42, 2016)
  У статті досліджується трудовий договір як підстава виникнення та реалізації трудових прав поліцейських. Розглянуто доктринальні дослідження та наукову літературу, яка визначає окремі питання щодо трудового договору як ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2017. – Вип. 2, т. 3. – С. 30-34, 2017)
  У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених визначено, як співвідносяться норми трудового та адміністративного права в правовому регулюванні звільнення поліцейських. Для цього ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 26-31, 2017)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України надається характеристика роботи поліцейських як особливого виду трудової діяльності в Україні. Визначається проблематика регулювання ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 6 (21), т. 1. - С. 127-131, 2017)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено та розглянуто проблеми правового регулювання робочого часу поліцейських. Відзначено, що до поліцейських чинне ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9). - С. 149-152, 2015)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених надано авторське визначення поняття відбору на службу в Національну поліцію України. Наголошено, що відбір на службу в поліцію представляє собою регламентований ...
 • Сичова, В. В.; Sychova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 6. – С. 173-175, 2018)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених розглянуто, як співвідносяться централізовані та локальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в Україні. Наголошено, що ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Вип. 3 (9), т. 3. - С. 255-258, 2015)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України, а також наукових поглядів учених визначено можливі шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 2, ч. 3. – С. 39-43, 2016)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів учених визначено особливості трудоправового статусу працівників поліції. Встановлено, що юридичний статус працівників поліції в цілому ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Наукові записки ХЕПУ. - 2018. - №1(20). - С. 58-62, 2018)
  У тезах висвітлене коло актуальних політико-правових проблем, серед яких : теоретико-правові проблеми вдосконалення чинного законодавства України в умовах європейської інтеграції; проблеми становлення й розвитку громадського ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Правове забезпечення соціальної сфери : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. - Одеса : Фенікс, 2017. - С. 307-310, 2017)
  У тезах доповіді висвітлено проблеми реалізації принципів соціального захисту. Система соціального захисту все більше набуває рис, характерних для соціального захисту в країнах з ринковою економікою, але все ж на сьогодні ...

View more