KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Веклюк, О. В.; Vekliuk, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 30-32, 2019)
  Зазначено, що основна відпустка – це така відпустка, право на яку мають всі працівники. Це є відмінністю основної відпустки від усіх інших. Для одержання інших видів відпусток необхідні спеціальні підстави для їх одержання. ...
 • Панченко, В. І.; Panchenko, V. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4729-4435; Нальотова, Н. І.; Nalotova, N. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3243-202X; Билаш, Т. А.; Bylash, T. A. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 376-378, 2020)
  Досліджено питання які виникають при технічному обслуговуванні обладнання. Зазначено, що до виконання робіт з наземного обслуговування повітряних суден допускається персонал, що пройшов навчання і стажування в порядку, ...
 • Козловська, Т. Ф.; Kozlovska, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6106-5524; Сиволожська, В. М.; Syvolozhska, V. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8307-3421; Давітая, О. В.; Davitaia, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6262-0318 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 362-367, 2020)
  Зазначено, що ідентифікація небезпеки дискомфортності середовища перебування пілотів – це свого роду процес встановлення причинно-наслідкових зв’язків між впливом мікрокліматичних параметрів і змінами в стані здоров’я ...
 • Дрогомерецька, Г. В.; Drohomeretska, H. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-9816; Реута, А. В.; Reuta, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6495-6560 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 357-360, 2020)
  Зазначено, що основними причинами отримання різного роду травм авіаційним персоналом є ігнорування заходів щодо попередження травмонебезпечних ситуацій, незабезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2021. – Т. 28, № 1. – С. 169-178, 2021)
  Розглянуто питання запровадження нових підходів у організацію праці найманих працівників. Здійснено наукове опрацювання актуальної проблеми як для науки трудового права, так і для нормотворчої діяльності щодо сучасного ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 31-33, 2022)
  Зазначено необхідність вдосконалення норм національного законодавства у сфері охорони праці на основі європейських принципів. Розглянуто питання корупційних ризиків у нормах законопроєкту про безпеку та здоров’я працівників ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Європейські перспективи. - 2022. - № 2. – С. 176-181, 2022)
  Відзначено, що ефективність роботи працівників органів прокуратури залежить від того, наскільки якісно буде забезпечено дисципліну праці, важливим інструментом дотримання якої є дисциплінарна відповідальність. Наголошено, ...
 • Веклюк, О. В.; Vekliuk, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 62-64, 2020)
  Встановлено, що чинним законодавством України не передбачено надання навчальних відпусток працівникам, які навчаються дистанційно або в екстернаті. Одна з умов надання навчальних відпусток працівникам − їхнє успішне навчання ...
 • Кучко, А. В.; Kuchko, A. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 170-175, 2020)
  Досліджено проблему гендерної дискримінації, зокрема у формі сексуальних домагань на робочому місці, що призводить до руйнації самої концепції гідної праці та нівелює значимість її компоненти – відсутність будь-яких форм ...
 • Сіротов, О. А.; Sirotov, O. A. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 245-248, 2020)
  Зазначено, що організаційно-правові засади встановлення режиму робочого часу поліцейських – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають на підставі здійснення уповноваженими суб’єктами ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 41, т. 4. – С. 64-67, 2016)
  Досліджено теоретичні підходи щодо розуміння поняття «джерело трудового права» та «закон». Наголошено, що закони України як структурні елементи системи джерел трудового права являють собою прийняті Верховною Радою України ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – Вип. 41, т. 4. – С. 72-76, 2016)
  Розглянуто зміст і значення конкурентоспроможності працівників правоохоронних органів в умовах ринкової економіки. Наголошено, що сучасна економіка вимагає більш зваженого підходу до відбору кадрів. Зазначено, що у ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Наше право. - 2022. - № 3. - С. 158-164, 2022)
  Здійснено комплексний історико-правовий аналіз становлення трудового законодавства України у сфері правового регулювання дисциплінарної відповідальності. Розглянуто нормативно-правові акти, які діяли у різні історичні ...
 • Веклюк, О. В.; Vekliuk, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 32-34, 2021)
  З'ясовано, що під соціальною відпусткою розуміється звільнення працівника від роботи на певний період з метою створення сприятливих умов для материнства, догляду за дітьми, отримання освіти без відриву від виробництва і ...
 • Підкопай, Д. С.; Pidkopai, D. S. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 111-114, 2021)
  Встановлено, що внутрішній трудовий розпорядок є системним утворенням, який складається з великої кількості елементів, серед яких важливе значення має нормування праці. Сутність нормування праці полягає в аналізі ...
 • Сєвідова, О. В.; Sievidova, O. V. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 127-130, 2021)
  Наголошено, що працівники органів прокуратури входять до кола суб’єктів трудових правовідносин, тому що трудова діяльність таких працівників є різновидом суспільної трудової діяльності. Правовідносини, виникнення яких ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. – 2022. – № 2 (85). – С. 158-168, 2022)
  Досліджено норми чинного і майбутнього національного законодавства у сфері охорони праці та норми законодавства Європейського Союзу щодо безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі. Відмічено, що національне законодавство ...
 • Сєвідова, О. В.; Sievidova, O. V. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 1. - С. 161-164, 2022)
  Надано правовий аналіз категорії принципів правового регулювання трудових прав працівників органів прокуратури України та їх класифікації. Розглянуто сутність поняття «принципи права», «принципи правового регулювання» ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6452-5672 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 4, т. 1. - С. 172-179, 2019)
  Проаналізовано напрями соціального захисту державних службовців в Україні. Деталізовано зміст законодавства у вказаній царині. Виведено авторський перелік напрямів соціального захисту державних службовців в Україні:1) ...
 • Бондар, В. І.; Bondar, V. I. (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 6. - С. 59-64, 2019)
  Розглянуто проблему комплектування Служби судової охорони професійними та якісними кадрами. Обґрунтовано, що найбільш дієвим способом комплектування є здійснення конкурсного відбору на посаду. Визначено, що конкурс – це ...

View more