KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing) by Title

Browsing Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 56-65, 2022)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів учених, розкрито сутнісний зміст поняття «кваліфікація». З’ясовано, що кваліфікація – це комплексна характеристика працівника, яка включає в с ебе наявність у нього відповідного ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини (до 70-річчя з дня ухвалення) : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 груд. 2018 р.). – Львів, 2018. – С.55-58, 2018)
  Автором розглянуто одне з пріоритетних соціальних прав працівників – право працівника на відпустку. Проаналізовано порядок відкликання з відпустки працівника та державного службовця. Розкрито гарантії, які надаються державою ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 235-243., 2015)
  У зв’язку з тим, що кримінальний злочин, адміністративний та дисциплінарний проступки мають зовнішню схожість, в окремих випадках громадян незаконно притягують до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності ...
 • Єрохін, С. В.; Yerokhin, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 306-310, 2004)
  Розглянуто відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены отношения посредничества - неотъемлемая часть предмета ...
 • Василько, І. В.; Vasilko, I. V. (Юридична наука. – 2015. - № 9 (51). – С. 59-64., 2015)
  У статті наголошено на особливому значенні забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб, що має велике методологічне значення для загальнотеоретичної характеристики трудових прав ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 2. – С. 68-72, 2017)
  Досліджуються гарантії трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання гарантій трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження вчених з даного ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; Коломоец, П. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Харків, 2018)
  У дисертації сформульовано поняття та розкрито значення гарантій реалізації трудових прав поліцейських, визначено їх види та досліджено сучасний стан правового регулювання гарантій реалізації трудових прав поліцейських. ...
 • Коломоєць, П. В.; Kolomoiets, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-4698 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 77-83, 2017)
  У статті досліджуються підстави звільнення працівників з органів Національної поліції України та особливості реалізації гарантій трудових прав поліцейських на цьому етапі. Акцентується увага на тому, що чинне спеціальне ...
 • Протченко, С. М.; Protchenko, S. M. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 111-117, 2006)
  Виконаний аналіз думок вчених і досліджені чинні нормативні акти, з’ясована сутність гарантій і компенсацій працівникам, які суміщають службу в ОВС із навчанням; виявлені можливі шляхи вдосконалення в цій сфері.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 116-121, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених розглянуто як розвивався інститут права на працю у дореволюційній Росії, до складу якої входила більша частина сучасних українських земель. Встановлено, що у дореволюційний ...
 • Чудовський, В. І.; Chudovskyi, V. I. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 807–812, 2011)
  Досліджено стан громадського контролю за додержанням вимог нормативно- правового забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 56- 60, 2006)
  З огляду на проект Закону України «Про аудит з промислової безпеки і охорони праці» висунуті зауваження щодо добровільності проведення аудиту, нечіткої сформульованості відповідальності аудиторів за проведення аудиту, ...
 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 183-188, 2016)
  Розглянуто проблеми визначення місця відносин проходження державної служби в системі національного права. Обґрунтовано тезу, що зазначені відносини входять до предмета трудового права. Надано наукові пропозиції ...
 • Кудрявцев, І. В.; Kudriavtsev, I. V. (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 472–477, 2011)
  Розглянуті питання участі державних службовців як суб’єктів трудового права у профспілках, виконано аналіз сучасних правових позицій щодо поняття «державні службовці як суб’єкти трудового права» та особливостей їх членства ...
 • Клемпарський, М. М.; Klemparskyi, M. M.; Клемпарский, Н. Н. (Київ, 2014)
  Дисертацію присвячено аналізу та вирішенню сучасних проблем правового регулювання статусу державних службовців як суб’єктів трудового права України. Проаналізовано загальнотеоретичну та правову характеристику суб’єктів ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Форум права. - 2007. - № 2. – С. 126-132, 2007)
  Розглянуто питання прояву сутності диференціації правового регулювання праці у трудовому праві України; приділено увагу виділенню її видових проявів.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 34-48, 2021)
  Розглянуто обмеження прав і свобод громадян, які встановлюються законодавством у разі прийняття на службу в поліцію. Проаналізовано норми загального та спеціального законодавства, що регулюють службову діяльність поліцейських, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.) : у 2-х т. – Чернігів, 2020. – Т. 2. – С. 33-37, 2020)
  У тезах доповіді розглядаються деякі питання вдосконалення правового регулювання діяльності науково-педагогічних та наукових працівників закладів вищої освіти системи МВС України.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 22 квіт. 2020 р.). – Суми, 2021. – С. 72-75, 2021)
  У доповіді обґрунтовано необхідність законодавчого врегулювання порядку компенсації поліцейському невикористаної частини відпустки за минулі роки. Доведено, що у статті 93 Закону України «Про Національну поліцію» доцільно ...
 • Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827 (Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2016. - Vol. 3, Iss. 6. - С. 99-104, 2016)
  У статті досліджено генезис формування понять "принцип права" і "принцип соціального забезпечення". Водночас визначено поняття, значення та класифікацію принципів права соціального забезпечення в сучасній правовій системі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account