KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2022, Том 97, № 2

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2022, Том 97, № 2

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 2 (97). - 296 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Recent Submissions