KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 295-304, 2020)
  Проведено криміналістичний аналіз впливу зовнішніх умов на механізм учинення економічних злочинів у банківській сфері. Зокрема, детально розглянуто нормативно-правовий фактор обстановки вчинення злочинів, який впливає на ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 272-281, 2020)
  Проведено теоретичне дослідження розвитку наукових уявлень щодо інституту реабілітації у кримінальному процесі. Здійснено детальний аналіз юридичної літератури, а також законодавства України, деяких країн Європейського ...
 • Бурлака, Я. А.; Burlaka, Ya. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 262-271, 2020)
  Досліджено особливості ухвалення слідчим процесуальних рішень на початку досудового розслідування. Проаналізовано процесуальні рішення слідчого на початку досудового розслідування. Визначено повноваження слідчого під час ...
 • Білик, Т. В.; Bilyk, T. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 253-261, 2020)
  Вивчено основні дослідження наукової літератури та практику органів досудового слідства щодо способів убивств заручника або викраденої людини. Проаналізовано наукові думки, які розкривають поняття «спосіб убивств заручника ...
 • Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2145-9593 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 245-252, 2020)
  Досліджено запровадження механізму реалізації запобіжної діяльності слідчого і дізнавача в досудовому розслідуванні. Здійснено порівняльний аналіз положень чинного КПК України і попереднього КПК України 1960 р. та аналогічних ...
 • Чумак, В. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4(91). - С. 235-244, 2020)
  Досліджено зарубіжний досвід організації та діяльності судово-експертних установ на прикладі таких держав, як Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідерланди та Чехія. Наголошено на законодавчих особливостях функціонування ...
 • Тарасенко, В. С.; Tarasenko, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 202-212, 2020)
  У результаті дослідження встановлено коло органів виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Надано їх класифікацію відповідно до класифікації органів виконавчої влади в цілому. Визначено, ...
 • Почанська, О.; Pochanska, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 158-169, 2020)
  Визначено міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі. Сформульовано поняття міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини та встановлено основні форми використання ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 140-146, 2020)
  Розглянуто положення Податкового кодексу України, що визначають загальнодержавні податки і збори в системі обов’язкових платежів. Визначено, що головним призначенням загальнодержавних податків і зборів є формування та ...
 • Голуб, М. В.; Holub, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 108-120, 2020)
  Розглянуто питання щодо подальшого наближення поліцейського сервісу до людей – членів об’єднаної територіальної громади. Акцентовано увагу на необхідності здійснення подальших кроків, спрямованих на зміцнення партнерських ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 185-192, 2020)
  З’ясовано рівень нормативного забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України. Проаналізовано нормативну базу, яка стосується діяльності Національної поліції України. Установлено, що на нормативному ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 170-184, 2020)
  З’ясовано негативні сторони овердрафту в процесі оформлення та обслуговування клієнтів. Менеджери банків удаються до зловживань, не пояснюють досконало умови мікрокредитування, а також не створюють умов для управління ...
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; ResearcherID: AAG-2697-2019 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 4 (91). - С. 88-96, 2020)
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, присвячених заходам протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми. Установлено ключові проблеми реалізації таких заходів і запропоновано шляхи їх вирішення. Розкрито ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 59-68, 2020)
  На підставі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства досліджено сутність стимулювання та мотивації праці поліцейських. Визначено поняття та значення правового регулювання стимулювання праці поліцейських. ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 37-48, 2020)
  Досліджено сутність інституту доказування та доказів у цивільних справах, що розглядаються третейськими судами. Здійснено порівняльно-правовий аналіз нормативних положень Закону України «Про третейські суди» та цивільного ...
 • Кучко, А. В.; Kuchko, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 69-78, 2020)
  На підставі комплексного аналізу вітчизняних та зарубіжних законодавчих положень, міжнародно-правових актів і практики Європейського суду з прав людини у спорах із захисту прав осіб, які постраждали від дискримінації, а ...
 • Підкопай, Д. С.; Pidkopai, D. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 79-87, 2020)
  Спираючись на аналіз наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства, розглянуто проблему єдності та диференціації внутрішнього трудового розпорядку. Установлено, що як єдність внутрішнього трудового розпорядку не ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 4 (91). – С. 49-58, 2020)
  Досліджено практику державної політики та застосування законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу в запровадженні вимог охорони довкілля від забруднення в галузі автомобільного транспорту, виявлено основні ...
 • Кузубова, Т.; Kuzubova, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 224-234, 2020)
  Досліджено положення КПК України, що встановлюють строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, процесуальний порядок їх продовження, правові наслідки закінчення строку досудового розслідування. ...
 • Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4608-3062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 177-186, 2020)
  Розкрито зміст поняття «спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції». На основі аналізу чинного адміністративного законодавства України визначено органи державної влади, що підпадають під це поняття. На ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds