KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Recent Submissions

 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014)
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (The genesis of genius. – Geneva, 2016. – № 6. – С. 123-127, 2016)
  Стаття присвячена аналізу фінансових інтересів учасників бюджетного процесу і розгляду їх значення для формування бюджетних правовідносин. Проаналізовані погляди вчених на правову природу публічних фінансових інтересів. ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 130-137, 2014)
  Розглянуто сутність принципу законності в бюджетному контролі та визначено шляхи удосконалення правового механізму його реалізації.
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 155-161, 2014)
  Визначено головні завдання реформаційних змін у податковій системі України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері спрощення податкової ...
 • Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 1060–1065, 2013)
  Проаналізовано особливості реалізації наглядових повноважень органів прокуратури за дотриманням законності у сфері державних закупівель. Встановлено, що для досягнення поставлених завдань органи прокуратури повинні ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M. (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1154–1159, 2013)
  Розглянуто проблемні питання місця та значення аудиту в системі фінансового контролю. Встановлено, що аудит - це форма фінансового контролю та елемент адміністративно-правового механізму протидії адміністративним деліктам, ...
 • Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898, 2012)
  Розглянуто особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування. Окреслено коло проблем на законодавчому рівні стосовно регулювання діяльності компаній з управління активами інститутів ...
 • Тищенко, А. О.; Tyshchenko, A. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 904–907, 2012)
  Досліджуються правові засади проведення фінансового контролю в сучасних умовах розвитку фінансової системи країни. Визначено поняття «метод контролю». Проводиться порівняльно-правовий аналіз видів методів фінансового ...
 • Shulga, A.M.; Шульга, А.М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Zharovska, I. M.; Жаровська, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3821-8120 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, №. 1. - P. 245-249, 2019)
  Проаналізовано методи фінансового контролю Державної фінансової інспекції України. Вироблено рекомендації щодо вдосконалення процедури фінансового контролю Державної фінансової інспекції України, а також визначено проблемні ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Форум права. – 2012. – № 3. – С. 515-518, 2012)
  Розкрито поняття елементів організації діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності; визначено сутність та зміст елементів організації діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності; виокремлено основні ...
 • Тесля, Л. В.; Teslia, L. V. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 972–976, 2012)
  З’ясована сутність фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій. Проведено детальний аналіз повноважень селищних рад рекреаційних територій у сфері фінансової діяльності.
 • Кашкарьова, О. В.; Kashkarova, O. V. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 314–318, 2012)
  Розглянуто риси загальнообов’язкового державного соціального страхування. Досліджено особливості правових відносин з публічного страхування і надаються докази їх належності до фінансово-правових.
 • Лученцов, Г. В.; Luchentsov, H. V. (Харків, 2018)
  В дисертації досліджується інституційна природа відносин з контролю за видатками фізичних осіб в Україні та місце інституту фінансового контролю за видатками фізичних осіб в системі права України; міжнародно-правові та ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 953–961, 2012)
  З’ясовано сутність та особливості запровадження горизонтального моніторингу, як одного із методів податкового контролю великих платників податків. Проаналізовано основні переваги та недоліки його впровадження в Україні ...
 • Калініченко, Г. В.; Kalinichenko, H. V. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 301–307, 2012)
  Розкрито сутність та правову природу податкового векселя як особливого інституту податкового права та окреслені його функції, які відображують його сутність та юридичну природу: засвідчення безумовного грошового зобов’язання ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 188–195, 2012)
  Розглянуто сутність поняття «банківська діяльність», сформульовано авторське визначення, визначено особливості банківських операцій і риси, які характеризують фінансово-правовий характер цих відносин.
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 588–593, 2011)
  Розроблено рекомендації з вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для служби в органах державної податкової служби та підвищення їх відповідальності за порушення законодавчих, процесуальних, моральних та ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 794–800, 2012)
  Досліджено документальні методичні прийоми та процедури податкового контролю, які застосовуються при проведенні перевірок податкового законодавства. Використання цих прийомів і процедур дозволяє дати кількісну та якісну ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 741–748, 2011)
  Розглядається система суб’єктів податкових правовідносин. На підставі аналізу вітчизняного законодавства здійснена спроба виявити усіх можливих учасників податкових правовідносин, проаналізувати їх правовий статус та роль ...
 • Bohdaniuk, I.; ; Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4, No. 5. – P. 31–35, 2018)
  Метою статті є розгляд аудиту як форми контролю Державної аудиторської служби України та аналіз його форм і типів. Аналіз видів аудиту, а також їх характерні особливості, допомогли розробити рекомендації щодо вдосконалення ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds