KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law) by Issue Date

Browsing Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898, 2012)
  Розглянуто особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування. Окреслено коло проблем на законодавчому рівні стосовно регулювання діяльності компаній з управління активами інститутів ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Форум права. – 2012. – № 3. – С. 515-518, 2012)
  Розкрито поняття елементів організації діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності; визначено сутність та зміст елементів організації діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності; виокремлено основні ...
 • Тищенко, А. О.; Tyshchenko, A. O. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 904–907, 2012)
  Досліджуються правові засади проведення фінансового контролю в сучасних умовах розвитку фінансової системи країни. Визначено поняття «метод контролю». Проводиться порівняльно-правовий аналіз видів методів фінансового ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 18-22, 2012)
  Розглянуто досвід появи фінансового капіталу у контексті земельного ринку як окремого джерела його формування на українських землях Російської імперії на рубежі XIX і XX століть. На прикладах діяльності акціонерних земельних ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Покотаєва, О. В.; Pokotaieva, O. V.; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613; Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Київ: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с., 2013)
  Навчальний посібник присвячено правовим проблемам організації справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові засади оподаткування в Україні, правовий статус органів державної ...
 • Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 144-151, 2013)
  Досліджено правову природу інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податкових органів України, розкрито її зміст і значення для підвищення ефективності функціонування цих органів. Запропоновано конкретні шляхи ...
 • Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 1060–1065, 2013)
  Проаналізовано особливості реалізації наглядових повноважень органів прокуратури за дотриманням законності у сфері державних закупівель. Встановлено, що для досягнення поставлених завдань органи прокуратури повинні ...
 • Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S. (Форум права. – 2013. – № 4. – С. 356–359, 2013)
  Розглянуто принципи діяльності акціонерно-комерційного банку. Досліджено нормативно-правові документи та звернуто увагу на їх окремі положення, визначено основні принципи діяльності акціонерно-комерційного банку.
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M. (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1154–1159, 2013)
  Розглянуто проблемні питання місця та значення аудиту в системі фінансового контролю. Встановлено, що аудит - це форма фінансового контролю та елемент адміністративно-правового механізму протидії адміністративним деліктам, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 31-35, 2013)
  Досліджено місце та особливості бюджетно-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності. Проаналізовано ознаки бюджетної відповідальності і зроблено висновок про її спільні риси з фінансово-правовою ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014)
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 155-161, 2014)
  Визначено головні завдання реформаційних змін у податковій системі України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері спрощення податкової ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4 (67). - С. 130-137, 2014)
  Розглянуто сутність принципу законності в бюджетному контролі та визначено шляхи удосконалення правового механізму його реалізації.
 • Кравцова, Т. М.; Kravtsova, T. M.; Божко, Ю. В.; Bozhko, Yu. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 3. – С. 72–75, 2014)
  У статті розкриваються деякі аспекти фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування, в тому числі за несвоєчасну сплату податку на прибуток. Зокрема, досліджені такі правові категорії, як фінансова ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-2, т. 4. – С. 92-94, 2014)
  Удосконалення вітчизняного законодавства у сфері інформаційного забезпечення діяльності фіскальних органів, зокрема справляння податку, залежить від аналізу й упровадження передового досвіду зарубіжних країн. З урахуванням ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Деменко, О. Є.; Demenko, O. Ye. (Наше право. - 2014. - № 1. - С. 165-173, 2014)
  У статті розкриваються завдання та основні напрямки діяльності органів Міністерства доходів і зборів України, визначається їх роль в адмініструванні податків і зборів.
 • Пугачова, Є. В.; Puhachova, Ye. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2014. - Вип. 24, т. 3. - С. 111 - 114, 2014)
  В статті розкриті та охарактеризовані головна мета і основні принципи функціонування та розвитку ринку цінних паперів в Україні. Розглянуто необхідні складові для створення ринку цінних паперів в Україні з ефективним ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 92-99., 2015)
  Досліджено фінансові інтереси держави в сучасних умовах правового регулювання бюджетного процесу в Україні. Проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо публічності фінансових правовідносин. Доведено публічний характер ...
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-780X; ResearcherID: C-6889-2018 (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1, т. 3. – С. 18-22, 2015)
  У статті досліджено правове регулювання інформаційного забезпечення у сфері справляння податків у пострадянських країнах. Проаналізовано та виокремлено положення податкового законодавства, які можна використати для ефективного ...
 • Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 203-208., 2015)
  Запропоновано оптимізувати та законодавчо врегулювати кількість центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Показано, що спеціальний статус Державної фіскальної служби України саме як центрального органу ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account