KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law) by Issue Date

Browsing Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006)
  Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. - 2006. - № 1. – С.20-24, 2006)
  Запропоновані принципи державного контролю в бюджетному процесі на підставі нового концептуального підходу до його організації, як складової регулювання бюджетним процесом.
 • Момот, В. М.; Momot, V. M. (Форум права. - 2006. - № 31. – С. 87- 92, 2006)
  Сформульоване поняття кадрової функції Державної податкової адміністрації України, класифіковані кадри податкової служби, а також вимоги, яким повинні відповідати працівники податкових органів, надані пропозиції щодо ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. - 2007. - № 1. – С.70- 88, 2007)
  Виконаний аналіз бюджетного забезпечення фінансування системи МВС України щодо динаміки та достатності надходження коштів на потреби забезпечення її належної діяльності й подальшого розвитку та з’ясуванні реального стану ...
 • Сергеєв, С. О.; Serheiev, S. O. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.185-188, 2007)
  Розглянуті основні елементі правового статусу учасників фіскальних відносин, а також визначено коло суб’єктів вказаних правовідносин.
 • Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V. (Форум права. - 2007. - № 3. – С. 190-194, 2007)
  Щодо систематизації суб’єктів фінансового моніторингу обґрунтовуються відповідні ознаки класифікації, серед яких пріоритетними визначені їх місце і роль у процесі здійснення фінансового моніторингу. За цією ознакою ...
 • Островерх, С. В.; Ostroverkh, S. V. (Форум права. - 2008. - № 2. – С. 387-393, 2008)
  Задля уточнення видів державної служби в органах ДПС охарактеризовані наукові праці та чинне законодавство й визначені причини різноманітності державної служби в органах ДПС як підстави означеної класифікації.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 105–112, 2009)
  Для формування концептуальних засад організації системи бюджетного контролю, її правового забезпечення і усунення недоліків чинної організаційно-правової бази бюджетного контролю взагалі і Рахункової палати, як його ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 75–80, 2009)
  Виконаний аналіз чинного законодавства, що встановлює функції Мінфіну в бюджетному процесі, визначені його повноваження зі створення системи внутрішнього державного бюджетного контролю, що потрібно для удосконалення ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Гетманец, О. П. (Харків, 2009)
  Дисертація присвячена удосконаленню організаційно-правових засад бюджетного контролю в Україні. Охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, сформульоване поняття бюджетного контролю, визначено його сутність, мета ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 91-95, 2009)
  Визначено, що методи бюджетного контролю, такі, як ревізія, перевірка та аудит – це спеціальні методи контролю, які здійснюються спеціальними методичними прийомами (контрольними заходами) на підставі загальнонаукових методів ...
 • Стародубова, О. А.; Starodubova, O. A. (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 96-99, 2009)
  Визначено, що повноваження Верховної Ради України в бюджетному процесі деталізуються в норматив но-правових актах, які регламентують парламентську діяльність і бюджетний процес. Вказано на існування неузгодженостей між ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 155-159, 2009)
  Результативність державного фінансового контролю, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, тобто бюджетного контролю, залежить від правового забезпечення статусу та повноважень контролюючих суб’єктів. ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 189–195, 2010)
  Показано, що організація контролю за дотриманням бюджетного законодавства потребує удосконалення теоретичних питань, зокрема щодо застосування поняття «бюджетне правопорушення», визначення його видів відповідно стадій ...
 • Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 489–496, 2010)
  Розглядаються питання здійснення контрольних заходів за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. На підставі аналізу науково-правових підходів та позиції чинного законодавства, пропонується розділити ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Форум права. – 2010. – № 3. – С. 338–343, 2010)
  Характеризується сучасний стан гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України, наводиться їх класифікація.
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 214–222, 2010)
  З’ясовані організаційно-правові засади діяльності та правового статусу спеціалізованих місцевих органів прямого оподаткування Російської імперії в Україні у пореформений період.
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 85-89, 2010)
  Визначено основні засади економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні. Досліджено матеріальне та фінансове підґрунтя реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 206–210, 2011)
  Показано, що визначення організаційно-правових засад юридичної відповідальності в бюджетному процесі є складовою нормативно-правового забезпечення контролю. Встановлено, що методологічні, організаційні і нормативно-правові ...
 • Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 898–903, 2011)
  Показано, що для стабільності і надійності банківської діяльності потребує удосконалення організація банківського контролю на принципах які визначають особливості його здійснення, як виду фінансового контролю, виду ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account