KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law) by Title

Browsing Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mishchenko, L. V.; Міщенко, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Chycha, R. P.; Чича, Р. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840; Yevdokimenko, S. V.; Євдокіменко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2924-6621 (Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402, 2018)
  Україна перебуває на шляху проведення реформи бюджетних відносин, одним із завдань якої є адаптація чинного законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС) із метою створення європейських умов розвитку країни і ...
 • Bohdaniuk, I.; ; Kolisnichenko, V. V.; Колісніченко, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4896-7889; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4, No. 5. – P. 31–35, 2018)
  Метою статті є розгляд аудиту як форми контролю Державної аудиторської служби України та аналіз його форм і типів. Аналіз видів аудиту, а також їх характерні особливості, допомогли розробити рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Barash, Ye.; Kryvytskyi, Yu.; Ablamskiy, S. Y.; Абламський, С. Є.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, №. 1. - P. 25-30, 2018)
  Проведено порівняльно-правове дослідження нормативно-правових актів, що визначають правові засади запровадження валютного регулювання в окремих зарубіжних країнах та в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного ...
 • Stetsenko, S.; Стеценко, С.; Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Shelukhin, M. L.; Шелухін, М. Л.; Lykash, S. S.; Лукаш, С. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052; Barash, Ye.; Бараш, Є. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8402-061X (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. - Vol. 22, Special Issue 2, 2019)
  Широке поширення використання електронних грошей в розвинених країнах як в електронній комерції, так і в реальній економіці зумовило необхідність розробки нормативного регулювання їх обігу в різних країнах. Незважаючи на ...
 • Shevnin, S. M.; Шевнін, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2195-3831 (Право і безпека. – 2018. – № 1(68). – С. 13-16, 2018)
  Метою статті було дослідити дискусійні питання щодо бюджетного менеджменту в Україні, а також навести власне бачення правових основ бюджетного менеджменту та його складової в бюджетному процесі. Методи. При розгляді ...
 • Rossikhina, H.; Россіхіна, Г. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3617-1034; Svitlychna, Yu. O.; Світлична, Ю. О.; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, №. 4. - P. 291-294, 2018)
  Метою статті є визначення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів, а також проведення порівняльно-правового вивчення нормативно-правових актів, що визначають правову базу місцевих податків ...
 • Shulga, A.M.; Шульга, А.М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665; Zharovska, I. M.; Жаровська, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3821-8120 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5, №. 1. - P. 245-249, 2019)
  Проаналізовано методи фінансового контролю Державної фінансової інспекції України. Вироблено рекомендації щодо вдосконалення процедури фінансового контролю Державної фінансової інспекції України, а також визначено проблемні ...
 • Ivanov, S. U.; Іванов, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Hromenko, Yu.; Хроменко, Ю.; Rodina, V.; Родина, В. (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, №. 5. - P. 94-99, 2018)
  В сучасних умовах управління особливого значення набувають аспекти забезпечення стійкості банків та розвитку банківської системи України. Мета дослідження - визначити сутність банківських правовідносин в Україні на основі ...
 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Riabchenko, О. P.; Рябченко, О. П.; Artemenko, І. (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 5. – Р. 64-74, 2018)
  Стаття присвячена науковому аналізу економічної діяльності України в умовах європейських інтеграційних процесів. Підкреслюється, що цінність поточної економічної діяльності визначається насамперед процесами глобалізації, ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211, 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / Сум. філ. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. - С.138-140, 2016)
  Досліджено існуючу проблематику охорони праці працівників на підприємствах та види відповідальності за її порушення. Проаналізовано національне та міжнародне законодавство з цього питання. Досліджено статистику існуючого ...
 • Букрєєв, М. Ю.; Bukreev M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2(81). - С.28-37, 2018)
  Уперше банківську діяльність проаналізовано як об’єкт адміністративно-правової охорони. Висвітлено використання понять «охорона» й «адміністративно-правова охорона» в контексті їх здійснення стосовно банківської діяльності, ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 188–195, 2012)
  Розглянуто сутність поняття «банківська діяльність», сформульовано авторське визначення, визначено особливості банківських операцій і риси, які характеризують фінансово-правовий характер цих відносин.
 • Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S.; Симовьян, В. С.; Гетманець, О. П. - науковий керівник (Харків, 2011)
  Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад організації та здійснення банківського контролю в Україні. Проведено вивчення інституту правового регулювання банківського контролю та з’ясовано його місце ...
 • Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - № 6, т. 1. - С. 65-69, 2016)
  Досліджується зміст та значення місцевого бюджету у сучасних умовах реформування бюджетної системи. Пропонується визначення бюджету територіальної громади як фінансово-правової категорії і розглядаються правові питання ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 31-35, 2013)
  Досліджено місце та особливості бюджетно-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності. Проаналізовано ознаки бюджетної відповідальності і зроблено висновок про її спільні риси з фінансово-правовою ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2016. – № 4. - С. 66-71, 2016)
  Досліджена категорія «бюджетне законодавство» і визначена система нормативноправових актів, вимоги яких встановлюють показники бюджетної діяльності. Доведено, що система нормативно-правових актів, що складають бюджетне ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 23-25, 2012)
  Визначено, що організація фінансового контролю на рівні місцевих бюджетів потребує удосконалення правового забезпечення. Обгрунтовано зміни до чинного бюджетного законодавства щодо повноважень контролюючих суб’єктів на ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Публічне право. - 2016. - № 2 (22). - С. 126-133, 2016)
  Стаття присвячена аналізу сутності бюджетного контролю, як напряму публічної фінансової діяльності держави та органів державного фінансового контролю, визначенню правової природи бюджетного контролю, як засобу забезпечення ...
 • Полівана, В. В.; Polivana, V. V.; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 89-90, 2020)
  Розглянуто сутність та склад бюджетних правопорушень. The essence and composition of budget offenses are considered. Рассмотрены сущность и состав бюджетных правонарушений.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account