KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Навчальні видання (Educational edition). УДК 351.72(07)

Навчальні видання (Educational edition). УДК 351.72(07)

 

Recent Submissions

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Харків : ХНУВС, 2022. – 292 с., 2022)
  У підручнику висвітлено питання щодо сутності фінансових ресурсів підприємства; грошових розрахунків підприємства, формування доходів та витрат, основ оподаткування діяльності, фінансових аспектів формування оборотних та ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Покотаєва, О. В.; Pokotaieva, O. V.; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613; Фалько, Л. В.; Falko, L. V. (Київ: «Хай-Тек Прес», 2013. – 432 с., 2013)
  Навчальний посібник присвячено правовим проблемам організації справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Розглянуто загальні правові засади оподаткування в Україні, правовий статус органів державної ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Місцеві фінанси : підручник. – Київ : УБС НБУ, 2015. – С. 519-580, 2015)
  У розділі підручника розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його застосування в Україні. Розкрито зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування. Розглянуті ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; ResearcherID: AAH-2374-2019; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; ResearcherID: AAH-3378-2019; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; ; Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072; ; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; ; Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287; ; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; ; Сараскіна, Т. В.; Saraskina, T. V.; ; Солошкіна, І. В.; Soloshkina, I. V.; ; Тучак, М. О.; Tuchak, M. O.; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ; ; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; (Харків, 2017. – 392 с., 2017)
  У підручнику розглянуто правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування в Україні, фінансово-правові норми та фінансові правовідносини, правові засади фінансового контролю в Україні, ...
 • Бандурка, О. М.; Гетманець, О. П.; Жорнокуй, Ю. М.; Кашкарьова, О. В.; Кирєєва, І. В.; Колєснік, Т. В.; Міщенко, Л. В.; Налигач, М. І.; Огій, О. С.; Синявська, О. Ю.; Сараскіна, Т. В.; Солошкіна, І. В.; Тучак, М. О.; Фалько, Л. В.; Чорна, А. М.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Bandurka, O. M.; Hetmanets, O. P.; Zhornokui, Yu. M.; Kolesnik, T. V.; Ogii, O. S.; Mishchenko, L. V.; Chorna, A. M.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Харків : Екограф, 2015. – 500 с., 2015)
  У другому виданні підручника розглядаються фінансово-правові інститути та категорії, які відповідно до чинного законодавства реалізуються в сучасних умовах розвитку господарських відносин в Україні. Зміст підручника ...