KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Другова, В. А.; Druhova, V. A. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 157-163, 2013)
  Дана стаття присвячена особливостям віндикаційного позову при захисті права власності на об’єкти нерухомості, які можуть належати на праві власності особам, які не досягли повноліття. У роботі детально проаналізовані умови ...
 • Бережна, І. Г.; Berezhna, I. H. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 128-133, 2013)
  У статті розглянуто теоретичні класифікації нотаріальних дій, види нотаріальних дій, що вчиняються з метою охорони та захисту прав та законних інтересів фізичних осіб – підприємців. Визначено особливості вчинення ...
 • Синєгубов, О. В.; Syniehubov, O. V. (Наше право. - 2013. - № 9. - С. 134-139, 2013)
  Досліджено зміст правомочностей особистого немайнового права дитини на свободу та права на особисту недоторканість, а також характерні особливості їх здійснення неповнолітньою особою. The content of the powers of the ...
 • Лущенкова, М. Г.; Lushchenkova, M. H. (Наше право. - 2013. - № 7. - С. 66-69, 2013)
  Дослідження сучасного стану та розкриття існуючих проблем щодо забезпечення майнових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Research current situation and existing problems of ...
 • Пашутіна, В. Ю.; Pashutina, V. Yu. (Наше право. - 2013. - № 9. - С. 146-151, 2013)
  Стаття присвячена проблемним питанням зловживання корпоративними правами у сфері виплати дивідендів. Визначено форми зловживання правом у сфері виплати дивідендів як з боку акціонерного товариства, так і акціонера. Надано ...
 • Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 34-38, 2013)
  В даній статті досліджуються зміст правомочностей особистого немайнового права дитини на особисте життя та характеризуються особливості його здійснення неповнолітньою особою. This article examines the contents of the ...
 • Гуйван, O.; Гуйван, П. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 29, т. 2. – С. 32-35, 2017)
  Досліджено питання про сутність відносин у сфері інформаційного обороту. З’ясовано окремі види порушень права на доступ до інформації та загальні риси юридичного захисту вказаних прав. Оцінена охоронно-правова здатність ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; Шишка, Н. В.; Shyshka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 1. - С. 108-111, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню нормативістського підходу до цивільно-правового режиму органів, вилучених із тіла людини. На основі аналізу чинного законодавства авторами робиться висновок, що відокремлені від тіла людські ...
 • Чумак, Р.; Chumak, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 1. - С. 46-51, 2021)
  Проаналізовано окремі аспекти підстав цивільно-правової відповідальності за договором про надання юридичних послуг. Доведено, що підставами для відшкодування шкоди за невиконання або неналежне виконання договору про надання ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 160-164, 2020)
  У статті розглядаються питання вини юридичної особи як елемента складу цивільного правопорушення. Сучасний стан цивілістичної доктрини дозволяє усі висловлені погляди щодо розуміння вини звести до психологічної та ...
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 4. - С. 6-10, 2020)
  У статті досліджується проблематика цивільно-правової відповідальності сторін акціонерного договору. На основі поділу цього поняття на його матеріальне та процесуальне значення автор вважає, що в матеріальному значенні ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283; Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010; Розгон, О. В.; Rozghon, O. V.; Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432; Кожевникова, В. О.; Kozhevnykova, V. O. (Харків: ХНУВС, 2016. – 512 с., 2016)
  У підручнику висвітлено та проаналізовано правовідносини між членами сім’ї як немайнового, так і майнового характеру. Детально розглянуто немайнові відносини, пов’язані з реєстрацією, встановленням походження та вихованням ...
 • Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980; Батожська, О. В.; Batozhska, O. V.; ; Бондар, О. Г.; Bondar, O. H.; ; Бичківський, О. О.; Bychkivskyi, O. O.; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524; Завгородня, І. М.; Zavhorodnia, I. M.; ; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Самойленко, Г. В.; Samoilenko, H. V.; ; Сліпченко, О. І.; Slipchenko, O. I.; ; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Ткалич, М. О.; Tkalych, M. O.; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Запоріжжя, 2016. – 284 с., 2016)
  Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Посібник буде ...
 • Аврамова, О.; Avramova, O.; ; Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980; Батожська, О. В.; Batozhska, O. V.; ; Бичківський, О. О.; Bychkivskyi, O. O.; Бондар, О. Г.; Bondar, O. H.; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524; Довбій, С. П.; Dovbii, S. P.; ; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Завгородня, І. М.; Zavhorodnia, I. M.; ; Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; ; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Самойленко, Г. В.; Samoilenko, H. V.; Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.; ; Сліпченко, О. І.; Slipchenko, O. I.; ; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Сядристий, А. О.; Siadrystyi, A. O.; ; Ткалич, М. О.; Tkalych, M. O.; ; Тяпкіна, М. А.; Tiapkina, M. A.; ; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Запоріжжя, 2016. – 385 с., 2016)
  Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Посібник буде ...
 • Гуйван, O.; Гуйван, П. (Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 35-41, 2018)
  У даній праці проаналізовано питання дотримання принципів свободи слова у випадку поширення відомостей через засоби масової інформації. Досліджені засади основоположного принципу щодо вільного обігу інформації в його ...
 • Гуйван, O.; Huivan, O. P. (Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 2 (60). – С. 16-22, 2018)
  Праця присвячена дослідженню окремих інформаційних відносин, які безпосередньо як у регулятивному, такі в охоронному стані опосередковуються юридичними механізмами приватного права. Проаналізовано зміст інформаційних ...
 • Маковецька, В. В.; Makovetska, V. V. (Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. – № 1 (63). – С. 50-54, 2019)
  У статті досліджуються право на належне батьківське виховання як об’єкт цивільного права, поняття захисту права на належне батьківське виховання, його характерні риси та правовий механізм захисту такого права. Також ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 1. – С. 39-57, 2020)
  Визначено коло підстав виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин.
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Харків: Право, 2020. – 672 с., 2020)
  У монографії досліджуються питання визначення поняття, значення та системи принципів цивільного судочинства. Доведено, що сучасні дослідження доктрини принципів судочинства та їхньої системи з успіхом можуть бути проведені ...
 • Борисова, В. І.; Borysova, V. I.; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 3. – С. 28-47, 2020)
  Досліджено визначення особливостей аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України, виявлено проблеми правового регулювання та правозастосування цих зобов’язань і розроблено рекомендацій щодо їх усунення. The ...

View more