KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Наше право. - 2013. - № 2. - С. 157-160, 2013)
  У даній статті робиться аналіз особливостей договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України, дається його визначення, розкривається правова природа та місце в системі цивільно-правових ...
 • Ходєєва, Н. В.; Khodeeva, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 249-252, 2021)
  Акцентовано, що згідно діючого законодавства України, в умовах сьогодення, право на вакцинування все частіше кореспондує з обо’язком викцинування, а сама вакцинація в деякій мірі є підтвердженням тієї ж профпридатності, ...
 • Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 184-187, 2021)
  Наголошено, що в громадських місцях знімати дозволено, однак, знімати лікаря під час виконання його професійних обов’язків без його попередньої згоди заборонено.
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 187-189, 2021)
  Зазначено, що третейські суди можуть самостійно, без залучення до цього процесу державних судів, забезпечувати докази, крім допиту свідків. Повноваження щодо вчинення таких дій третейськими судами мають бути відображені ...
 • Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 190-193, 2021)
  Зазначено, що акціонер у разі порушення його корпоративного права на інформацію шляхом ненадання, несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації має право на захист свого порушеного права.
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 209-214, 2021)
  Зазначено, що концепт «послуга», закріплений у ЦК України, сьогодні не відповідає ні науковим підходам щодо послуги як об’єкта цивільних прав, ні доктрині цивільного права. Це ж стосується й судової практики. Такий стан ...
 • Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 147-151, 2021)
  Зазначено, що встановлення істотних умов договору законом спрямоване, передусім, на збереження правової природи того чи іншого договору, на забезпечення нормального цивільного обороту. Проаналізовано, що істотні умови ...
 • Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 180-184, 2021)
  Зазначено, що доктрина добросовісного використання відіграє важливу роль в системі балансування між монополією авторського права і вільним доступом до творів. Поряд з концепцією вичерпання прав вона неодмінно має розглядатись ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; ResearcherID: J-8916-2016 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 171-174, 2021)
  Зазначено, що предмет договору повинен бути не вилучений з цивільного обігу або якщо він містить певні обмеження, передбачатися у договорі з додержанням цих вимог.
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475 (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 6. - С. 29-33, 2020)
  Автором окреслено актуальні проблеми становлення та розвитку інституту сепарації, до яких віднесено відсутність у чинному сімейному законодавстві чіткого переліку підстав, за яких може бути встановлено режим окремого ...
 • Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 162-164, 2021)
  Зазначено, що предмет договору про закупівлю обмежений лише платним наданням послуг, виконанням робіт або придбанням товару слід розширити і доповнити такими об’єктами як майно, майнові права, результати інтелектуальної, ...
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 165-168, 2021)
  Проаналізовано погляди науковців щодо співвідношення поняття винаходу і об’єкта винаходу.
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 156-159, 2021)
  Зазначено, що після внесення відповідних змін до норм ЦК України, які регулюють відносини щодо володіння, фактичне володіння має отримати надійний захист за допомогою посесорного позову, що прискорить вирішення спорів, ...
 • Єфремова, І. О.; Yefremova, I. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2542-6812 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 159-162, 2021)
  Зазначено, що з метою забезпечення пріоритету сімейного виховання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, Україні доцільно приєднатися до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 134-138, 2021)
  Запропоновано розробити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію принципів цивільного судочинства у правотворчості та правозастосуванні, побудувати теоретико-прикладну модель механізму їхньої реалізації.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 127-129, 2021)
  Розглянуто повноваження тендерного комітету та його членів, які відповідають за організацію та проведення процедур закупівель.
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 110-112, 2021)
  Проаналізовано поняття спадщини, як однієї з найважливіших та ключових категорій спадкового права, зміст якої розкривається в законі через поняття «склад спадщини».
 • Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 107-109, 2021)
  Розглянуто проблемні питання, пов’язаних зі стягненням заборгованості за аліментами та пені за прострочення сплати аліментів у разі смерті одержувача аліментів або платника аліментів.
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 101-104, 2021)
  Розглянуто необхідність формулювання визначення та розробки дієвого механізму правового врегулювання обігу цифрової інформації як об`єкта цивільних прав.
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 69-73, 2021)
  Сформульовано поняття послуги як нематеріальне майнове благо, яке споживається одночасно з його наданням. Як благо, послуга становить об’єктивну дійсність, наділену корисними властивостями, де корисність розуміється ...

View more