KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Бортнікова, А. Г.; Bortnikova, A. H. (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 2. - С. 77-80, 2017)
  Обґрунтовано можливість визнання медіаційної угоди адміністративним договором, укладеної за результатами вирішення публічно-правового спору в рамках позасудової медіації. Наведено особливості медіаційної угоди як виду ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.182-187, 2021)
  Виявлено проблему нормативно-правового встановлення послуги як об’єкта цивільних прав. Зроблено висновок про те, що послуга є матеріальним благом, річчю, яка полягає в дії чи діяльності надавача послуги. Обґрунтовано та ...
 • Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Піхурець, А. О.; Pikhurets, A. O. (Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 33-41, 2021)
  Проаналізовано зміст права інтелектуальної власності. Розглянуто існуючі наукові підходи до визначення системи особистих немайнових прав і майнових (виключних) прав на результати інтелектуальної діяльності та прирівняні ...
 • Кулаков, В. В.; Kulakov, V. V.; (Право та інновації. – 2019. – № 2 (26). – С. 95-99, 2019)
  Розглянуто проблемні питання застосування відповідальності до учасників товариства з обмеженою відповідальністю в рамках корпоративних відносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки, що наявність в учасників ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2019. – № 2 (26). – С. 83-88, 2019)
  Проаналізовано пропозицію укладення цивільно-правового договору. Визначено характерні ознаки оферти. Вказано на те, що пропозиція укласти договір повинна містити вказівку на всі істотні умови майбутнього договору. Зазначено, ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2019. – № 1 (25). – С. 45-50, 2019)
  Визначено істотні умови цивільно-правового договору. Виконано аналіз умови про предмет договору. Досліджено умови, які визначені законом як істотні для договорів даного типу. Розглянуто умови, які є необхідними для договорів ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2020. – № 1 (29). – С. 40-45, 2020)
  Виконано правовий аналіз такої істотної умови цивільно-правового договору, як умови про предмет договору. Досліджено дискусійні теоретичні аспекти щодо розуміння предмету цивільно-правового договору, що дозволило розкрити ...
 • Попова, С. О.; Popova, S. O. (Право та інновації. – 2020. – № 3 (31). – С. 90-95, 2020)
  Досліджено основні підстави виникнення особистих немайнових прав юридичних осіб. Встановлено, що такі права поділяються на загальні і спеціальні, відповідно, цей критерій застосовується до визначення зазначених підстав. ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2020. – № 2 (30). – С. 45-49, 2020)
  Проаналізовано акцепт як стадію укладення цивільно-правового договору. Визначено характерні ознаки та форми акцепту. Вказано, що відповідь про прийняття пропозиції має свідчити про її прийняття, бути повною та безумовною. ...
 • Бринчак, М. П.; Brynchak, M. P. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 4. – С. 122-126, 2018)
  Проаналізовано та висвітлено різні позиції з теорії визначення об'єкта цивільних прав, а саме теорія єдиного об'єкта (моністична) і теорія множинності об'єктів (плюралістична) в цивільному праві. Досліджено питання об'єкта ...
 • Маковецька, В. В.; Makovetska, V. V. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 4. – С. 133-137, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню права на батьківське виховання, а саме його поняття. Зроблено висновок, що право на батьківське виховання кореспондується в обов'язок батьків виховувати своїх дітей, яке, в свою чергу, є і ...
 • Єніна, Л. В.; Yenina, L. V. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 4. – С. 127-132, 2018)
  Розглянуто питання права на укладення шлюбного договору. Досліджено поняття подружжя. Для формування єдиного підходу проаналізовано найбільш поширені в юридичній літературі погляди на поняття шлюбу та сім'ї, як юридичної ...
 • Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 188-193, 2021)
  У статті проаналізовано чинне законодавство України та юридичну літературу щодо визначення понять «плагіат», «самоплагіат». Доведено, що плагіат як правове явище є різновидом порушень прав інтелектуальної власності на ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; ResearcherID: J-6787-2016; Шишка, Н. В.; Shishka, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3396-4530 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 146-149, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню нормативістського підходу щодо волездатності юридичної особи. Необхідність проведення такого дослідження зумовлена сучасними реформаційними тенденціями у галузі цивільного законодавства, ...
 • Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.; (Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 90-102, 2021)
  У статті досліджено загально-правові засади забезпечення захисту правомірних очікувань під час здійснення процедур банкрутства. Визначено, що зіткнення різносторонніх та різнохарактерних інтересів у справах неплатоспроможності ...
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324 (Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 4. - С. 66-73, 2021)
  Проблема вибору способу захисту прямо пов’язана з питаннями визначення змісту і меж диспозитивності та змагальності у цивільному процесі, здійснення правової кваліфікації та визначення предмету доказування у справі, а ...
 • Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 3. - С. 131-135, 2021)
  Стаття присвячена висвітленню деяких стандартів медіації в цивільно-правових спорах та їх реалізації в національному праві Польщі та Чехії. Медіація є одним із визнаних у світовій практиці ефективних способів позасудового ...
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010; Баєва, Л. В.; Baieva, L. V. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 2. - С. 67-70, 2021)
  Статтю присвячено висвітленню проблеми захисту патентних прав. Сьогодні ми не можемо сказати, що законодавство, яке регулює відносини стосовно захисту патентних прав, є досконалим та відповідає міжнародним стандартам. ...
 • Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Майсун, І. В.; Maisun, I. V. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 5. - С. 52-54, 2021)
  Статтю присвячено дослідженню новітніх об’єктів віртуальної реальності, визначенню їх місця в інституті права власності. Переломним етапом у хмарних технологіях стала пандемія COVID-19, яка охопила увесь світ і змусила ...
 • Рассказова, В. В.; Rasskazova, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0887-4880, / (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 6. - С. 76-78, 2021)
  Стаття присвячена висвітленню особливостей правового статусу суб’єктів зобов’язань, які припиняються переданням відступного, визначенню кола прав та обов’язків боржника і кредитора, які виникають у разі досягнення угоди ...

View more