KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 3/3 (Martie). – P. 85-87, 2016)
  Актуальність дослідження угод з нематеріальними благами обумовлена ​​дискусійністю питань, а саме тим, що в цивілістиці традиційною є точка зору, що угоди є регулятором зобов'язальних правовідносин. Відповідно зобов'язальні ...
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Khodeeva, N. V.; Ходєєва, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854; Ходеева, Н. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 12/2 (Decembrie). – P. 115-118, 2016)
  У даній роботі розглядається ряд проблемних питань щодо визначення суб'єктів права на інформацію про стан свого здоров'я. Також підлягають дослідженню деякі аспекти права на інформацію про стан здоров'я, які ведуть до ...
 • Krasytska, L. V.; Красицька, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 5/1. – P. 86-90, 2018)
  У статті розглянуто доктринальні підходи щодо принципів права і принципів сімейного права зокрема. Принцип максимально можливого урахування інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї розглянуто як галузевий принцип ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 5/2 (Mai). – P. 106-110, 2015)
  В статье рассматриваются проблемные вопросы возможности совершения сделок с личным неимущественным правом на имя. В период развития общества и общественных отношений возникают новые виды гражданских отношений, требующие ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.30-34, 2007)
  Розкритий реальний стан і вказані шляхи покращення вітчизняної адміністративно-правової культури у сфері охорони права власності.
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 12 (29). – С. 21-30, 2016)
  Спори про визнання заповітів недійсними становлять одну з найбільш поширених категорій справ, що розглядаються судами за правилами цивільного судочинства. Складність цієї категорії спорів пояснюється тим, що на момент ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2017. – № 5. - С. 9-18, 2017)
  Спори про усунення спадкоємця від права на спадкування є одними з найбільш поширених цивільних справ. Статтею 1224 Цивільного кодексу України визначено підстави усунення особи від права на спадкування. Важливо врахувати, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 1 (10). - С. 117-125, 2013)
  Статтю присвячено судовому порядку зміни черговості одержання права на спадкування. Розкриваються особливості розгляду судами справ про зміну черговості одержання права на спадкування. Аналізуються умови ухвалення судом ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2020. - № 2. - С. 39-42, 2020)
  Стаття присвячена визначенню поняття «цивільно-правова відповідальність у медичних правовідносинах», яка розглядається як один із видів професійної відповідальності, що настає у випадках порушення або невиконання медичною ...
 • Таланов, Ю. Ю.; Talanov, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 360-368, 2012)
  Досліджено проблеми, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства, з метою з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних ...
 • Борисова, В. І.; Borysova, V. I.; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 3. – С. 28-47, 2020)
  Досліджено визначення особливостей аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України, виявлено проблеми правового регулювання та правозастосування цих зобов’язань і розроблено рекомендацій щодо їх усунення. The ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Карпенко, Д. В.; Karpenko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295, 2012)
  Охарактеризовано бази персональних даних на підставі аналізу їх об’єктивної форми, змісту і мети. Запропоновано авторське визначення бази персональних даних, її ознаки та види.
 • Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289 (Мала енциклопедія нотаріуса. - 2016. - № 5 (89). - С. 182-188, 2016)
  У статті досліджено спеціальний порядок набуття права власності на самочинно збудований об’єкт будівництва – судовий, та позасудовий – адміністративний. Описано пільгові умови та законодавчі обмеження для набуття права ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Наукові записки ХЕПУ. - 2005. - № 2 (3). - С. 109-116, 2005)
  В статті розглянуто особливості вжиття заходів щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту і нотаріусом, їх значення та порівняльний аналіз.
 • Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч.1, т. 2. - С. 9-12., 2012)
  Розглянуто проблематику правового врегулювання видів договору ренти в Цивільному кодексі України. Зроблено висновки: всі нормативні положення глави 56 (Рента) ЦК мають універсальний характер по відношенню до будь-якого ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 4 (79). - С.280-286, 2017)
  Запропоновано класифікацію житла за такими критеріями: 1) за призначенням (постійне, тимчасове проживання); 2) за планово-технічною конструкцією; 3) за рівнем комфорту та соціальної спрямованості; 4) за видами житлових фондів. ...
 • Бережна, І. Г.; Berezhna, I. H. (Наше право. - 2013. - № 8. - С. 128-133, 2013)
  У статті розглянуто теоретичні класифікації нотаріальних дій, види нотаріальних дій, що вчиняються з метою охорони та захисту прав та законних інтересів фізичних осіб – підприємців. Визначено особливості вчинення ...
 • Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu. (Форум права. - 2008. - № 1. – С. 363-367, 2008)
  Розглянуто предмет доказування позовів про захист прав споживачів, способи, класифікація та сутність захисту.
 • Калашник, О. М.; Kalashnyk, O. M. (Форум права. – 2013. – № 2. – С. 196–204, 2013)
  Приведено класифікацію прогалин у правовому регулюванні цивільних процесуальних відносин в Україні за різними критеріями, що надає змогу виявити характерні ознаки зазначеного дефекту в цивільному процесуальному праві та ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account