KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 347 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Popova, L. M.; Попова, Л. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-8363; Popova, S. M.; Попова, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Krainyk, Н.; Bandurka, I. O.; Бандурка, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-558; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 71. – P. 458-471, 2021)
  Аргументується необхідність внесення змін до законодавства України щодо введення презумпції згоди на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини від людини та доцільність практичної реалізації цих змін, ...
 • Kroytor, V. A; Кройтор, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Mamnitskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7170-7802 (Access to justice in Eastern Europe. – 2019. – № 4 (5). – P. 30-41, 2019)
  Дана робота присвячена еволюції принципу змагальності в цивільному процесі в умовах постсоціалістичного регресу та пореформеного цивільного судочинства, а також запровадженню принципів ведення справ та співпраці між судом ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 3/3 (Martie). – P. 85-87, 2016)
  Актуальність дослідження угод з нематеріальними благами обумовлена ​​дискусійністю питань, а саме тим, що в цивілістиці традиційною є точка зору, що угоди є регулятором зобов'язальних правовідносин. Відповідно зобов'язальні ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Haliantych, M. K.; Skomorovsky, V. B.; Zadorozhnyi, V.; Obryvkina, O.; Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530 (Systematic Reviews in Pharmacy, 2020)
  Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення можливості укладення операцій з інформацією. Широке залучення нематеріальних активів до реального економічного обороту та поява масового ринку таких товарів у ...
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Ivanovska, A.; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Marchuk, M. I.; Марчук, М. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Venglinskyi, O. O.; ; Tokar, A. (International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No 5 (May). – P. 237-242, 2021)
  У статті розглядаються проблемні питання визначення інформації як об’єкта приватних відносин. Визначення того, що вони є нематеріальними та неспоживаними за своєю природою, нерозривно пов’язані з конкретним матеріальним ...
 • Khodeeva, N. V.; Ходєєва, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854; Ходеева, Н. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 12/2 (Decembrie). – P. 115-118, 2016)
  У даній роботі розглядається ряд проблемних питань щодо визначення суб'єктів права на інформацію про стан свого здоров'я. Також підлягають дослідженню деякі аспекти права на інформацію про стан здоров'я, які ведуть до ...
 • Krasytska, L. V.; Красицька, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Visegrad journal on human rights. – 2018. - № 5/1. – P. 86-90, 2018)
  У статті розглянуто доктринальні підходи щодо принципів права і принципів сімейного права зокрема. Принцип максимально можливого урахування інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї розглянуто як галузевий принцип ...
 • Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Shayturo, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0614-0595; Simonovych, D. V.; Сімонович, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Kuzubova, T. O.; Кузубова, Т. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6488-4971 (Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal). – 2021. – Vol. 9, № 1. – P. 63-76, 2021)
  Результат кожного судового розгляду завжди супроводжується певним інтересом, коли цивільна особа отримує кримінальний висновок чи штраф. У досягненні зазначеного інтересу у судовому процесі прокурор повинен встановити, що ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 5/2 (Mai). – P. 106-110, 2015)
  В статье рассматриваются проблемные вопросы возможности совершения сделок с личным неимущественным правом на имя. В период развития общества и общественных отношений возникают новые виды гражданских отношений, требующие ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Юридичний науковий електронний журнал.- 2020. - № 3, т. 1. - С. 196-199, 2020)
  Досліджено сучасний стан та актуальні зміни комунікаційного простору. Визначено, що формування наукової моделі сучасного комунікаційного простору виявилося справою вкрай складною для гуманітарної науки в цілому і дало новий ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.30-34, 2007)
  Розкритий реальний стан і вказані шляхи покращення вітчизняної адміністративно-правової культури у сфері охорони права власності.
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2016. – № 12 (29). – С. 21-30, 2016)
  Спори про визнання заповітів недійсними становлять одну з найбільш поширених категорій справ, що розглядаються судами за правилами цивільного судочинства. Складність цієї категорії спорів пояснюється тим, що на момент ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2017. – № 5. - С. 9-18, 2017)
  Спори про усунення спадкоємця від права на спадкування є одними з найбільш поширених цивільних справ. Статтею 1224 Цивільного кодексу України визначено підстави усунення особи від права на спадкування. Важливо врахувати, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2013. - № 1 (10). - С. 117-125, 2013)
  Статтю присвячено судовому порядку зміни черговості одержання права на спадкування. Розкриваються особливості розгляду судами справ про зміну черговості одержання права на спадкування. Аналізуються умови ухвалення судом ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2020. - № 2. - С. 39-42, 2020)
  Стаття присвячена визначенню поняття «цивільно-правова відповідальність у медичних правовідносинах», яка розглядається як один із видів професійної відповідальності, що настає у випадках порушення або невиконання медичною ...
 • Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524 (Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 147-151, 2021)
  Зазначено, що встановлення істотних умов договору законом спрямоване, передусім, на збереження правової природи того чи іншого договору, на забезпечення нормального цивільного обороту. Проаналізовано, що істотні умови ...
 • Таланов, Ю. Ю.; Talanov, Yu. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 360-368, 2012)
  Досліджено проблеми, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства, з метою з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право та інновації. – 2020. – № 2 (30). – С. 45-49, 2020)
  Проаналізовано акцепт як стадію укладення цивільно-правового договору. Визначено характерні ознаки та форми акцепту. Вказано, що відповідь про прийняття пропозиції має свідчити про її прийняття, бути повною та безумовною. ...
 • Борисова, В. І.; Borysova, V. I.; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 3. – С. 28-47, 2020)
  Досліджено визначення особливостей аліментних зобов’язань членів сім’ї в сімейному праві України, виявлено проблеми правового регулювання та правозастосування цих зобов’язань і розроблено рекомендацій щодо їх усунення. The ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account