Монографії (Monographs). УДК 347

 

Recent Submissions

 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Харків: Право, 2020. – 672 с., 2020)
  У монографії досліджуються питання визначення поняття, значення та системи принципів цивільного судочинства. Доведено, що сучасні дослідження доктрини принципів судочинства та їхньої системи з успіхом можуть бути проведені ...
 • Слипченко, С. А.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Харьков: Консум, 2000. — 176 с., 2000)
  Монография посвящена всестороннему комплексному исследованию института права доверительной собственности, теоретическому обоснованию основных принципов и методов его функционирования. В работе рассматриваются история и ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Харків : Діса плюс, 2013. – 552 с., 2013)
  Монографія присвячена проблемі визначення місця правовідносин, що виникають із приводу нематеріальних благ, особисті немайнові права на які забезпечують соціальне буття учасників цивільних відносин, у системі правовідносин ...
 • Слипченко, С. А.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Харьков : ФОП Мічурина Н. А. , 2011. – 336 с., 2011)
  Монография посвящена проблеме объектов личных неимущественных прав, призванных обеспечить социальное бытие физических лиц. В ней исследуются вопросы характеристики нематериальных благ, условия их оборотоспособности. ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Харків : ТОВ «Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив», 2009. — 263 с., 2009)
  Монографія присвячена проблемам теорії та практики виконання заповіту. У ній на підставі детального аналізу визначається місце виконання заповіту в системі цивільного права, розкриваються підстави виникнення та припи- нення ...