KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 351.72 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 489–496, 2010)
  Розглядаються питання здійснення контрольних заходів за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. На підставі аналізу науково-правових підходів та позиції чинного законодавства, пропонується розділити ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2010. – № 4. – С. 189–195, 2010)
  Показано, що організація контролю за дотриманням бюджетного законодавства потребує удосконалення теоретичних питань, зокрема щодо застосування поняття «бюджетне правопорушення», визначення його видів відповідно стадій ...
 • Юхно, М. Т.; Yukhno, M. T.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494 (Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - №2. - С. 249-255, 2010)
  Стаття присвячена перспективам розвитку українського ринку іпотечного кредитування. Були виділені основні фактори, які стримують розвиток системи іпотечного кредитування в Україні- проблеми правового, економічного та ...
 • Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 898–903, 2011)
  Показано, що для стабільності і надійності банківської діяльності потребує удосконалення організація банківського контролю на принципах які визначають особливості його здійснення, як виду фінансового контролю, виду ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 67-71, 2011)
  Розроблено пропозиції щодо узагальнення результатів перевірок податкового законодавства й оформлення актів таких перевірок, які є основним видом доказів при оскарженні результатів контролю і вирішенні спорів у судовому ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 622– 628, 2011)
  Розроблено напрямки вдосконалення адміністрування податку на додану вартість, у тому числі контролю цього податку органами державної податкової служби у взаємодії з іншими контролюючими органами, з метою недопущення ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 781–786, 2011)
  Виконано аналіз стану та поточних проблем застосування в Україні спрощеної системи оподаткування. Окреслено пріоритети та напрями реформування спрощеної системи оподаткування. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 741–748, 2011)
  Розглядається система суб’єктів податкових правовідносин. На підставі аналізу вітчизняного законодавства здійснена спроба виявити усіх можливих учасників податкових правовідносин, проаналізувати їх правовий статус та роль ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 92-95, 2011)
  Досліджено та узагальнено базові терміни, які визначають адміністративно-правовий статус органів Державної податкової служби, з метою подальшого вдосконалення їх діяльності в умовах проведення кардинальних економічних ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 6-11, 2011)
  Розглянуто питання появи перших земельних банків на українських землях у складі Австро- Угорської та Російської імперій. Подано етапи ґенези, яку пройшли установи довгострокового кредиту від примусових з боку держави, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 206–210, 2011)
  Показано, що визначення організаційно-правових засад юридичної відповідальності в бюджетному процесі є складовою нормативно-правового забезпечення контролю. Встановлено, що методологічні, організаційні і нормативно-правові ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 588–593, 2011)
  Розроблено рекомендації з вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів для служби в органах державної податкової служби та підвищення їх відповідальності за порушення законодавчих, процесуальних, моральних та ...
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 203-206, 2011)
  Досліджено ознаки податкової відповідальності, які доводять її фінансово-правову природу та уточнюють місце в системі елементів фінансово-правового примусу, що дозволяє по-новому охарактеризувати зміст і значення фінансових ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 16. - С. 209-211, 2011)
  Стаття присвячена аналізу податкових правовідносин, удосконаленню діяльності органів державної податкової служби, окресленню основних проблем, наявних у сфері податкових правовідносин, а також виробленню практичних ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2011. - Вип. 17. - С. 170-173, 2011)
  Стаття присвячена аналізу соціальної сутності податкових правовідносин. Досліджено зовнішній аспект змісту соціального спрямування податкових правовідносин. З’ясовано значення податкової політики у формуванні та самоорганізації ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 234-241, 2012)
  Досліджено правові питання контрольної діяльності Національного банку України як головного державного контролюючого суб’єкта в банківський системі, відповідального за організацію стабільного грошового обігу в Україні.
 • Тесля, Л. В.; Teslia, L. V. (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 972–976, 2012)
  З’ясована сутність фінансової діяльності селищних рад рекреаційних територій. Проведено детальний аналіз повноважень селищних рад рекреаційних територій у сфері фінансової діяльності.
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2012. – № 1. – С. 794–800, 2012)
  Досліджено документальні методичні прийоми та процедури податкового контролю, які застосовуються при проведенні перевірок податкового законодавства. Використання цих прийомів і процедур дозволяє дати кількісну та якісну ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 23-25, 2012)
  Визначено, що організація фінансового контролю на рівні місцевих бюджетів потребує удосконалення правового забезпечення. Обгрунтовано зміни до чинного бюджетного законодавства щодо повноважень контролюючих суб’єктів на ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 188–195, 2012)
  Розглянуто сутність поняття «банківська діяльність», сформульовано авторське визначення, визначено особливості банківських операцій і риси, які характеризують фінансово-правовий характер цих відносин.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account