KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 349.2/.3

 

Recent Submissions

 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-50, 2021)
  Зазначено, що інститути – це основні структурні ланки системи трудового права. Це обумовлено тим, що вони більш чіткі, конкретизовані та однорідні стосовно свого предмету регулювання, а також, вони є логічно завершеними і ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 41-44, 2021)
  Акцентовано, що єдність правового регулювання означає, що норми трудового права встановлюють основні трудові права, які гарантуються державою для всіх категорій працівників, зокрема і для тих, що проходять службу в ...
 • Старосельцева, О. В.; Staroseltseva, O. V. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 31. – С. 80-83, 2018)
  Досліджено сучасні функції Фонду соціального страхування України як провідного державного суб’єкта на ринку соціальних послуг, діяльність якого спрямована на створення ефективного фінансово-правового механізму державного ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-40, 2021)
  Визначено сутність, роль та місце соціально-партнерських нормативно-правових актів у структурі системи джерел трудового права України. Зазначено особливість локальних нормативно-правових соціально-партнерських актів, яка ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 40-42, 2021)
  Досліджено міжнародний досвід щодо надомної роботи. З'ясовано, що небагато країн мають відповідні органи з охорони та інспекції праці, пристосовані для перевірки дотримання законодавства про працю за умов надомної ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 31-33, 2021)
  Визначено пенсійне забезпечення поліцейських як різновид гарантії соціальної захищеності поліцейських, яке пов’язане з отриманням ними встановлених грошових виплат задля задоволення їх життєвих потреб після звільнення зі ...
 • Грищенко, Р.; Grishchenko, R. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 71-75, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України надано характеристику об’єкта дисциплінарного проступку. З’ясовано, що загальним об’єктом дисциплінарного проступку є трудові і ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 3-6, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто роль та основні завдання профспілок у соціальному захисті працівників в умовах пандемії COVID-19.
 • Мельник, В.; Melnyk, V. (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 1. - С. 16-20, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України досліджено правовий статус учасників судового процесу під час розгляду трудових спорів у суді. Розкрито зміст окремих елементів ...
 • Хлепітько, М. М.; Khlepitko, M. M. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 106-117, 2018)
  Стаття присвячена визначенню правових можливостей договірного нематеріального стимулювання трудової активності працівника. На основі аналізу зарубіжного досвіду доведено, що нематеріальне стимулювання трудової активності ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 96-106, 2018)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених досліджено теоретичні підходи щодо розуміння поняття «соціальне партнерство». Відмічено, що інститут соціального партнерства поширений у багатьох країнах світу. Наголошено, ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2018. – Вип. 1. – С. 86-96, 2018)
  У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України надано характеристику окремих підстав звільнення поліцейських. Наголошено, що в законодавстві зустрічається достатня кількість підстав звільнення зі служби ...
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 4. – С. 169-178, 2017)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України, визначено характерні особливості юридичної відповідальності роботодавців. Доведено, що однією із головних особливостей відповідальності ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 173-183, 2017)
  Досліджується проблематика правового регулювання трудових прав поліцейських. Аналізується загальне та спеціальне законодавство з питань правового регулювання трудових прав поліцейських, а також доктринальні дослідження ...
 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 3. – С. 45-49, 2020)
  З’ясовано проблемні аспекти законодавчого регулювання реалізації найманими працівниками права на страйк в Україні та визначено можливі кроки щодо їх вирішення.
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 65-70, 2018)
  Стаття присвячена висвітленню актуальних питань дисциплінарної відповідальності. Особлива увага приділена характеристиці негативних правових наслідків, яких може зазнати працівник у випадку зловживання керівником владою ...
 • Безусий, В. В.; Bezusyi, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6452-5672 (Держава та регіони. Серія: Право. – 2019. – № 3 (65). – С. 109-115, 2019)
  У статті функції соціального захисту державних службовців визначено як систему основних напрямів регулюючого впливу на суспільні відносини з приводу забезпечення соціально-економічних прав державних службовців і формування ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27, № 2. – С. 107-118, 2020)
  Надано науково-обґрунтовані висновки та пропозиції із удосконалення правового регулювання діяльності професійних спілок в Україні.
 • Митько, Я. В.; Mytko, Ya. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 1 (22), т. 3. – С. 65-68, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, надано авторське визначення поняття «державна політика у сфері соціального захисту учасників бойових дій». Констатовано, що у ...
 • Журавльов, С. В.; Zhuravlov, S. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 146-150, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань. Опрацьовано можливості його використання в Україні. ...

View more