Філософія. Логіка (Philosophy. Logic)

Останні додані

 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Форум права. – 2017. – № 1. – С. 188–194, 2017)
  Проаналізовано два основних підходи до визначення особливості юридичної логіки. За першим з них, юридична логіка – це формальна логіка, застосована у правових міркуваннях (І. Таммело, Г. Кельзен та ін.). За другим підходом, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Київ, 2002)
  Дисертація присвячена науковому дослідженню соціальної справедливості, яка в сучасних умовах виступає визначальним чинником демократизації та стабілізації суспільного розвитку, подолання наслідків тоталітарного режиму, ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна: №1057. Серія: Теорія культури і філософія науки.- 2013.- Вип.49.- С. 87-92, 2013)
  У статті прослідковано зв'язок міфології і звичаєво-правових норм, проаналізовано народносвітоглядний підтекст таких термінів звичаєвого права, як «рота», «видача на потік», «ордалії», тощо, обгрунтовано положення про ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 83. - С. 235-238, 2014)
  На сучасному етапі взаємовідношень моралі та права як нормативно– ціннісних систем прослідковується не лише їх позитивна єдність, а й тривала напруга, протистояння, конфлікт. Останній і став предметом даного теоретичного ...
 • Грищенко, Н. В.; Hryshchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6719-3754 (Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 9. - С. 29-32, 2016)
  У статті аналізуються найсуттєвіші зміни людської природи, викликані швидким розвитком інформаційних технологій і появою віртуальної реальності. Акцент зроблено на взаємній зумовленості змін: змінюючи культуру, ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V. (Форум права. - 2015. - № 3. - С. 219-222., 2015)
  Запропоноване визначення юридичної логіки, яке схоплює її особливість не тільки за предметом, а й за нормами правильності. Обґрунтовано, що прийняття цінності людини і законності породжує норми юридичної правильності ...
 • Воропай, Т. С.; Voropay, T. S. (Форум права. - 2015. - № 4. - С. 45-48., 2015)
  Предпринята попытка социально-философского анализа института чрезвычайного положения в работе Дж. Агамбена «Homo Sacer. Чрезвычайное положение». Показано, что чрезвычайное положение – это не диктатура, а пространство ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 241-248., 2015)
  Розглянуто доводи «за» і «проти» визнання особливої юридичної логіки, різні тлумачення її природи. Запропоновано поняття юридичної логіки, яке враховує не тільки межі поля її значущості, а й особливі норми правильності ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2011, 2011)
  Розглянуто теми, актуальні з огляду на перспективи наближення вітчизняних правоохоронних органів до визнаних у світі норм і стандартів, такі як мультикультуралізм та аксіологія правопорядку.

View more