KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.91/.97 by Issue Date

Browsing Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 343.91/.97 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. пр. ф-ту підгот. слідчих за 2012 рік / за заг. ред. С.М. Гусарова, О.М. Бандурки. – Харків: Диса плюс, 2013. – С. 666-676, 2012)
  Інструкцією визначається порядок організації роботи органів внутрішніх справ щодо захисту прав дітей, запобігання правопорушенням серед дітей та відносно них, проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків : ХНУВС, 2012. - 35 с., 2012)
  Розглянуто Міжнародні стандарти та рекомендації щодо партнерства правоохоронних органів та населення (перш за все рекомендації ОБРЄ) щодо профілактики правопорушень. Висвітлено досвід побудови партнерських відносин між ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків: ХНУВС, 2013. - 21 с., 2013)
  Наводяться результати наукового дослідження зарубіжного досвіду протидії незаконному використанню інсайдерської інформації. Даються рекомендації використання саме європейського законодавства як орієнтира для української ...
 • Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ResearcherID: I-5612-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Харків : ХНУВС, 2014. − 72 с., 2014)
  Проаналізовано сутність та здійснено класифікацію сучасних ризиків в мережі Інтернет. Досліджено явище кіберзлочинності в Україні, його причини та світовий досвід протидії ньому. Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харків : ХНУВС, 2014. - 36 с., 2014)
  Факти перевищення влади або посадових повноважень, тобто злочинів у сфері службової діяльності працівників ОВС, псують імідж усієї системи МВС України, сприяють зростанню недовіри громадян до здатності органів внутрішніх ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління МВС України в Харківській області; Андрєнко, С. О.; Andrienko, S. O.; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харків, 2014)
  У науково-методичних рекомендаціях розглядається комплекс теоретичних та практичних питань щодо запобігання злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України під час несення служби. Розглянуто важливі питання ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016 (Харків : ХНУВС, 2014. − 51 с., 2014)
  У науково-методичних рекомендаціях розглядаються особливості протидії злочину, передбаченому статтею 222-1 КК України «Маніпулювання на фондовому ринку».
 • Гайчук, В. А.; Haichuk, V. A.; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності (Харків : ХНУВС, 2015. - 61 с., 2015)
  У науково-методичних рекомендаціях розглянуті склади злочинів які вчиняються при міжнародному усиновленні, а також досліджено правове регулювання захисту прав дитини в сфері міждержавного усиновлення. Проаналізована ...
 • Щербакова, А. К.; Shcherbakova, А. К.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0417-0827 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2017. - Вип. 43, т. 4. - С. 146-148, 2017)
  Статтю присвячено узагальненню та аналізу існуючих поглядів щодо визначення соціальної діяльності, спрямованої проти злочинності та виділенню найбільш прийнятного. Сформовано авторську позицію щодо назви вказаної діяльності ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харків : ХНУВС, 2018. - 48 с., 2018)
  У науково-методичних рекомендаціях розглядається комплекс теоретичних і практичних питань щодо здійснення тактики протидії наркозлочинності в Україні. Визначено поняття та система наркозлочинності, надано кримінологічну ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; ; Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164 (Харків, 2019. – 52 с., 2019)
  На основі аналізу психологічних, правових і педагогічних аспектів учинення дітьми та неповнолітніми правопорушень, пов’язаних із використанням соціальних мереж, надано інформаційні матеріали й рекомендації щодо діяльності ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account