KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Захист дитини від насильства та жорстокого поводження: сучасні виклики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. дню захисту дітей (м. Київ, 3 черв. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 11-13, 2021)
  У тезах доповіді розкриті деякі аспекти законодавчого регулювання протидії булінгу в Україні.
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Сердюк, П. П.; Serdiuk, P. P. (Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 4 листоп. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 46-48, 2021)
  У тезах підкреслюється наукова слабкість концепції суб’єктивних факторів злочинності у сучасній кримінологічній теорії та практиці.
 • Rastorguyeva, N. O.; Расторгуєва, Н. О. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 156-157, 2021)
  Зазначено, що досвід Королівства Данії у боротьбі з корупцією – це успішне формування «абсолютної нетерпимості» корупції, залучення розвиненого громадянського суспільства до антикорупційної політики та наявність ефективних ...
 • Chubenko, R. R.; Чубенко, Р. Р.; Krasnova, N. V.; Краснова, Н.В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083, / (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 154-156, 2021)
  Зауважено, що залучення міжнародного досвіду у протидії корупції є важливою складовою окремих елементів протидії внутрішньої корупції в країні. Приклади країн говорять про те, що все, що можна було вигадати, вже винайшли. ...
 • Романів, Р. Р.; Romaniv, R. R.; Шуянова, А.; Shuianova, A.; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250, / (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 152-154, 2021)
  Зазначено, що вектор розвитку антикорупційних органів в Україні зростає і постійно вдосконалюється. Проаналізовано діяльність одного із таких органів, а саме Національного агентства з питань запобігання корупції. Виявлено ...
 • Рачинський, О. О.; Rachynskyi, O. O.; Кущенко, В. О.; Kushchenko, V. O. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 150-151, 2021)
  Досліджено історико-правовий аспект виникнення протидії корупції. Наголошено, що корупція – це явище, яке органічно розвивалося з появою держави та зумовлюється відсутністю налагодженого механізму контроля, етичних і ...
 • Коваль, К. О.; Koval, K. O.; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 142-144, 2021)
  Зазначено, що від вивчення та впровадження позитивного міжнародного досвіду, а також від налагодженої взаємодії та координації усіх зацікавлених суб’єктів протидії корупції на міжнародному та вітчизняному рівнях ...
 • Чорногор, Н. С.; Chornohor, N. S.; Лисенко, П. О.; Lysenko, P. O. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 136-138, 2021)
  Досліджено міжнародний досвід протидії корупції та запобігання цьому явищу. Зауважено, що проблема корупції є доволі актуальним негативним апендиксом сьогодення. Але, завдяки практикам і намаганням країн боротися з корупцією, ...
 • Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu.; Сашуріна, О. Ю. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 128-130, 2021)
  Досліджено інституційні та законодавчі можливості українського механізму боротьби з корупцією. Розглянуто проблеми та функціональні недоліки інституту українського викривальництва.
 • Музичук, Е. О.; Muzychuk, E. O. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 124-126, 2021)
  Розглянуто проблематика існування і широкого розповсюдження корупції в Україні. Проаналізовано реальні кроки у сфері запобігання та протидії корупційним проявам у публічній службі, які й надалі повинні залишатися першочерговим ...
 • Піскунова, О. Б.; Piskunova, O. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7221-4855 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 127-128, 2021)
  Досліджено захист трудових прав окремої категорії антикорупційних уповноважених від незаконних посягань з боку недоброчесного керівника. Розглянуто проблеми забезпечення прав і гарантій працівників уповноважених ...
 • Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O.; Спориш, Е. Е.; Sporysh, E. E. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 116-118, 2021)
  Зазначено, що відкритий перелік конкретних форм викладацької діяльності залишає місце для довільного їх тлумачення. Зауважено, щоб заходи запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням не були лише ...
 • Глушкова, Д. В.; Hlushkova, D. V. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 110-111, 2021)
  Наведено позитивний досвід Швеції, яка успішно протистоїть корупції. Проте запозичувати можна лише ті технології та інструменти, які адекватно відповідають українській національній ментальності.
 • Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 89-91, 2021)
  Зазначено, що розвиток інформаційних технологій та просування проектів цифрової трансформації у всіх сферах людської діяльності надають такі умови в інформаційному суспільстві за яких можливість для корупційних дій буде ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 75-76, 2021)
  Розглянуто обставини, які сприяють корупційним ризикам в сфері охорони здоров’я. Відповідно до норм діючого законодавства лікар може бути суб’єктом корупційного правопорушення. Зауважено, що існує потреба в створенні ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 72-75, 2021)
  Досліджено механізм запобігання корупційним схемам. Проаналізовано суттєві недоліки у законодавстві України, зокрема безсистемний характер певних його положень, а також їхня недостатня аргументованість, зазвичай зумовлюють ...
 • Шинкаренко, І. Р.; Shynkarenko, I. R.; Шинкаренко, І. І.; Shynkarenko, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6726-5965 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 55-57, 2021)
  Наголошено, що особливості протидії корупції передбачають підвищення рівня чесності та відкритості функціонування державних установ та правоохоронних органів, гідна оплата праці державним службовцям, вдосконалення ...
 • Сапич, В. І.; Sapych, V. I.; Сапич, Н. М.; Sapych, N. M. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 52-54, 2021)
  Проаналізовано економічні наслідки корупції в Україні. Наголошено, що основними чинниками подолання корупції є досконале антикорупційне законодавство і дієві антикорупційні органи, які зможуть забезпечити реалізацію ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-49, 2021)
  Розглянуто законодавчу ініціативу правового регулювання службового сумісництва поліцейських, яка більш чітко закріпить правові гарантії працівників поліції на належну оплату праці, сприятиме гармонізації положень ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Коренева, К. В.; Koreneva, K. V. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-41, 2021)
  Констатовано, що громадський контроль має посідати одне з ключових місць у системі запобігання та протидії корупції в органах прокуратури. Разом з тим чинний стан реформи органів прокуратури, зокрема її нормативно-правове ...

View more