KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 34-38, 2008)
  Визначено основні контури програмно-цільового підходу до формування стратегії і тактики запобігання, а також протидії злочинності та корупції в Україні в умовах ринкової трансформації.
 • Танько, А. В.; Tanko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 47-50, 2020)
  Досліджено феномен адміністративно-правового статусу органів Національної поліції як суб’єкта реалізації державної політики України у сфері забезпечення прав і свобод людини.
 • Orlov, Y. V.; Орлов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Yashchenko, A. M.; Ященко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - Vol. 4, No. 5. - P. 233-239, 2018)
  Мета статті - виявити, описати і пояснити підстави і умови для реалізації права на повстання, відмежувати відповідні демократичні процедури від антидержавних злочинів. Основні результати дослідження полягають у тому, що ...
 • Ilchenko, O. V.; Ільченко, О. В.; Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Kuzmenko, S.; Shelukhin, O.; Dobrovinskyi, A. V.; Добровінський, А. В.; (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2019. – Vol. 22, Issue Special Issue 2, 2019)
  У статті описано поняття фішингу як одного з видів кіберзлочинності у сфері Інтернет-шахрайства. Автори визначають особливості фішингу та його основне призначення. Досліджуючи суть фішингу як кіберзлочинності, звертали ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Європейські перспективи. – 2020. – № 2. – С. 92-96, 2020)
  Розглянуто основні напрямки удосконалення кримінологічного забезпечення діяльності органів прокуратури як підсистеми боротьби зі злочинністю, що нині перебуває в стадії становлення. Акцентовано увагу на важливості розвитку ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 89-95, 2020)
  Стаття присвячена аналізу місця кримінального радикалізму в предметно-дискурсивному полі кримінології. Наголошено на тому, що радикалізм постає предметом як найбільш високого за рівнем абстрагування пізнання - філософського, ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 63-67, 2020)
  Публікація присвячена систематизації чинного законодавства (сукупності законів і підзаконних нормативно - правових актів), які становлять нормативно - правове поле з врегулювання діяльності відповідних суб’єктів щодо ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Європейські перспективи. – 2020. – № 1. – С. 102-107, 2020)
  Публікація присвячена обгрунтуванню необхідності розробки національної Стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Ключовими аспектами національної Стратегії захисту державного суверенітету ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 202-204, 2018)
  Проаналізовано правове регулювання протидії кібербулінгу в Україні.
 • Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 399-402, 2018)
  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо протидії кібербуллінгу та можливість його використання в Україні.
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Право і суспільство. – 2019. – № 6. – С. 57-62, 2019)
  У статті досліджено роботу правоохоронних органів України крізь призму їх діяльності як суб’єктів протидії кримінальному радикалізму. Діяльність зазначених органів розглянуто через здійснення ними спеціально-кримінологі ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Право і суспільство. – 2019. – № 3. – С. 50-56, 2019)
  Статтю присвячено аналізу загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України з кримінологічного погляду на проблему загроз як характерну ознаку окремого різновиду злочинності, що детермінує посягання на ...
 • Orlov, Y. V.; Орлов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Yashchenko, A. M.; Ященко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Danylchenko, Yu. B.; Данильченко, Ю. Б. (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, Num. 4. – P. 244-251, 2018)
  Метою статті є виявлення, опис та пояснення сутності тероризму як загальноцивілізаційного кримінального феномена, характеристик вимірів його відтворення і формування його концепції на цій основі.
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758; Ватрас, В. А.; Vatras, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6822-7442; Кривенко, О. І.; Kryvenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7115-4715 (Financial and credit activity-problems of theory and practice. – 2019. – Vol. 4, Issue 31. – P. 70-79, 2019)
  Зазначено, що для України проблема протидії корупції сьогодні постає все жорсткіше та гостріше, оскільки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 417-419, 2019)
  У статті визначено основні заходи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України, які слід використовувати в таких основних площинах діяльності: організаційно-управлінській, правовій, інформаційній, науковій. ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Сер.: Юриспруденція. - 2018. - № 36, т. 2. - С.110-113, 2018)
  У статті надано кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють злочини, передбачені ст. 240 Кримінального кодексу України. Установлено, що більшість із цих осіб - громадяни України чоловічої статі, неодружені, працездатні, ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Європейські перспективи. – 2015. – № 5. – С. 98-104, 2015)
  У статті аналізуються правові гарантії дотримання законності в протидії злочинності, розглядаються різні підходи до розуміння та сприйняття юридичних норм, що регламентують гарантії законності.
 • Машлякевич, Д. С.; Mashliakevych, D. S. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 82-88, 2015)
  Виявлені недоліки існуючої методики оцінки стану корупції в окремій країні з урахуванням національного та зарубіжного досвіду. Розроблено рекомендації щодо формування національної системи оцінки безпеки країни від корупції.
 • Кравченко, О. Є.; Kravchenko, O. E. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 129-134, 2014)
  У статті досліджується можливості прокурорського нагляду за використанням технічних засобів, як найбільш потрібних інноваційних розробок у боротьбі зі злочинністю. Надається авторське визначення поняття технічних засобів, ...
 • Кравцова, М. О.; Kravtsova, M. O. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 118-124, 2014)
  У статті проведено аналіз нормативно-правових актів України щодо діяльності органів внутрішніх справ, направленої на виявлення та запобігання кіберзлочинності. Встановлено, що на теперішній час не існує єдиного основного ...

View more