KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Грідіна, Н. Ю.; Hridina, N. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8499-074X (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 61-64, 2019)
  Зазначено, що реалізація заходів, спрямованих на запобігання гендерно обумовленому насильству буде сприяти зниженню рівня домашнього насильства та забезпечення захисту прав постраждалих осіб через удосконалення системи ...
 • Vasylieva, D. O.; Васильєва, Д. О. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 5 (Vol. 2). – P. 32-37, 2019)
  Здійснено узагальнення й аналіз термінології, що використовується для позначення протиправних явищ у сфері ігрового бізнесу. Визначено логіко-формальні аспекти співвідношення грального бізнесу (діяльності, спрямованої на ...
 • Васильева, Д. А.; Vasylieva, D. O. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2019. - № 2 (Martie). - С. 93-97, 2019)
  Досліджено особу жертви незаконного грального бізнесу на основі наукових положень кримінологічної віктимології та сформовано відповідну кримінологічну характеристику. Вдосконалено визначення поняття «жертва злочину». ...
 • Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 25-29, 2019)
  Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні фактори детермінації злочинів. Що стосується злочинів у сфері грального бізнесу, то факторами об’єктивного порядку є їх політико-правові, економічні, організаційно-управлінські причини ...
 • Барабаш, О. О.; Barabash, O. O.; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Scientific Collection «InterConf». - 2022.- № 111 (June). - P. 257-261, 2022)
  Розглянуто науковий доробок Адольфа Кетле, який одним з перших в науковій літературі зробив предметний кримінологічний аналіз передумов та причин злочинності. Саме він почав застосовувати багатофакторний підхід до вивчення ...
 • Агаєв, Р. Г.; Ahaiev, R. H. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 19-22, 2020)
  Визначено, що загальна профілактика наркоманії, що здійснюється Національною поліцією України, полягає у виявленні специфічних криміногенних обставин, що сприяють втягуванню населення у немедичне вживання наркотичних ...
 • Мар'єнко, Л. М.; Marienko, L. M. (Європейські перспективи. - 2018. - № 4. – С. 72-77, 2018)
  Розроблено індивідуальні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 377 КК України. Визначено та обґрунтовано перелік необхідних індивідуальних заходів ранньої та безпосередньої (заходи-відвернення) ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 228-230, 2022)
  Запропоновано внесення змін до антикорупційного законодавства. Розглянуто питання обмежень у сфері запобігання корупції і , насамперед, про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Досліджено ...
 • Шевченко, О. О.; Shevchenko, О. О. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 220-222, 2022)
  Визначено, що інститут дисциплінарної відповідальності як основний механізм забезпечення дотримання правил етичної поведінки в діяльності поліцейського характеризується високим антикорупційним потенціалом, оскільки дає ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 175-176, 2022)
  Відзначено, що Британія була однією з перших країн, яка прийняла у 1889 році закон о корупції в державних органах. Відтоді країні вдалося досягти високих результатів у боротьбі з корупцією. Корупція не властива Сполученому ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Тельний, М. А.; Telnyi, M. A. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 167-170, 2022)
  Зазначено, що діяльність Національної поліції України як спеціально уповноваженого суб’єкта реалізації державної антикорупційної політики в Україні у сфері протидії корупції направлена на протидію внутрішнім корупційним ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 153-155, 2022)
  Розглянуто перспективний напрямок діджиталізації держави щодо отримання, накопичення та можливості обробки повідомлень про корупційні й пов’язані з корупцією діяння, зокрема, суб’єктів та схем. Запропоновано створення ...
 • Музичук, Е. О.; Muzychuk, E. O. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 135-136, 2022)
  Узагальнено основні фактори, які сприяють появі корупції та її функціонуванню, а також ускладнюють її викорінення: недостатній рівень доброчесності окремих службовців, зловживання владою, відсутність критичного ставлення ...
 • Манько, В. О.; Manko, V. O.; Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 127-129, 2022)
  Відзначено, що психологічні передумови корупції необхідно комплексно розглядати на трьох рівнях: індивідуально-психологічні особливості суб’єкта; соціально-психологічні характеристики колективу та близького оточення; ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 110-114, 2022)
  Визначено, що кримінологія – це єдина наука у своєму роді, яка вивчає прояви зла, злочинність предметно, з міждисциплінарних позицій. Левова частка сучасної кримінологічної науки присвячена боротьбі з корупцією шляхом ...
 • Корнієць, П. Ю.; Korniiets, P. Yu. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 103-106, 2022)
  Проаналізовано використання термінів для характеристики державної політики у антикорупційній сфері. Розглянуто розмежування категорій "запобігання корупції" та "протидія корупції" у адміністративно-правовому вимірі.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 33-35, 2022)
  Наголошено, що поняття «корупції» вже було відомо на ранніх етапах розвитку людської цивілізації. Із часом у суспільстві назріла потреба у протидії цьому явищу, яка могла бути реалізована лише за умови наявності дієвого ...
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; Іванченко, О. М.; Ivanchenko, O. M. (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 39-41, 2022)
  Зазначено, що сьогодні надзвичайно актуальним та одним з найбільш обговорюваних серед вітчизняних науковців є питання подолання корупції. Визначено, що одним із важливих кроків у цьому напрямку є зміцнення доброчесності. ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 25-28, 2022)
  Зазначено, що в умовах жорстокого протистояння агресору, необхідності порятунку життя, збереження нації та територіальної цілісності дуже гостро відчувається нетерпимість до будь-яких протиправних проявів у державі, особливо ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 22-25, 2022)
  Досліджено ухвалення в умовах воєнного стану Антикорупційної стратегії, метою якої є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості і системності антикорупційної ...

View more