KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 97-105, 2019)
  Подано опис і пояснення кримінологічному змісту та системі економічної безпеки держави. У вузькому розумінні її визначено як стан захищеності економічної систем та її інститутів від дії кримінальних і криміногенних факторів. ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Наше право. - 2019. - №1. - С. 105-110, 2019)
  У статті розглянуто модель системи протидії наркозлочинності. Встановлено, що система протидії наркозлочинності складається із загальносоціальної протидії та спеціальної протидії, яка, у свою чергу, включає спеціально-кр ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – Спец. вип. – С. 163-174, 2019)
  Стаття присвячена аналізу соціального контролю при транзиті суспільства до Нового Віктімальному Порядку. Зроблено висновок, що інституційна структура суспільства перестає бути власне соціальною структурою, але вона не ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Європейські перспективи. - 2019. - № 1. - С. 110-115, 2019)
  У статті розглянуто наркосередовище як об’єкт кримінологічного аналізу. Визначено, що наркосередовище складається із наркоманів та осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, відмінності між якими обумовлюють ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 1. – С. 105-111, 2019)
  У статті розглянута субкультура наркоманів як специфічний вид кримінальної субкультури. Досліджено її місце в сучасному суспільстві, її вплив на наркотизацію суспільства і поширення наркозлочинності, в тому числі - її роль ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 152-155, 2011)
  Розглянуто особливості запобігання злочинам у сфері економічної діяльності та деякі напрями усунення і нейтралізації факторів, що детермінують злочинність, шляхом застосуванням заходів економічного, організаційно-господарського, ...
 • Иванцова, О.; Ivantsova, O.; Іванцова, О. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196, 2017)
  Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-эк ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 верес. 2019 р. – Харків : Вид. дім «Гельветика», 2019. – С.135 – 138, 2019)
  Розглянуто організаційно-управлінські фактори, що сприяють існуванню та поширенню корупції в Україні. Надано їх загальну характеристику. Organizational and managerial factors contributing to the existence and spread of ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 123-130, 2019)
  Автором встановлено, що результативність забезпечення економічної безпеки пев-ною мірою залежить від зниження рівня злочинності - одного з дестабілізуючих факторів економічного сектора, в такому контексті особливої ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 116-122, 2019)
  У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності. Визначено сучасні тенденції країн розвинутої демократії таких, як США, Великобританія, країни ЄС, щодо захисту ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Право.ua. – 2019. – № 1. – С. 208-214, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню правових заходів запобігання кримінальному надрокористування на рівні спеціально-кримінологічного запобігання. Наголошено на необхідності створення правових умов для функціональної інтеграції ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 14-15, 2019)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V. (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 158-161, 2019)
  Дана кримінологічна характеристика злочинності в сфері фізичної культури і спорту. Розглянуто шляхи протидії її поширенню в Україні.
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Право.ua. – 2019. – № 1. – С. 96-102, 2019)
  У статті розглянуто основні фактори, що обумовлюють розвиток наркозлочинності в Україні. Виділено три основні групи таких факторів: обставини, що зумовлюють поширення наркоманії; чинники, які спричиняють наркозлочинність ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 146-152, 2019)
  Розглянуто проблему віктимологічної профілактики втягнення в заняття проституцією. Визначено роль жертви у механізмі вчинення злочину, передбаченого статтею 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 134-145, 2019)
  Постмодерністський стиль у сучасній кримінології виявляється співзвучним поширенню глобальних інформаційних технологій, дискурсу в межах глобальної інформаційної мережі. Віртуальний простір стає простором не лише кримінології, ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 110-117, 2019)
  Досліджено асоціальне тло, яке є передумовою детермінації злочинів проти державного суверенітету та територіальної цілісності України. Визначено основні сфери життєдіяльності суспільства та держави, в яких формується ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 126-133, 2019)
  Розглянуто протидію пропаганді расової чи національної дискримінації. Відповідні заходи зведено до такого: публічного засудження злочинних діянь, оприлюднення випадків учинення незлочинних дискримінаційних діянь та рішення ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 118-125, 2019)
  Окреслено основні напрямки кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. Визначено його структуру та сутність, охарактеризовано зміст функціональних складових. Зосереджено увагу на особливостях нормативно-правового, ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 92-100, 2019)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу й опису показників наркозлочинності в Україні. Констатовано, що в Україні складається несприятлива наркотична ситуація, що є наслідком і водночас фактором напруженої криміногенної ...

View more