KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6397-6869 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 124-132, 2022)
  Сформульовано кримінологічні засади концепції перехідного правосуддя для України, з’ясовано найбільш небезпечні криміногенні ризики її реалізації. Запропоновано виділити дві зони таких ризиків, що виявляються в полі ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 436-439, 2019)
  У тезах проаналізовано структуру факторів, які в сучасних умовах істотно впливають на стан злочинності неповнолітніх, та основні напрямки її профілактики в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції ...
 • Семенюк, Є. О.; Semeniuk, Ye. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 126-127, 2019)
  У тезах доповіді зазначається, що таке негативне соціальне явище як ігроманія може становити серйозну небезпеку для суспільства і окремих громадян. Доведено, що ігроманія є фоновим для злочинності явищем.
 • Долинна, Я. А.; Dolynna, Ya. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 71-75, 2019)
  Розглянуто фактори, які детермінують безпритульність дітей. Проаналізовано вплив інституту сім’ї на проблему дитячої безпритульності.
 • Куликович, А. Ю.; Kulykovych, A. Yu.; Топчій, В.В.; Topchii, V.V. (Проблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Ірпінь, 20 груд. 2019 р.). - Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. - С. 102-104, 2019)
  У тезах доповіді розкриті аспекти сучасного вивчення кримінальної віктимології як розділу загальної юридичної віктимології.
 • Крикун, В.В.; Krykun, V.V.; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-заходу (м. Одеса, 29 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОДУВС, 2022. – С. 143-144, 2022)
  Наголошено на особливій ролі правового забезпечення діяльності кіберполіції, щодо забезпечення виявлення, розкриття кіберзлочинів та притягнення до кримінальної відповідальності за них.
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Тимчишин, А. М.; Tymchyshyn, A. M.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 116-153, 2022)
  У статті висвітлено авторські міркування щодо особливостей регіональної злочинності крізь призму духовно-ціннісної, ідеологічно-культурної складової та соціальної реальності. На підставі аналізу особливостей простору безпеки ...
 • Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Olishevskyi, O. V.; Олішевський, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 102-115, 2022)
  Стаття присвячена аналізу змісту концепту етнорелігійного тероризму, розгляду основних тенденцій його проявів, факторів, що зумовлюють їхнє формування. У заключній частині запропоновано комплекс заходів стратегічного ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 78-87, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню евристичного шляху кримінологічного пізнання, внаслідок чого цілеспрямоване висловлювання кримінологом конкретних ідей запускає процеси функціональної самоорганізації системи кримінологічного ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 49-61, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню природи кримінального акціонізму. Встановлено, що акціонізм є інвазією символу на буття, перетворення буття на символ при частковому збереженні онтологічності. Акціонізм діалогічний сутнісно; ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Спіцина, Г. О.; Spitsyna, H. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 41-48, 2022)
  Розглянуто сучасні засоби та способи протидії злочинності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду наведено основні тенденції удосконалення національних та міжнародних правових механізмів держави у протидії ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 32-40, 2022)
  У статті розглянуто кримінологічні питання формування та використання психоісторичного аналізу у сфері протидії злочинності. Показано його переваги, а також актуальні питання застосування. Встановлено низку методологічних ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 16-23, 2022)
  Стаття присвячена проблемам системного аналізу протидії злочинності з урахуванням різних підходів. Описані алгоритми, орієнтовані на дослідження стійкості систем, реально дозволяють вивчати питання стабільності даних систем ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 99-101, 2022)
  Глибока соціально-економічна криза, яка виникла внаслідок військових дій на Україні, спричинила зміни в усіх рівнях нашого життя. Вказані процеси вплинули і на мікросоціальний рівень, де відбулося виділення нового типу ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 95-97, 2022)
  В останній час все більшу увагу привертає новий суспільно небезпечний феномен, пов’язаний з данням кримінально протиправних послуг у кіберпросторі. Їх форма і рівень суспільної небезпечності є доволі ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 89-91, 2022)
  Зазначено, що є необхідним системне укріплення кримінологічної основи правоохоронної діяльності в Україні. Міждисциплінарний характер якої обумовлює необхідність всестороннього розвитку кримінолога, наявності у ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 18-20., 2020)
  У тезах представлено узагальнені дані щодо особливостей соціально-психологічного профілю кіберзлочинців, що мають кримінологічне та криміналістичне значення.
 • Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 70-72, 2022)
  Метою даних тез доповіді є намагання виділити заходи протидії криміногенним впливам засобів масової інформації Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 63-66, 2022)
  У тезах доповіді розглянуто поняття та кримінологічну сутність категорії акціонізм.
 • Демченко, А. О.; Demchenko, A. O. (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 29-31, 2022)
  У тезах доповіді зазначається, що цифровізація суспільних процесів наразі стає провідним фактором віктимізації неповнолітніх. У зв’язку з тим, що неповнолітні особи є психологічно нестабільними, легко підпадають під вплив ...

View more