KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 152-155, 2011)
  Розглянуто особливості запобігання злочинам у сфері економічної діяльності та деякі напрями усунення і нейтралізації факторів, що детермінують злочинність, шляхом застосуванням заходів економічного, організаційно-господарського, ...
 • Иванцова, О.; Ivantsova, O.; Іванцова, О. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196, 2017)
  Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-эк ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 верес. 2019 р. – Харків : Вид. дім «Гельветика», 2019. – С.135 – 138, 2019)
  Розглянуто організаційно-управлінські фактори, що сприяють існуванню та поширенню корупції в Україні. Надано їх загальну характеристику. Organizational and managerial factors contributing to the existence and spread of ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 123-130, 2019)
  Автором встановлено, що результативність забезпечення економічної безпеки пев-ною мірою залежить від зниження рівня злочинності - одного з дестабілізуючих факторів економічного сектора, в такому контексті особливої ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Право.ua. – 2019. – № 2. – С. 116-122, 2019)
  У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності. Визначено сучасні тенденції країн розвинутої демократії таких, як США, Великобританія, країни ЄС, щодо захисту ...
 • Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H. (Право.ua. – 2019. – № 1. – С. 208-214, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню правових заходів запобігання кримінальному надрокористування на рівні спеціально-кримінологічного запобігання. Наголошено на необхідності створення правових умов для функціональної інтеграції ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 14-15, 2019)
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V. (Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 158-161, 2019)
  Дана кримінологічна характеристика злочинності в сфері фізичної культури і спорту. Розглянуто шляхи протидії її поширенню в Україні.
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Право.ua. – 2019. – № 1. – С. 96-102, 2019)
  У статті розглянуто основні фактори, що обумовлюють розвиток наркозлочинності в Україні. Виділено три основні групи таких факторів: обставини, що зумовлюють поширення наркоманії; чинники, які спричиняють наркозлочинність ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 146-152, 2019)
  Розглянуто проблему віктимологічної профілактики втягнення в заняття проституцією. Визначено роль жертви у механізмі вчинення злочину, передбаченого статтею 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 134-145, 2019)
  Постмодерністський стиль у сучасній кримінології виявляється співзвучним поширенню глобальних інформаційних технологій, дискурсу в межах глобальної інформаційної мережі. Віртуальний простір стає простором не лише кримінології, ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 110-117, 2019)
  Досліджено асоціальне тло, яке є передумовою детермінації злочинів проти державного суверенітету та територіальної цілісності України. Визначено основні сфери життєдіяльності суспільства та держави, в яких формується ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 126-133, 2019)
  Розглянуто протидію пропаганді расової чи національної дискримінації. Відповідні заходи зведено до такого: публічного засудження злочинних діянь, оприлюднення випадків учинення незлочинних дискримінаційних діянь та рішення ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 118-125, 2019)
  Окреслено основні напрямки кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. Визначено його структуру та сутність, охарактеризовано зміст функціональних складових. Зосереджено увагу на особливостях нормативно-правового, ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 92-100, 2019)
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу й опису показників наркозлочинності в Україні. Констатовано, що в Україні складається несприятлива наркотична ситуація, що є наслідком і водночас фактором напруженої криміногенної ...
 • Syniavska, O.; Синявська, О.О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7507-3541; Dekhtyar, N.; Дехтяр, Н.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7932-8620; ResearcherID: N-6285-2018; Scopus Author ID: 54972904200; Deyneka, O.; Дейнека, О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5852-4163; ResearcherID: P-5103-2014; Zhukova, T.; Жукова, Т.; Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019) (Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019). – CEUR-WS.org, online, 2019. – Vol. 2422. – P. 100-110., 2019)
  Документ присвячений актуальній проблемі протидії кібератакам у банківському секторі, зокрема у сфері електронного банкінгу. Розглянуто основні види банківських шахрайств, які здійснюються в онлайн-сфері. Автори пропонують ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнар. круглого столу (м. Київ, 27 верес. 2019 р.). - Київ, 2019. - С. 176-179, 2019)
  Зазначається що в межах кримінологічної теорії назріла наукова дискусія з приводу того, чи можливо розглядати домашнє насильство як фонове для злочинності явище. Наголошується на тому, що збіг законодавчо закріпленого ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Пенітенціарної асоціації України. –2019. – № 2 (8). – С. 142-151, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню міжнародного аспекту забезпечення економічної безпеки України на підставі аналізу різних форм імплементації європейського досвіду в практику її кримінологічного забезпечення. Наголошено, що ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 157-161, 2012)
  Проаналізовано основні підходи до вивчення мовних конструкцій, що використовуються при розробленні норм сучасного кримінологічного законодавства. Окреслено перспективні напрями вивчення відповідної проблематики.
 • Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O. (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133, 2012)
  Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків ...

View more