KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 188–190, 2017)
  Аналізуються кількісні показники (абсолютний рівень злочинності, коефіцієнти злочинності та динаміку злочинності) викрадення документів (ч.ч. 1, 2 ст.357 Кримінального кодексу України). Наголошується на тому, що викрадення ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Legea si viata = Закон и Жизнь междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 3/2 (Martie). – P. 68-72, 2015)
  Статья посвящена анализу научных оснований социально-правовой оценки преступления как политического. Делается вывод о релятивизме социально-правовой оценки, а также о конструктивистской природе политического преступления. ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Право.ua. - 2014. - № 2. - С. 60-66, 2014)
  У статті аналізуються чинники впливу злочинності на суспільні процеси, взаємозв'язок суспільних процесів, умов і причин, що впливають на злочинність.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Право.ua. - 2017. - № 1. - С. 130-134, 2017)
  У статті розглянуті питання, пов’язані з особливостями удосконалення правового регулювання діяльності з протидії впливу кримінальної субкультури з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних держав у вирішенні зазначених проблем.
 • Філоненко, Г. М.; Filonenko, H. M. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 107-112, 2014)
  У статті розглядається вплив сім’ї та найближчого оточення на жінок, які вчиняють злочини у сімейно-побутовій сфері. Особливу увагу приділено впливу батьківської сім’ї жінки. Розглянуті типові негативні фактори формування ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 118-127., 2014)
  В даній статті проаналізовані абсолютні та відносні показники кількості потерпілих похилого віку, що відображають динаміку стану їх віктимізації; досліджено динаміку структури віктимізації осіб похилого віку в залежності ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 2 (21). – С. 146-152, 2019)
  Розглянуто проблему віктимологічної профілактики втягнення в заняття проституцією. Визначено роль жертви у механізмі вчинення злочину, передбаченого статтею 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття ...
 • Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O. (Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133, 2012)
  Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 78-81., 2015)
  У статті розглядається віктимологічна профілактика, як один із важливих напрямків протидії злочинності. Надається поняття віктимологічної профілактики, визначається специфіка віктимологічної профілактики. Зазначені її ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 109-116, 2017)
  У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти віктимності жертв втягнення в заняття проституцією, а також досліджено окремі елементи структури особи жертви з точки зору об’єктивних та суб’єктивних умов вчинення щодо них ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 118-121, 2014)
  Стаття присвячена розгляду віктимології як галузі кримінології. Надається поняття віктимології та визначається її предмет дослідження. Показана історія виникнення та розвитку віктимології. Розглядається сучасний стан ...
 • Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5563-2361; Козленко, О. О.; Kozlenko, O. O. (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - № 3. - С. 234-243, 2015)
  У статті зроблено спробу дослідити ґенезу явища порнографії, історичні умови соціально-правових аспектів його виникнення й існування в різні часи та епохи, становлення держави до нього, а також шляхи та етапи законодавчого ...
 • Буз, В. В.; Buz, V. V. (Форум права. – 2013. – № 3. – С. 60–64, 2013)
  Розглянуто питання взаємозалежності світового міграційного руху населення та глобальних інформатизаційних процесів. Проаналізовано вплив міграційних процесів на криміналізацію суспільства, зокрема на прикладі України. ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Особистість, суспільство, закон: тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 171-174, 2020)
  В межах тез доповіді акцентується увага на встановленні зв’язку між девіантною поведінкою та фоновими для злочинності явищами. Наголошується на тому, що така форма поведінки особистості є основою виникнення та існування ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 148-154, 2017)
  В статті розглядається проблема охорони дитинства як основи протидії злочинності. На основі проведеного дослідження, доведено необхідність формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні на ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 68-70, 2017)
  У тезах доповіді розглянуто принципи глобальної програми кібербезпеки. Запропоновані шляхи підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та пріоритетні напрямки діяльності для подолання цієї проблеми.
 • Иванцова, О.; Ivantsova, O.; Іванцова, О. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2017. - № 2 (Aprilie). - С. 192-196, 2017)
  Статья посвящена анализу криминогенных факторов, которые оказывают влияние на нынешнее состояние экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине. Рассмотрены следующие группы детерминант: социально-эк ...
 • Грабазій, І. А.; Hrabazii, I. A.; (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66). - С. 37-43, 2014)
  Розглянуто проблеми боротьби з торгівлею людьми як на міжнародному, так і на державному рівнях. Зроблено аналіз міграційних процесів у державі з метою встановлення трафіку «живого товару». Проведено порівняльно-правовий ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 174-179, 2012)
  Проаналізовано основні детермінанти та фактори злочинів проти працівників органів внутрішніх справ.
 • Костенко, В. В.; Kostenko, V. V. (Форум права. – 2013. – № 1. – С. 492–498, 2013)
  Розглянуто деякі аспекти кримінологічної характеристики злочинів пов’язаних з незаконним обігом підакцизних товарів. Представлено основні дані проведеного кримінологічного дослідження. Наведено статистичні дані та динаміка ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account