KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность"

Sort by: Order: Results:

 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С.51-60., 2015)
  Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з хуліганством у період нової економічної політики в Україні, причини цього явища, його рівень.
 • Бездольний, М. Ю.; Bezdolnyi, M. Yu. (Форум права. – 2009. – № 2. – С. 38–43, 2009)
  Охарактеризовано нормативні акти з питань протидії корупції та відповідні наукові джерела на предмет визначення у них окремих складових досліджуваного механізму, визначено його структуру та окремі елементи такої структури.
 • Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 252-259, 2009)
  Проаналізовано окремі положення ухваленого Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Акцентовано увагу на необхідності правового врегулювання дискусійних положень, що виникнуть під час його практичного ...
 • Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - № 2. - С. 134-136, 2016)
  У статті розглянуто досвід Польської Республіки у сфері попередження насильства в сім’ї. Проаналізовано причини, що сприяють вчиненню правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті. Особлива увага приділена аналізу причин та ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Право і безпека. – 2018. – № 1 (68). – С. 17-24, 2018)
  Розглянуто основні прояви злочинності в Українській СРР у середині 1930-х років. Увагу зосереджено на висвітленні головних аспектів діяльності міліції щодо протидії злочинності та ролі окремих її підрозділів у цьому ...
 • Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 37. – С. 42-47, 2017)
  У статті розглянуто жорстоке поводження з дитиною як прояв насильства в сім'ї. Звернуто увагу на правове регулювання попередження та протидії правопорушенням на сімейно-побутовому ґрунті. Проаналізовано прояви жорстокого ...
 • Бездольний, М. Ю.; Bezdolnyi, M. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 84-90, 2008)
  На підґрунті аналізу контролю за корупцією, пропонуємо під таким розуміти комплекс здійснюваних суб’єктами державного та громадського контролю правових, організаційних, інформаційних та інших заходів із перевірки неухильного ...
 • Гамалій, О. Л.; Hamalii, O. L. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 183–188, 2012)
  Досліджено мету, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні, визначено їх особливості в загальній системі профілактики правопорушень.
 • Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 41. – С. 37-43, 2017)
  У статті розглянуто окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї. Звернуто увагу на конституційні засади в означені сфері суспільного життя. Проаналізовано поняття та види насильства в сім’ї. ...
 • Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Наше право. - 2015. - № 4. - С. 47-50, 2015)
  У статті розповідається про основні принципи реформування органів МВС Україна, зокрема, роботи з особовим складом, з позицій нинішнього соціально-політичного становища в країні і загального загострення криміногенної ...
 • Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 94-103., 2014)
  В статті запропоновано стратегію забезпечення кримінологічної кібербезпеки на основі застосування кримінологічних наукових розробок до сфери кіберзлочинності. Обґрунтована необхідність забезпечення кібернетичної безпеки ...
 • Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V. (Право і Безпека. - 2009. - № 3. - С. 5-8, 2009)
  Проаналізовано існуючі проблеми протидії корупції в державі, що виникають із неузгодженості правової системи відповідних суб’єктів. Акцентовано увагу на необхідності створення антикорупційного бюро. Проанализованы ...
 • Пожидаєв, Г. П.; Pozhydaiev, H. P. (Форум права. - 2007. - № 2. – С.174-178, 2007)
  З метою удосконалення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю проаналізовано існуючий понятійний апарат проблеми управлінських функцій, вироблено власну позицію щодо поняття функцій управління з огляду на ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 80-89., 2015)
  З метою визначення поняття юридичних гарантій правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України розкрито сутність, значення та зміст юридичних гарантій правоохоронної діяльності вказаних суб’єктів. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account