KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "combating corruption"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "combating corruption"

Sort by: Order: Results:

 • Онищук, О. О.; Onyshchuk, O. O. (Форум права. – 2010. – № 2. – С. 343–346, 2010)
  На основі аналізу теорії адміністративного права та антикорупційного законодавства розкрито основний метод адміністративного права у сфері протидії корупції (боротьби із корупцією), зміст якого полягає в тому, що спеціально ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 15-17, 2017)
  У тезах доповіді наголошено, що аналіз критеріїв оцінки системи сучасних національних заходів протидії корупції є надважливим завданням сучасної науки.
 • Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квітня 2016 року). — Харків : ХНУВС, 2016. - С. 165-168, 2016)
  У тезах доповіді розглянуто приклади злочинних посягань, що відбуваються при розподілі бюджетних коштів за програмами. Надано рекомендації з вдосконалення законодавства щодо боротьби з корупцією у бюджетній сфері.
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133; Симов’ян, В. С.; Symovian, V. S. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.). — Харків : ХНУВС, 2016. — С. 135-137, 2016)
  У тезах доповіді розглянуто та проаналізовано основні шляхи запобігання та протидії політичній корупції в Україні. Зазначено, розв’язати проблему політичної корупції можна тільки поступово, шляхом формування нового ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account