KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "combating crime"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "combating crime"

Sort by: Order: Results:

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 14-16, 2018)
  Проаналізовано проблемні питання, які можуть виникнути на шляху ефективного вирішення завдання протидії організованій кіберзлочинності та торгівлі людьми. Визначено пріоритетні напрямки роботи правоохоронних органів України ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1129–1139, 2011)
  Здійснено аналіз співвідношень профілактики, попередження, припинення та запобігання злочинів в діяльності оперативних підрозділів МВС України.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 3 (11). - С. 9-18., 2015)
  Статтю присвячено аналізу організаційних засад боротьби зі злочинністю. Розглянуто цілі, завдання та функції управління боротьбою зі злочинністю, зокрема, планування, координація, контроль та вимірювання ефективності.
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 1 (15). - С. 109-116, 2017)
  У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти віктимності жертв втягнення в заняття проституцією, а також досліджено окремі елементи структури особи жертви з точки зору об’єктивних та суб’єктивних умов вчинення щодо них ...
 • Орлов, Ю. В.; Миронюк, Д. М.; Orlov, Y. V.; Myroniuk, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 8. - С. 75-93., 2014)
  Стаття присвячена дослідженню політико-кримінологічних аспектів ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності. На підставі аналізу існуючих підходів до визначення ефективності правового регулювання у ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 166-169, 2014)
  Запобіжна діяльність, як і будь-який інший регламентований нормами права, покликана максимально сприяти досягненню цілей протидії злочинності при мінімальних витратах. Досягти ж її оптимізації можна лише тоді, коли відповідний ...
 • Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 188-201, 2016)
  У статті розглянуто досвід зарубіжних країн з протидії діяльності тоталітарних сект, що проводиться на рівні держави, правоохоронних органів та громадських організацій. Зазначений досвід дасть змогу створити ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 13-14, 2018)
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 жовт. 2016 р.). – Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – C. 143-146, 2016)
  Розглянуто завдання держави та її органів у сфері боротьби з організованою злочинністю. Сформульовано пропозиції щодо розробки оновленої Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 196-209., 2015)
  Стаття присвячена описанню та поясненню системи основних заходів протидії політичній злочинності й чинників їх реалізації. Серед них виділено та охарактеризовано такі: формування безконфліктної прогресивної ідеології ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 224-236., 2015)
  Стаття присвячена описанню та поясненню системи основних заходів протидії політичній злочинності й чинників їх реалізації. Серед них виділено та охарактеризовано такі: формування безконфліктної прогресивної ідеології ...
 • Орлов, Ю. В.; Миронюк, Д. М.; Orlov, Y. V.; Myroniuk, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 161-177., 2014)
  Стаття присвячена дослідженню наукових засад провадження кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання. На підставі аналізу природи кримінологічного моніторингу надається характеристика кримінологічного ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 3 (14). - С. 11-21, 2016)
  Стаття присвячена характеристиці кримінологічних засад протидії злочинам агресії. Встановлено, що вони складають систему міждисциплінарних наукових начал, підходів, керівних положень в організації, розробці та реалізації ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 грудня 2014 р.). - Харків,2014. – С. 63-66, 2014)
  Методи впливу - категорія універсальна. Характерно, що найчастіше їх розглядають невиправдано широко, від чого кількість методів переходить межі засвоєння та використання, що в остаточному підсумку породжує проблему. У ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: № 1137: Серія: Право. - 2014. - Вип. 18. - С. 172-176, 2014)
  Стаття присвячена проблемі визначення ролі Національного банку України як політичного актора у справі протидії злочинності. Надається описання загальних характеристик центробанку у системі політичних взаємодій. Встановлюється ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі: зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет - конф. «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 24 лют. 2014 р.). - Київ, 2014. - С. 209-212, 2014)
  Тези доповіді присвячені діяльності працівників органів внутрішніх справ з питань протидії втягненню дітей до незаконної дитячої праці, у злочинну та іншу антигромадську діяльність. Одним із напрямків реалізації завдань ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ResearcherID: I-7032-2016; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Порівняльно-аналітичне право. - 2017. - № 5. - С. 292-294, 2017)
  Статтю присвячено розгляду зарубіжних моделей боротьби з наркозлочинами та пошуку ефективного підходу до протидії з наркозлочинністю у вітчизняних реаліях.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 83-90, 2013)
  Статтю присвячено аналізу зовнішніх проявів кризи системи протидії злочинності. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на подолання визначених негативних тенденцій.
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016 (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 101-108., 2014)
  Статтю присвячено розгляду ролі і значення загальносоціальної запобіжної діяльності в системі протидії злочинності, а також встановлення кола факторів, що визначають специфіку функціонування відповідних механізмів.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Південноукраїнський правничий часопис. - 2009. - № 1. - С. 21-25, 2009)
  Стаття розглядає нормативно-правове регулювання правоохоронної діяльності суб’єктів протидії злочинності в Україні.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account