KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "law enforcement agencies"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "law enforcement agencies"

Sort by: Order: Results:

 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 12-15, 2017)
  У тезах доповіді зазначено, що протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми є сьогодні одним з першочергових завдань, яке стоїть перед правоохоронними органами України. Проведено статистичний моніторинг злочини у сфері ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 14-16, 2018)
  Проаналізовано проблемні питання, які можуть виникнути на шляху ефективного вирішення завдання протидії організованій кіберзлочинності та торгівлі людьми. Визначено пріоритетні напрямки роботи правоохоронних органів України ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Форум права. – 2008. - № 3. – С. 93-96, 2008)
  Досліджено сутність, форми та причини поширення торгівлі людьми. Приділено увагу найбільш важливим питанням щодо протидії торгівлі людьми в Україні; надані деякі пропозиції щодо вдосконалення механізму означеної протидії.
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Право і суспільство. – 2019. – № 6. – С. 57-62, 2019)
  У статті досліджено роботу правоохоронних органів України крізь призму їх діяльності як суб’єктів протидії кримінальному радикалізму. Діяльність зазначених органів розглянуто через здійснення ними спеціально-кримінологі ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 7/2 (Iulie). – P. 49-53, 2015)
  В статье проводится теоретическое исследование задач и функций, которые должны решать подразделения борьбы с киберпреступностью в Украине. Проанализирована нормативно-правовая база борьбы с киберпреступностью в Украине. ...
 • Щербакова, А. К.; Shcherbakova, A. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0417-0827 (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 6, т. 4. – С. 172-176, 2017)
  Статтю присвячено аналізу загальних та спеціальних заходів запобігання насильству щодо працівників правоохоронних органів. Сформульовано поняття названих заходів та розглянуто їхню специфіку. Окреслено сфери інтеграції ...
 • Айдемський, Є. В.; Aidemskyi, Ye. V. (Форум права. – 2012. – № 2. – С. 15–22, 2012)
  Визначені межі та характер впливу організованих злочинних угруповань на гральний бізнес, надані авторські пропозиції щодо підвищення ефективності правоохоронних органів у протидії цьому явищу.
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 20-22, 2021)
  Зазначено, що досвід організації взаємодії та координації правоохоронних органів у сфері протидії корупції в зарубіжних країнах включає розбіжні варіанти інституційного компонента механізму протидії корупції в аспекті ...
 • Веприцкий, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; Веприцький, Р. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Iunie (№ 6/2). – P. 23-26, 2015)
  Автор отмечает, что организованная преступность - системное социальное явление, обладающее способностью к самодетерминации и изменению социальной среды в своих интересах. Организованная преступность представляет собой ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Південноукраїнський правничий часопис. - 2009. - № 1. - С. 21-25, 2009)
  Стаття розглядає нормативно-правове регулювання правоохоронної діяльності суб’єктів протидії злочинності в Україні.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - № 1. - С. 115-124, 2014)
  У статті розглядається система профілактики злочинності як комплекс заходів правового, організаційного, ідеологічного характеру, спрямованих на виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень.
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Форум права. - 2013. - № 1. - С. 651–654, 2013)
  Проаналізовано роль інновацій у забезпеченні ефективної роботи правоохоронних органів. Враховано вимоги нового Кримінального процесуального кодексу; наведено приклади. Запропоновано використовувати досвід США щодо розробки ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Форум права. - 2006. - № 2. – С.76-79, 2006)
  Розглянуті питання удосконалення профілактичної діяльності на місцевому рівні; з’ясовані її цілі, принципи, види, форми та основні напрямки.
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016 (Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С.162-165., 2015)
  Розглянуто сутність та напрями координації діяльності правоохоронних органів. Визначено, що координація діяльності і взаємодія між правоохоронними органами є одним з резервів підвищення ефективності протидії злочинності.
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Форум права. - 2007. - № 1. – С. 99-103, 2007)
  З’ясована сутність профілактичної діяльності, визначені перспективні форми та методи, вироблені конкретні пропозиції й рекомендації профілактичної діяльності органів внутрішніх справ на місцевому рівні.
 • Ніколенко, О. В.; Nikolenko, O. V. (Наше право. - 2013. - № 12. - С. 105-112, 2013)
  Розглянуто функціональні елементи механізму протидії корупційній злочинності у правоохоронних органах. Обґрунтовано виділення поняття корупційної злочинності у правоохоронних органах як об’єктивно необхідне та доцільне. ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Право та державне управління. - 2019. - № 4. - С. 111-117, 2019)
  У статті досліджено проблему запобігання злочинам радикального спрямування. Визначено основні заходи протидії кримінальному радикалізму на індивідуальному рівні залежно від стадії формування злочинного наміру та його ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account