KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "xenophobia"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97 by Subject "xenophobia"

Sort by: Order: Results:

 • Spolander, L.; Pribytkova, N. O.; Прібиткова, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Споландер, Л. (Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 22 травня 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 130-131, 2015)
  Доповідь присвячена кримінологічному аналізу злочинних проявів расизму та ксенофобії в Україні. Встановлено високий рівень злочинів ненависті, а також тенденцію до його зростання. Акцентовано увагу на високій латентності ...
 • Pribytkova, N. O.; Прібиткова, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 15. - С. 162-165, 2015)
  В даній статті відображено сучасний стан і окремі проблеми протидії расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ, розкрито поняття расизму та ксенофобії, які розглядаються в кримінологічній науці як фонові для ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 лист. 2015 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 108-111, 2015)
  У доповіді розглянуто окремі аспекти державної політики та діяльність вітчизняних правоохоронних органів в галузі протидії проявам расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості в Україні.
 • Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 215-217, 2021)
  Досліджено прояви ксенофобії як мотиву вчинення злочинів проти життя та здоров’я людини. Зазначено, що однією з актуальних проблем сьогодення є потреба ретельного дослідження природи ксенофобії в суспільстві, аналізу ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 82-91, 2012)
  Проаналізовано досвід правоохоронних систем світу з протидії проявам ксенофобії, досліджено найкращі приклади заходів поліцейського реагування на «злочини ненависті», окреслено проблемні питання правоохоронної діяльності ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 80-88, 2017)
  Розглянуто поняття расизму та ксенофобії. Висвітлено та охарактеризовано основні складові культурно-психологічних факторів поширення злочинів на ґрунті ненависті.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account