KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Жаров, Л. В.; Zharov, L. V.; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 52-54, 2021)
  Висвітлено основні види та типові схеми кібершахрайства, проаналізовано способи боротьби з ним.
 • Zabarniy, M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9589-8762; Topchiy, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1726-9028; Shevchenko, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2663-9892; Lugina, N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6005-2943; Yemelianov, V. P.; Ємельянов, В. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Amazonia Investiga. – 2022. – Vol. 11, Issue 52 (April). – P. 288-297, 2022)
  У статті розглянуто особливості використання методу аналізу статистичних даних у боротьбі з організованою злочинною діяльністю. Визначено, що для більш повного аналізу стану організованої злочинності використовуються ...
 • Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Revista San Gregorio. – 2022. – Vol. 1, № 50. – P. 216-233, 2022)
  Кожна правова держава, яка справді прагне досягти своєї мети у підтримці стабільного та демократичного суспільства, повинна вміти мати справу з тими девіантними характерами, які становлять загрозу для нормального функціонування ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 183-187, 2019)
  Розглянуто проблему особистості, як один з основних об’єктів кримінології постмодерну, проаналізовано імпульси-перешкоди до свободи людини в сучасному світі.
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2168-060X; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 30-32, 2022)
  Розглянуто навчально-виховні процеси подолання злочинності і негативних тенденцій соціуму за методикою А. С. Макаренка.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 33-35, 2019)
  Аналіз першопричин кіберзлочинів призводить до цілої низки системних проблем у галузі, ігнорувати які з кожним наступним інцидентом стає дедалі важче. Одна з головних – неефективна нормативна база та система управління.
 • Lytvynov, O. M.; Литвинов, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Spitsyna, H. O.; Спіцина, Г. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9131-0642; Hasparian, S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1050-8292 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 44-51, 2021)
  Наукова стаття присвячена психоісторичному підходу як інструменту кримінологічного аналізу. У цьому науковому дослідженні акцент робиться на психоісторичний підхід, який розставляє свої акценти у вивченні соціальних ...
 • Каланча, А. А.; Kalancha, A. A.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 43-45, 2022)
  Зазначено, що у час залежності пристроїв від Інтернету, аналіз мережевого трафіку за допомогою програмного забезпечення Wireshark є досить ефективним методом попередження та протидії кіберзлочинності, а завдяки своїй ...
 • Каланча, А. А.; Kalancha, A. A.; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 42-43, 2022)
  Аналіз мережевого трафіку набуває все більшу актуальність у зв’язку з розвитком мережевих технологій, впровадженням великої кількості нових мережевих протоколів, збільшенням обсягу мережевих даних. Практичне застосування ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X; Дорош, А. О.; Dorosh, A. O. (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 27-30, 2022)
  Підкреслено, що цілковите залучення населення до процесів цифровізації суспільства буде сприяти активізації їх віктимної поведінки, що, в свою чергу, вимагає від суб’єктів державної влади, громадських організацій, оперативних ...
 • Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; Бабич, О. Ю.; Babych, O. Yu. (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 24-26, 2022)
  На сьогоднішній день торгівля людьми постає як гостра проблема світового масштабу, це явище створює загрози безпеці у багатьох країнах світу та існує досить тривалий промі-жок часу.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 16-17, 2022)
  Відмічено, що кіберзлочинність є порівняно новим видом суспільно небезпечних діянь, проте вона постійно вдосконалюється, що ускладнює її виявлення та протидію.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 13-14, 2022)
  Приділено увагу одним із пріоритетних питань, які потребують прискіпливої уваги правоохоронних органів, а саме виявленню, фіксацію та належному юридичному супроводженню розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.
 • Kachynska, M. O.; Качинська, М. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470 (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 83-85, 2019)
  У тезах доповіді розглянуто взаємозв’язок трудової міграції та торгівлі людьми в політико-економічному контексті України.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6397-6869 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 124-132, 2022)
  Сформульовано кримінологічні засади концепції перехідного правосуддя для України, з’ясовано найбільш небезпечні криміногенні ризики її реалізації. Запропоновано виділити дві зони таких ризиків, що виявляються в полі ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 436-439, 2019)
  У тезах проаналізовано структуру факторів, які в сучасних умовах істотно впливають на стан злочинності неповнолітніх, та основні напрямки її профілактики в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції ...
 • Семенюк, Є. О.; Semeniuk, Ye. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 126-127, 2019)
  У тезах доповіді зазначається, що таке негативне соціальне явище як ігроманія може становити серйозну небезпеку для суспільства і окремих громадян. Доведено, що ігроманія є фоновим для злочинності явищем.
 • Долинна, Я. А.; Dolynna, Ya. A. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 71-75, 2019)
  Розглянуто фактори, які детермінують безпритульність дітей. Проаналізовано вплив інституту сім’ї на проблему дитячої безпритульності.
 • Куликович, А. Ю.; Kulykovych, A. Yu.; Топчій, В.В.; Topchii, V.V. (Проблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Ірпінь, 20 груд. 2019 р.). - Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. - С. 102-104, 2019)
  У тезах доповіді розкриті аспекти сучасного вивчення кримінальної віктимології як розділу загальної юридичної віктимології.
 • Крикун, В.В.; Krykun, V.V.; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-заходу (м. Одеса, 29 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОДУВС, 2022. – С. 143-144, 2022)
  Наголошено на особливій ролі правового забезпечення діяльності кіберполіції, щодо забезпечення виявлення, розкриття кіберзлочинів та притягнення до кримінальної відповідальності за них.

View more