KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Крикун, В.В.; Krykun, V.V.; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір : зб. матеріалів наук.-практ. онлайн-заходу (м. Одеса, 29 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОДУВС, 2022. – С. 143-144, 2022)
  Наголошено на особливій ролі правового забезпечення діяльності кіберполіції, щодо забезпечення виявлення, розкриття кіберзлочинів та притягнення до кримінальної відповідальності за них.
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Тимчишин, А. М.; Tymchyshyn, A. M.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 116-153, 2022)
  У статті висвітлено авторські міркування щодо особливостей регіональної злочинності крізь призму духовно-ціннісної, ідеологічно-культурної складової та соціальної реальності. На підставі аналізу особливостей простору безпеки ...
 • Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Olishevskyi, O. V.; Олішевський, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 102-115, 2022)
  Стаття присвячена аналізу змісту концепту етнорелігійного тероризму, розгляду основних тенденцій його проявів, факторів, що зумовлюють їхнє формування. У заключній частині запропоновано комплекс заходів стратегічного ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 78-87, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню евристичного шляху кримінологічного пізнання, внаслідок чого цілеспрямоване висловлювання кримінологом конкретних ідей запускає процеси функціональної самоорганізації системи кримінологічного ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 49-61, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню природи кримінального акціонізму. Встановлено, що акціонізм є інвазією символу на буття, перетворення буття на символ при частковому збереженні онтологічності. Акціонізм діалогічний сутнісно; ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Спіцина, Г. О.; Spitsyna, H. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 41-48, 2022)
  Розглянуто сучасні засоби та способи протидії злочинності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду наведено основні тенденції удосконалення національних та міжнародних правових механізмів держави у протидії ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 32-40, 2022)
  У статті розглянуто кримінологічні питання формування та використання психоісторичного аналізу у сфері протидії злочинності. Показано його переваги, а також актуальні питання застосування. Встановлено низку методологічних ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 16-23, 2022)
  Стаття присвячена проблемам системного аналізу протидії злочинності з урахуванням різних підходів. Описані алгоритми, орієнтовані на дослідження стійкості систем, реально дозволяють вивчати питання стабільності даних систем ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 99-101, 2022)
  Глибока соціально-економічна криза, яка виникла внаслідок військових дій на Україні, спричинила зміни в усіх рівнях нашого життя. Вказані процеси вплинули і на мікросоціальний рівень, де відбулося виділення нового типу ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 95-97, 2022)
  В останній час все більшу увагу привертає новий суспільно небезпечний феномен, пов’язаний з данням кримінально протиправних послуг у кіберпросторі. Їх форма і рівень суспільної небезпечності є доволі ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 89-91, 2022)
  Зазначено, що є необхідним системне укріплення кримінологічної основи правоохоронної діяльності в Україні. Міждисциплінарний характер якої обумовлює необхідність всестороннього розвитку кримінолога, наявності у ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 18-20., 2020)
  У тезах представлено узагальнені дані щодо особливостей соціально-психологічного профілю кіберзлочинців, що мають кримінологічне та криміналістичне значення.
 • Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 70-72, 2022)
  Метою даних тез доповіді є намагання виділити заходи протидії криміногенним впливам засобів масової інформації Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 63-66, 2022)
  У тезах доповіді розглянуто поняття та кримінологічну сутність категорії акціонізм.
 • Демченко, А. О.; Demchenko, A. O. (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 29-31, 2022)
  У тезах доповіді зазначається, що цифровізація суспільних процесів наразі стає провідним фактором віктимізації неповнолітніх. У зв’язку з тим, що неповнолітні особи є психологічно нестабільними, легко підпадають під вплив ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 60-62, 2022)
  Надано кримінологічний аналіз протистояння поширенню гомосексуалізму та трансгендеризму в Україні.
 • Маміна, О. В.; Mamina, O. V. (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 56-58, 2022)
  З точки зору кримінологічної дискусії розглянуто поняття «протидія неналежному виконанню професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником».
 • Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549; Луценко, Б. Г.; Lutsenko, B. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1366-9155 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 53-55, 2022)
  У тезах доповіді зазначено, що чинники «гібридної війни» безпосередньо і опосередковано впливають на рівень віктимізації українського суспільства.
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 50-53, 2022)
  У тезах доповіді розглянуто метод хронотопу як методу суспільних наук та методу кримінологічної науки.
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Заїка, Д. Є.; Zaika, D. Ye. (Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 27-29, 2022)
  Дослідженно кримінологічний вимір посягань на основні принципи моральності у сфері статевих відносин.

View more