KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: proceedings of III International Scientific and Practical Conference, 29-31 August 2021. - Berlin: MDPC Publishing, 2021. - Р. 379-383, 2021)
  Зазначено, що жіноча злочинність, як невід’ємна складова частина загальної злочинності, відноситься до історично мінливих явищ. Їй притаманні численні особливості, які є наслідком сингулярного соціального становища жінки ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 78-85, 2019)
  Розглянуто положення нормативно-правових актів. Окреслено та надано характеристику основних рівнів кримінологічного забезпечення економічної безпеки за актуальними критеріями класифікації.
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 102-107, 2019)
  Статтю присвячено аналізові системи загальних чинників кримінального радикалізму, які розглянуто з точки зору: 1) їх об’єктивного поділу на власне чинники даного виду радикалізму і чинники його поширення в сучасній Україні; ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 64-70, 2019)
  Визначено основні параметри національної стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. До загальних параметрів віднесено: місце стратегії в системі забезпечення безпеки суспільства; строк, ...
 • Максименцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H.; Максіменцев, М. Г. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 1. – С. 174-179, 2019)
  Статья посвящена исследованию географии и тенденций преступного недропользования в общемировом измерении. Фиксируется эскалация, управляемая стимуляция военно-политической напряженности в регионах концентрации месторождений ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 2. – С. 109-115, 2019)
  У статті на підставі змістовного аналізу категорії кримінологічного забезпечення економічної безпеки держави був зроблений наступний висновок: різноманіття питань, які вирішуються в процесі зазначеного виду діяльності, ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 2. – С. 103-108, 2019)
  У статті досліджено поточний стан стратегічного планування захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Доведено необхідність розробки національної стратегії захисту державного суверенітету і ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 2. – С. 90-96, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню генеалогічного аналізу як перспективного методу науки кримінології. Він дає можливість виявити і охарактеризувати історичний зв'язок досліджуваної події з попередніми, описати її своєрідність ...
 • Салаєва, К. А.; Salaieva, K. A. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 5. - С. 233-236, 2021)
  У статті досліджено питання вандалізму як актуальної проблеми сучасного суспільства, вплив на яку є важливим в умовах сьогодення. Сформульовано поняття запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із вандалізмом, ...
 • Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160 (Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 215-217, 2021)
  Досліджено прояви ксенофобії як мотиву вчинення злочинів проти життя та здоров’я людини. Зазначено, що однією з актуальних проблем сьогодення є потреба ретельного дослідження природи ксенофобії в суспільстві, аналізу ...
 • Khyzhniak, Ye.; Khankevych, A. M.; Ханькевич, А. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6897-347X; Shapovalenko, Ye.; Shkelebei, V.; Yatsyk, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0664-7115 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol 10, No 38. – P. 212-218, 2021)
  Метою статті є характеристика особливостей профілактики умисним посяганням на життя людини в аспекті здійснення її підрозділами кримінальної поліції. Предмет дослідження: Предметом дослідження є профілактика умисних ...
 • Татаркіна, Ю. І.; Tatarkina, Yu. I. (Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 16. – С. 272-279, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню кримінологічних аспектів кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти земельних ресурсів в Україні. З’ясовано, що кримінальні правопорушення проти земельних ресурсів – ...
 • Салтовець, С. А.; Saltovets, S. A. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 2, ч. 3. – С. 230-236, 2016)
  Досліджено становлення та розвиток протидії захопленню заручників у законодавстві зарубіжних країн із метою впровадження окремих аспектів у вітчизняне законодавство. Висвітлено розвиток міжнародного тероризму, особливості ...
 • Давиденко, В. В.; Davydenko, V. V. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - Вип. 2, ч. 3. – С. 250-254, 2016)
  У статті розглянуті питання ролі окремих елементів оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються у громадських місцях, вироблення оперативно-розшукових версій та прийняття відповідних ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Архів кримінології та судових наук. - 2020. - № 2. - С. 52-58, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню феномена сингулярності в процесі кримінологічного аналізу соціальної реальності. Окреслено основні закономірності формування ефектів сингулярності на особистісному і груповому рівнях, специфіку ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 16-17, 2021)
  Зазначено, що постійний моніторинг та аналіз стану і трендів у сфері організованої злочинності, особливо кіберзлочинності, є невід’ємною частиною у плануванні діяльності правоохоронних структур. Надважливим кроком у розвитку ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 12-13, 2021)
  Запропоновано рекомендації для забезпечення безпеки відеоконференції у Zoom з метою недопущення та зменшення випадків порушень під час проведення навчальних занять з використанням інтернет-платформ.
 • Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-38, 2021)
  Розглянуто класифікацію організованих злочинних угруповань. Критерієм розподілу злочинних угруповань виступав характер складу їх учасників.
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Грідіна, Н. Ю.; Hridina, N. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8499-074X (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 15-19, 2021)
  Досліджено закордонний досвід щодо протидії гендерно обумовленому насильству; виділено заходи, які можуть бути запроваджені в Україні.
 • Бандурка, О. М.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Наше право. - 2013. - № 6. - С. 93-101, 2013)
  У статті розглядаються тенденції розвитку криміногенної ситуації в Україні, аналізуються соціальні причини і умови зростання національної та економічної злочинності.

View more