KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.91/.97

 

Recent Submissions

 • Раутарінте, С.; Rautarinte, S.; Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 113-115, 2017)
  Розглянуто питання побутового насилля (насилля у родині) як проблеми сучасного суспільства. Наведено статистичні данні стосовно побутового насилля у зарубіжних країнах. Проаналізовано правові та психологічні аспекти цього ...
 • Давиденко, В. Л.; Davydenko, V. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8175-7026 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 63-64, 2017)
  Зазначено, що в останні часи відбувається значний підйом громадської активності в різних сферах суспільного життя. В Україні на законодавчому рівні розроблено механізм діяльності громадських об’єднань, їх членів або ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 50-51, 2017)
  Окреслено деякі окремі ознаки корупційної злочинності. До них можна віднести її нову системну якість, політичний, транснаціональний характер, соціальну морально-­етичну сутність.
 • Вітрова, Д. В.; Vitrova, D. V. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 52-53, 2017)
  Наголошено, що корупція та сепаратизм взаємопов’язані між собою явища. Корупція є не тільки умовою та засобом розповсюдження сепаратистських тенденцій, сепаратистські тенденції сприяють розповсюдженню корупційних процесів, ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 59-60, 2017)
  Зауважено, що на формування сучасного юридичного підґрунтя протидії корупції в Україні значний вплив справили міжнародні акти, які стали частиною національного законодавства після надання їм обов’язковості Верховною Радою України.
 • Зарічанський, О. А.; Zarichanskyi, O. A. (Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 233-235, 2022)
  Запропоновано, щоб в українському законодавчому полі покарання за корупцію під час війни також було прирівняне до відповідальності за співпрацю з ворогом.
 • Русанова, Л. В.; Rusanova, L. V. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 160-162, 2017)
  Відзначено, що протидія корупції у військовій сфері – дуже складна справа. Проте без активної спільної і узгодженої роботи міністерств (Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ України) і законодавця не можливо ...
 • Самотієвич, В. О.; Samotiievych, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9010-1782 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 170-171, 2017)
  Наголошено, що корупція, здирництво, злочинне зловживання повноваженнями, низька ефективність у боротьбі зі злочинністю – ось основні характеристики поліції останніх років. Розглянуто індивідуальні заходи запобігання ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 153-156, 2016)
  Розглянуто історію протидії міліції Харківщини майновим злочинам в 20-ті роки ХХ ст.
 • Кожушко, С. О.; Kozhushko, S. O. (Наше право. - 2021. - № 4. - С. 114-122, 2021)
  Досліджено сучасний стан корупційної злочинності в оборонно-промисловому комплексі України. Встановлено та надано опис рівню, динаміці цього виду злочинності в контексті загальної економічної злочинності та ...
 • Бутенко, В. Б.; Butenko, V. B. (Наше право. - 2022. - № 1. - С. 111-117, 2022)
  Здійснено науково-методологічний аналіз підходів до класифікації суб’єктів протидії злочинності. Визначено основні критерії класифікації суб’єктів протидії злочинності: 1) функціональна ознака; 2) спеціалізація; 3) масштаб ...
 • Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Наше право. - 2022. - № 1. - С. 89-99, 2022)
  Висвітлено питання конкретизації форм і методів забезпечення кримінологічного захисту засобів масової інформації в Україні. Наведені форми і методи кримінологічного захисту є похідним від форм та методів протидії злочинності, ...
 • Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9236-9723 (Наше право. - 2022. - № 2. - С. 140-147, 2022)
  Виокремлено різні форми криміногенних впливів засобів масової інформації на свідомість особи або групи людей на підставі аналізу доктринальних кримінологічних позицій та наявної судової практики з цієї проблематики.
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 4. - С. 345-348, 2022)
  Надано визначення кібернайманства на основі феономенологічного аналізу цього кримінально протиправного явища та визначено підходи до його правової оцінки. Розглянуто практики використання професійних хакерів або навіть ...
 • Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 191-192, 2017)
  Розглянуто специфіку корупційних злочинів у механізмі перешкоджання законній діяльності політичних партій. Зазначено, що вони можуть мати різний характер, який повинно враховуватись при розробці та реалізації заходів запобігання.
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 201-202, 2017)
  Зазначено, що простір для існування земельної корупції зачіпає майже всі інститути гілок влади, оскільки всі вони прямо чи опосередковано мають відношення до земельних відносин. Наголошено на тому, що запобігання та ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 203-204, 2017)
  Розглянуто питання електронного декларування в Україні. Подання е­-декларації – безумовна вимога антикорупційного законодавства. Умисне неподання декларацій передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 219-220, 2017)
  Проаналізовано корупцію в земельній сфері, яку називають однією з найбільших та найболючіших виразок української економіки. Розглянуто рівні корупційності у земельній сфері, які залежать від владного рівня: вищий рівень ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 221-222, 2017)
  Зазначено, що корупція є надзвичайно складним інституційним феноменом суспільного життя, який має соціальний, правовий, економічний, політичний, етичний та культурологічний виміри. Антикорупційна політика України має ...
 • Завадський, С. А.; Zavadskyi, S. A. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 93-95, 2016)
  Розкрито особливості координації діяльності з протидії та запобігання корупції, що здійснюється органами прокуратури України.

View more