2018

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2018. – 256 с., 2018)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та слухачів магістратури закладів вищої освіти системи МВС України, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів діяльності Національної поліції України. Для ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2018. – 246 с., 2018-05-24)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в ...
 • Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Irbit National University (Jordan); Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь); Universitatea de Stat din Comrat (Republică Moldova); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харків: ХНУБА, 2018. – 316 с., 2018-02-20)
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку європейських освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні ...
 • Міністерство освіти і науки України; Академія фінансового моніторингу України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – 160 с., 2018-11-23)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій (Харків: ХНУВС, 2018. – 100 с., 2018-12-21)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 124 с., 2018-12-14)
  У збірнику тезах доповідей автори з різних регіонів України розглядають актуальні питання професійного рівня працівників кінологічних служб, подальшого розвитку кінологічної служби та проблеми її міжвідомчої взаємодії.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу (Харків: ХНУВС, 2018. – 362 с., 2018-11-30)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: державний северенітет України, безпека та правопорядок; правові та організаційні засади протидії злочинам правоохоронними органами; економічна ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 427 с., 2018-11-16)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах. Для науковців, працівників органів праці та соціального ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2018. - 228 с., 2018-11-21)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2018. – 376 с., 2018-05-25)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – 196 с., 2018)
  Збірник містить тези доповідей учасників ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 272 с., 2018-05-17)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків: ХНУВС, 2018. – 196 с., 2018)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – 260 с., 2018-04-20)
  Збірник містить тези доповідей учасників ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2018. - 136 с., 2018-04-20)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду боротьби поліції з корупцією як у власних лавах, так і в суспільстві в цілому. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків: ХНУВС, 2018. – 122 с., 2018-04-27)
  Збірник Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції містить тези наукових доповідей більш ніж 60 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців із кримінального права та кримінології, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2018. - 297 с., 2018)
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2018. – 324 с., 2018-04-13)
  У збірнику окреслено актуальні проблеми психологічної науки в ракурсі різних її галузей. З використанням широкого кола вітчизняних і зарубіжних джерел представлено сучасні погляди та дослідницькі позиції провідних науковців ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 6; Кафедра соціології та психології (Харків: ХНУВС, 2018. - 140 с., 2018-03-02)
  Збірник містить тези доповідей та статті учасників VII Харківської науково-практичної психологічної конференції «Актуальні напрями практичної психології і психотерапії» з таких галузей психології, як загальна психологія, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds