Історія. Культура (History. Culture)

Останні додані

 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.161-166, 2017)
  Статья посвящена вопросу трансформации понятий языковой нормы и лингвокультуры у современной молодежи. Исследуется, что упрощение языка в современных коммуникациях не только негативно сказывается на развитии самого языка ...
 • Журенко, О. М.; Zhurenko, O. M.; Журенко, О. Н. (Київ, 2003)
  Дисертація присвячена дослідженню жанрової природи українського модерного роману 20-х рр. ХХ ст. Творцями модерного роману були футуристи, а також ті письменники, які не належали до авангардистських угруповань. У зв’язку ...
 • Черная, В. Л.; Chernaya, V. L.; Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Москва: Мануфактура, 2008. – 170 с., 2008)
  В монографии анализируются англо-американские исторические детективы конца XX – начала XXI вв., посвященные Древнему Египту. Изучено их жанровое своеобразие, для чего рассмотрены проблемы истоков исторического детектива ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра українознавства (Харків, 2017. – 52 с., 2017-06-02)
 • Логвиненко, І. А.; Lohvinenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 35-39, 2017)
  Досліджено основні етапи конституційного процесу в Україні у період існування Української Центральної Ради. Висвітлено історію розробки та прийняття Конституції Української Народної Республіки. Проаналізовано її зміст. ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 20-24, 2017)
  Розглянуто процеси, пов’язані зі становленням органів охорони правопорядку в Україні та підготовкою кадрів для них протягом періоду 1917–1920-х років, проаналізовано необхідність такої підготовки, її форми певні досягнення ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X; Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016; Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Кафедра українознавства (Харків: ХНУВС, 2017. – 108 с., 2017)
  У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від найдавніших часів до сучасної доби.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 8-13, 2017)
  У тезах доповіді узагальнено історичний досвід функціонування органів охорони громадського порядку в Україні за часів національної революції 1917-1921 рр., зокрема, вивчено коло питань, пов’язаних з організацією та кадровим ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 5-7, 2017)
  В тезах доповіді розглянуто генезу становлення визначного дня в історії нашої країни – Дня Соборності України. Підкреслено, що об’єднання УНР і ЗУНР можна вважати моделлю цивілізованого та демократичного збирання територій ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра загальноправових дисциплін; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; Кафедра теорії та історії держави і права; Кафедра українознавства (Харків : ХНУВС, 2017. – 118 с., 2017-01-20)
  Збірка тез виступів учасників Міжкафедрального круглого столу, присвяченого Дню Соборності України та 100 річниці підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.), висвітлює широке коло питань становлення ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя із дня смерті) : матеріали круглого столу (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). - Харків, 2016. - С. 25-27, 2016)
  В тезах доповіді зазначено який вагомий внесок в соціально-філософське обґрунтування національної ідеї зроблено І.Я. Франком. Враховуючи принципові відмінності у соціально-політичному устрої сучасного українського суспільства ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство освіти і науки України; Кафедра українознавства; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (Харків, 2016. - 76 с., 2016-05-27)
  Матеріали круглого столу присвячені 60-річчю від дня народження та 100-річчю із дня смерті видатного письменника, вченого, громадського діяча Івана Франка. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з ...
 • Holovko, O. M.; Головко, О. М.; Grechenko, V. A.; Греченко, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Recht der Osteuropäischen Staaten. - 2016. - № 04. - S.175-190, 2016)
  Unter der Bezeichnung „rechtsgeschichtlichen Schule von Derpt“ soll Folgendes verstanden werden: die Verbindung gemeinsamer methodischer Herangehensweisen, die Probleme der Erforschung von Staat und Recht des alten Russlands ...
 • Закоморний, Я. О.; Zakomornyi, Ya. O.; Закоморный, Я. О. (Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. студ. и магистрантов (г. Витебск, 29 апр. 2016 г. ) / Вит. гос. ун-т ; гл. ред И.М. Прищепа. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2016. – С. 101-102, 2016)
  В статье рассмотрен Зборовский мирный договор 1649 г,который стал важным этапом в процессе становления украинской государственности.
 • Оністрат, Н. В.; Onistrat, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7264-9808 (http://lib.univd.edu.ua/files/instruction_orcid.pdf, 2016)
  Надано інструкцію з реєстрації в міжнародній наукометричній базі ORCID. А також наведено приклади подальшої роботи по наповненню власного профілю та експортування даних зGoogle Академії до ORCID.
 • Закоморний, Я. О.; Zakomornyi, Ya. O. (Молодий вчений. - 2016. - № 3(30). - С. 316-319, 2016)
  У статті досліджуються питання пов’язані з однією з ключових битв Національно-визвольної війни – битви під Берестечком. Автор аналізує як політичні, так і військові фактори, що вплинули на її перебіг. Ця битва мала дійсно ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvinenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 43–49, 2016)
  Досліджено основні етапи та напрями національного військового будівництва доби Української Центральної Ради. Зазначено, що Лютнева революція 1917 року стала своєрідним каталізатором, який прискорив демократичні процеси в ...
 • Білоус, П. О.; Костіна, І. В.; Bilous, P. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7487-6230 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – C. 129-135, 2014)
  В статті розглянуто історію розвитку та подальші перспективи періодичних друкованих наукових фахових видань Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Оністрат, Н. В.; Onistrat, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7264-9808; Researcher ID : I-6537-2016 (Бібліотечний форум України. - 2007. - № 2. - С. 14-16., 2007)
  Пропонуються міркування з приводу взаємодії пошукових можливостей електронного і традиційного каталогів бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ.
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Харків, 2000)
  Дослідження присвячене висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова – художнього використання синонімів та антонімів у поетичних текстах. У дисертації відзначається висока насиченість поезій І.Муратова ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds