KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98

 

Recent Submissions

 • Мурадли кизи, Айтадж Ідріс; Muradly kyzy, Aitadzh Idris (Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 185-187, 2019)
  Зроблено висновок, що криміналістичною особливістю торгівлі людьми є те, що злочин вчинюється злочинними групами з чітким розподілом ролей, до складу яких входять: організатори, помічники, вербувальники, кур’єри. Узагальнену ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 164-169, 2019)
  Розкриті окремі аспекти криміналістичної характеристики злочинів при незаконному обігу вогнепальної зброї. Розглянуто осіб, які потенційно можуть бути підозрюваними у зазначених злочинах.
 • Авдєєв, В. О.; Avdieiev, V. O. (Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 36-39, 2019)
  У тезах доповіді висвітлюється зарубіжний досвід використання криміналістичного моделювання при розслідуванні та дізнанні.
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Рвачов, О. М.; Rvachov, O. M.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3500-9393 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 512-518, 2017)
  Надано методику розслідування шахрайств, що були вчинені з використанням мережі Інтернет.
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Мішина, К. Г.; Mishyna, K. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7101-3787 (Право і безпека. – 2022. – № 1 (84). – С. 47-55, 2022)
  Важливим фактором успішного розслідування кримінальних правопорушень є використання новітніх досягнень у сфері науки і техніки під час проведення слідчих (розшукових) дій. У наш час злочинці під час вчинення кримінальних ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 292-303, 2021)
  Розглянуто проблемні питання криміналістичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування і дізнання у протидії кримінальним правопорушенням. Проаналізовано національне кримінально-процесуальне законодавство, ...
 • Чиж, А. П.; Chyzh, A. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1116-9085 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 273-283, 2021)
  Висвітлено наукові підходи до трактування поняття «криміналістична характеристика кримінального правопорушення (злочину)», а також підходи до виокремлення її основних елементів. Сформульовано дефініцію вказаного поняття у ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 263-272, 2021)
  Розглянуто співвідношення криміналістики та forensic science. Визначено, що вони є відмінними моделями однієї сфери наукових знань, які збігаються за цілями та завданнями, але значно відрізняються за обсягом. Також ...
 • Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 87-94, 2021)
  Мета статті – визначення типових способів комплексного дослідження слідів, виявлених на місці події під час розслідування умисного знищення та пошкодження майна працівників правоохоронних органів.
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2021. - № 23. - С. 61-74, 2021)
  Розглянуто проблемні питання криміналістичного забезпечення діяльності установ судових експертиз та органів досудового розслідування і дізнання у протидії кримінальним правопорушенням. Проаналізовано національне ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2021. - № 3 (120). - С. 16-27, 2021)
  Мета дослідження – на підставі аналізу слідчої та судової практики, а також наукових праць українських й іноземних вчених визначити типові тактичні завдання, що підлягають виконанню на початковому етапі розслідування ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2021. - Вип. 2 (24). - С. 109-122, 2021)
  Ідентифікацію особи (як одне з основних тактичних завдань розслідування) здійснюють за різними підставами (зокрема, за ознаками зовнішності). Правоохоронні органи застосовують як процесуальні (пред’явлення особи для впізнання ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (119). – С. 121-131, 2021)
  Мета дослідження – аналіз зарубіжного досвіду використання ДНК-обліків під час розслідування кримінальних правопорушень й обґрунтування можливості та доцільності його застосування в Україні. Методологія. Для досягнення ...
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 3 (94). – С. 243-253, 2021)
  Висвітлено особливості криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних органів. Зокрема, сформульовано дефініцію вказаного поняття як наукової та прикладної ...
 • Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Шмулій, О. С.; Shmulii, O. S. (Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 217-219., 2020)
  Стаття присвячена дактилоскопічному обліку. Розглянуто програмно-технічні комплекси для дактилоскопії.
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Pyrih, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8391-067X; Pletenets, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3619-8624; Prylovskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4490-6301 (Amazonia Investiga. - 2022. - Vol. 11, Issue 50 (February). - P. 130-139, 2022)
  Метою цієї статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань використання ДНК-аналізу у кримінальному процесі України.
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С.248-250, 2021)
  Стрімкий розвиток інформаційних, телекомунікаційних, біометричних, інших інноваційних технологій, їх активне використання при вчиненні злочинів обумовлюють необхідність проведення спеціальних обстежень новітньої цифрової, ...
 • Карась, М. В.; Karas, M. V. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 12. - С. 389-391, 2021)
  Розглянуто теоретичні доробки щодо типових слідів зґвалтування. Проаналізовано підходи до розуміння типової «слідової картини» зґвалтування, наведені в роботах окремих спеціалістів, що вивчали вказану проблематику як на ...
 • Корж, В. П.; Korg, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9431-8727 (Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 30-32, 2021)
  Досліджено криміналістичні ознаки корупційного злочину, які мають певне наукове значення для визначення поняття корупційного злочину, розробки криміналістичної класифікації корупційних злочинів, криміналістичної ...
 • Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Білик, Т. В.; Bilyk, T. V. (Право і безпека – 2021. – №3 (82). – С.152-158, 2021)
  Проаналізовано наявні наукові думки та судово-слідчу практику щодо з’ясування виникнення специфічності особи злочинця, який вчинив убивство заручника або викраденої людини. Вивчено сутність ознак особи такого злочинця та ...

View more