KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.98 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Petrova, I. A.; Петрова, І. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1652-6715; Hanzha, T. V.; Ганжа, Т. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol 9, No 25. – P. 479 - 486, 2020)
  У практиці розслідування злочинів в Україна зростає значення молекулярно-генетичних експертиз, в яких проводиться аналіз слідів біологічного походження. Одним з важливих етапів експертного дослідження і його використання ...
 • Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 2 (4). – С. 87-94, 2021)
  Мета статті – визначення типових способів комплексного дослідження слідів, виявлених на місці події під час розслідування умисного знищення та пошкодження майна працівників правоохоронних органів.
 • Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83, 2019)
  Досліджено злочини проти виборчих прав громадян як такі, що мають транснаціональний характер і вчиняються з використанням інформаційних технологій. Описано різні підходи до визначення злочинів проти виборчих прав громадян. ...
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Lapta, S. P.; Лапта, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 192-198, 2018)
  У статті розглянуто історичний аспект розвитку наукових поглядів щодо природи науки криміналістики в Україні. Підкреслено, що уявлення про неї як про виключно правову науку, що залишилось у спадок з часів тоталітаризму, ...
 • Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Pyrih, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8391-067X; Pletenets, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3619-8624; Prylovskyi, V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4490-6301 (Amazonia Investiga. - 2022. - Vol. 11, Issue 50 (February). - P. 130-139, 2022)
  Метою цієї статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань використання ДНК-аналізу у кримінальному процесі України.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Абрамчук, В. А.; Abramchuk, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 3 (78). - С. 73-79, 2017)
  Розглянуто проблемні питання щодо сутності судової автотехнічної експертизи та її співвідношення з іншими інженерно-технічними експертизами з дослідження транспортних засобів та обставин транспортних пригод. Запропоновано ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 2, ч. 1 (Aprilie). - С. 140-142, 2016)
  В статье рассмотрены проблемы противодействия преступности и возможности их разрешения в условиях стремительно изменяющейся международной обстановки, возникновения очагов военных конфликтов и появления проблемы беженцев. ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Харків: Право, 2016. – Вип. 16. – С. 39-47, 2016)
  Розглянуто питання щодо криміналістичного алгоритму розслідування як гнучкої системи науково розроблених і формалізованих приписів послідовного виконання в певному порядку оптимальних варіантів слідчих (розшукових) дій, ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Сергеєва, С. М.; Serheieva, S. M. (Форум права. – 2011. – № 4. – С. 372–375, 2011)
  Розглянуто актуальні питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Визначенно завдання та умови використання нетрадиційних методів розслідування злочинів. Розроблено загальні рекомендацій щодо ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 10-12., 2018)
  У тезах доповіді окреслено найбільш проблемні питання з удосконалення кримінального процесу та вдосконалення криміналістичної методики, на які необхідно звернути особливу увагу.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 13-15, 2019)
  Досліджено актуальні проблеми процесуального та техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань.
 • Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Болвінов, С. П.; Bolvinov, S. P.; (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. – № 1 (72), 2016)
 • Дмитриева, Л. В.; Dmytriieva, L. V.; Дмитрієва, Л. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2016. – № 11/2 (Noiembrie). – P. 28-30, 2016)
  Рассмотрено такие важные элементы криминалистической характеристики изнасилований, совершенных несовершеннолетними, как время, место и обстановка совершения. Подчеркнуто, что время совершения преступления влияет на этапы ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F. (Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19, 2006)
  Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 159–162, 2011)
  Проводиться аналіз злочинності неповнолітніх: надані визначення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів та їх класифікація, а також аргументація щодо комплексного підходу до формування вчення про особу неповнолітнього ...
 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311 (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 178–186, 2015)
  У статті розглянуто проблеми судово-експертних ситуацій, що виникають під час проведення судових експертиз. Судово-експертні ситуації диференційовано на три групи: вихідні (етап підготовки), проміжні (провадження дослідження) ...
 • Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 118-122, 2020)
  У статті розглянуто визначення поняття криміналістичної характеристики вбивств, учинених у зв’язку з домашнім насильством. Визначено її структурні елементи й обов’язкові ознаки, які спонукають до виокремлення окремої ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 303-306., 2018)
  Запропонована система відеодокументування переміщень об'єкта для протидії торгівлі людьми з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
 • Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573 (Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 116-118, 2021)
  Визначено значення інформації, отриманої з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account