KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід)

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.date.accessioned 2017-05-16T13:02:02Z
dc.date.accessioned 2018-04-02T12:32:27Z
dc.date.available 2017-05-16T13:02:02Z
dc.date.available 2018-04-02T12:32:27Z
dc.date.issued 2017-04-20
dc.identifier.citation Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід) uk_UA.UTF8
dc.identifier.uri http://univd.edu.ua/uk/dir/401/materialy-naukovo-praktychnykh-konferentsiy-seminariv-toshcho
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1952
dc.description Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників XVIII Міжнар. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами(м. Харків, 20 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 120 с. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення досвіду з основних напрямків міжнародної миротворчої діяльності, що здійснюється зарубіжними правоохоронцями. Інформацію представлено англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та підвищенню ефективності миротворчої діяльності вітчизняних правоохоронців. uk_UA.UTF8
dc.description.abstract Сборник содержит аналитический обзор и обобщение опыта из основных направлений международной миротворческой деятельности, осуществляемой зарубежными правоохранителями. Информация представлена на английском, немецком и французском языках. Материалы конференции будут способствовать совершенствованию и повышению эффективности миротворческой деятельности отечественных правоохранителей. ru
dc.language.iso other uk_UA.UTF8
dc.publisher Харків: ХНУВС, 2017. – 120 с. uk_UA.UTF8
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA.UTF8
dc.subject Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел uk_UA.UTF8
dc.subject Internal Affairs Agencies uk_UA.UTF8
dc.subject органы внутренних дел uk_UA.UTF8
dc.subject police uk_UA.UTF8
dc.subject поліція uk_UA.UTF8
dc.subject полиция uk_UA.UTF8
dc.subject миротворча діяльність uk_UA.UTF8
dc.subject миротворческая деятельность uk_UA.UTF8
dc.subject peacekeeping uk_UA.UTF8
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA.UTF8
dc.subject зарубежный опыт uk_UA.UTF8
dc.subject foreign experience uk_UA.UTF8
dc.subject международный опыт
dc.subject international experience
dc.subject міжнародний досвід
dc.subject 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові
dc.title Миротворча діяльність поліції (зарубіжний досвід) uk_UA.UTF8
dc.title.alternative зб. тез доп. учасників XVIII Міжнар. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами uk_UA.UTF8
dc.type Book uk_UA.UTF8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account