Browsing Форум права, 2010, № 1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 243–249, 2010)
  Проведено дослідження категорії «атестація»; виявлено особливості атестації службовців правоохоронних органів; надано рекомендації з удосконалення національного законодавства у зазначеній сфері.
 • Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 208–212, 2010)
  Здійснений науковий аналіз положень Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, Законів України «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів» та Постанови Кабінету Міністрів № 851 від 19.05.1999 р. в частині ...
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 351–357, 2010)
  Досліджується процедура конкурсного способу заміщення посад в зарубіжних країнах з кар’єрною та позиційною системою державної служби. Здійснено аналіз допустимості використання досвіду інших країн у вітчизняних умовах.
 • Дзюба, І. І.; Dziuba, I. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 72–78, 2010)
  Уточнюється сутність категорії «внутрішні справи», характеризуються законодавчі положення та пропозиції вчених щодо визначення мети й завдань діяльності органів внутрішніх справ та їх найвищого органу управління – МВС; ...
 • Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 112–115, 2010)
  Запропоноване авторське поняття спадкування та визначені його основні специфічні ознаки. Проаналізовано значення терміну «спадкове право». Узагальнені основні положення спадкового права, такі як: відкриття спадщини, час ...
 • Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 93–99, 2010)
  Виконано аналіз проблем, пов’язаних з встановленням родинних стосунків між певними особами як підстави визнання шлюбу недійсним. Особливу увагу приділено встановленню кровного споріднення між певними особами в разі ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 116–125, 2010)
  Виконано критичний аналіз стану та заходів, і в цілому – сучасних тенденцій реформування системи МВС Росії, запропоновані висновки щодо якого можуть бути використані під час реформування системи МВС України.
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Форум права. – 2010. – № 1. – С. 153–158, 2010)
  Аналізуються погляди науковців щодо визначення поняття правової охорони об’єктів тваринного світу, сформульоване авторське визначення цього терміну, проведена класифікація об’єктів тваринного світу та заходів їх правової охорони.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account