KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 1 (60)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 1 (60)

 

Recent Submissions

  • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60). - С. 152-158, 2013)
    У статті на підставі аналізу дозвільних повноважень Мінекономрозвитку України щодо забезпечення економічної безпеки здійснено їх класифікацію на нормативні, нормативно-делегуючі, процедурні, частково-процедурні та факультативні.
  • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60). - С. 198-206, 2013)
    Розглянуто основні питання, що стосуються процесу та необхідності підготовки нормативно-правової бази України до перетворення української міліції на поліцію. Визначено позитивні та негативні сторони процесу рефор- мування ...
  • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60). - С. 217-226., 2013)
    Здійснено порівняльно-правовий аналіз поняття «афілійована особа». Досліджено вітчизняні та іноземні нормативно-правові акти, які містять поняття «афілійована особа», а також інші поняття, які є або близькими за змістом ...