KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 2 (61) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 2 (61) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 169-178, 2013)
  Розглянуто нове кримінальне процесуальне законодавство у порівнянні з КПК України 1960 р. та особливості запровадження у правозастосовну діяльність правового інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Operational and ...
 • Сардінов, Р. Т.; Sardinov, R. T. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 283-290, 2013)
  Досліджено норми Закону України «Про Дисциплінарний статут митної служби України» від 6 вересня 2005 р. № 2805-IV, які встановлюють порядок застосування дисциплінарних стягнень, та сформульовано рекомендації щодо їх ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 22–32, 2013)
  З’ясовано сутність нормативно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Розглянуто систему нормативно-правових актів, що регламентують особливості реалізації правоохоронної функції держави. Визначено ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 134-139, 2013)
  Статтю присвячено теоретичним аспектам визначення сутності попередження насильства в сім’ї над дітьми. Розглянуто основні напрями роботи підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження насильства над дітьми та ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 154-161, 2013)
  Здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення поняття технології злочинної діяльності. Запропоновано авторське бачення сутності злочинних технологій. Наведено типові технології викрадень бюджетних коштів, характерних ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 195-203, 2013)
  Звернуто увагу на професійний розвиток персоналу органів внутрішніх справ України. Обґрунтовано позицію щодо необхідності початкової підготовки як окремого виду професійної підготовки в ОВС. Проаналізовано порядок проходження ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 161-168, 2013)
  Розглянуто правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності, а також проблеми реалізації механізму правового регулювання цієї оперативно-розшукової функції в умовах реформування оперативно-розшукового та ...
 • Батрин, О. В.; Batryn, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 240-248, 2013)
  Розглянуто процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та відмова від неї. Визначено їх правове значення для апеляційного провадження в цивільному процесі України. Сформульовано авторське визначення таких понять, ...
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 266-272, 2013)
  Проаналізовано підстави припинення державної служби. Обґрунтовано висновок про застосування комплексного підходу до викладення підстав припинення державної служби з метою полегшення правозастосовної практики. Запропоновано ...
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 47-57, 2013)
  Охарактеризовано світоглядні риси українського народу як самобутнього політико-національного утворення. Систематизовано негативні фактори, що гальмують процес формування загальнонаціональної ідеології в Україні, зокрема ...
 • Максимус, Д. О.; Maksymus, D. O.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 125-133, 2013)
  Проаналізовано можливі завдання у сфері використання працівниками органів внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянуто питання розвитку та доцільності ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 139-146, 2013)
  З правових позицій проаналізовано сутність кіберпростору як середовища здійснення хакерських атак, визначено об’єкти атак, сутність і види хакерських атак на імплантати. Актуальність зумовлена відсутністю будь- яких ...
 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 256-265, 2013)
  Розглянуто проблемні питання правосуб’єктності осіб, щодо майна яких встановлена опіка, що зумовлені динамічним характером цивільних відносин і необхідністю удосконалення доктринальних підходів до розуміння правосуб’єктності, ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 6-15, 2013)
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності С. В. Пахмана, досліджено його внесок в розробку різних аспектів теорії та історії права, зокрема в теорію юридичного позитивізму, «теорію родового побуту», характеристику інститутів ...
 • Сергєєв, А. А.; Serhieiev, A. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 229-239, 2013)
  На основі аналізу чинного законодавства та наукових позицій визначено інституційні гарантії права на честь, гідність та ділову репутацію працівників органів внутрішніх справ України. Досліджено види та структуру інституційних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account