KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 3 (62)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 3 (62)

 

Recent Submissions

 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 138-146, 2013)
  На підставі аналізу матеріалів слідчої та судової практики, нормативно-правових актів і спеціальної літератури визначено типові різновиди злочинних посягань на бюджетні кошти в галузі агропромислового комплексу України. У ...
 • Маренич, В. М.; Marenych, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 172-179, 2013)
  Визначено особливості управління розробкою і проведенням спеціальних заходів як PR-технології, що дозволяє формувати позитивний імідж вищого навчального закладу. Запропоновано класифікацію спеціальних заходів, сформульовано ...
 • Сидоренко, С. М.; Sydorenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 130-138, 2013)
  Проаналізовано зарубіжний досвід організації та діяльності пенітенціарних установ, визначено основні заходи щодо його впровадження в Україні. Доведено, що результативність запозичення зарубіжного досвіду і створення можливостей ...
 • Завгородня, І. М.; Zavhorodnia, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 188-197, 2013)
  Досліджено правову природу спадкових позовів. Розглянуто особливості спадкових позовів, зумовлені впливом спадкових правовідносин. Сформульовано визначення спадкових позовів та виділено їх ознаки, притаманні лише цій ...
 • Кійков, В. М.; Kiikov, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 230-236, 2013)
  Досліджується взаємозв’язок між соціальною компетентністю людини та радикалізацією її суспільних поглядів. Розглядається роль держави (на прикладі відомчого ВНЗ системи МВС України) у справі цілеспрямованого формування ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Аріт, К. В.; Arit, K. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 107-114, 2013)
  Розглянуто особливості висування слідчих версій і планування розслідування злочинів, що вчиняються під час виробництва продовольчих товарів. Показано, що слідчі версії знаходяться в прямій залежності від матеріалів, які ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 179-187, 2013)
  Розкрито сутність адміністративно-процесуальних правовідносин та місце перекладача в них. Зазначено, що можливість участі перекладача в адміністративному судочинстві виступає важливою гарантією судового захисту. Розкрито ...
 • Шахова, К. В.; Shakhova, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6431-3757 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 146-154, 2013)
  Визначено, які саме слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії проводяться як першочергові підрозділами карного розшуку на виконання доручень слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 25-35, 2013)
  Перспективу повного електронного правосуддя проаналізовано з огляду на можливість кількісної оцінки юридичних аргументів, що ґрунтується на концепті логічної ймовірності. З’ясовано особливості і сферу застосування Ляйбніцевого ...
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 6-14, 2013)
  Проаналізовано принципові погляди класиків марксизму-ленінізму на процеси генези та трансформації «пролетарської» держави, визначено її характерні риси, особливості демократії як форми держави. Охарактеризовано етапи формування ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 50-58, 2013)
  Досліджено основні аспекти підготовки кадрів поліції, принципи, програму, форми та методи цієї підготовки. Показано роль МВС, губернаторів у реалізації професійної підготовки поліції. The state of police personnel training ...
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 44-50, 2013)
  Проаналізовано стан наукових досліджень окремих аспектів моніторингу щодо запобігання кримінальних правопорушень серед молоді. Дано загальне поняття моніторингу, а також дискусійні напрямки щодо його визначення як ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 88-97, 2013)
  Систематизовано обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Запропоновано узагальнений перелік обставин, які деталізуються в процесі планування розслідування ...
 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 222-229, 2013)
  Детально проаналізовано міжнародні норми про відпустки та досліджено питання правового регулювання в різних країнах найпринциповіших питань відпусток. Подано пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства і ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 66-74, 2013)
  Розглянуто нормативні й теоретико-методологічні передумови визнання одним із джерел кримінального права України елементів міжнародної нормативної системи. У дослідженні застосовано діалектичний та історичний методи, ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919; Васильєв, С. В.; Vasyliev, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 165-172, 2013)
  Досліджено питання нормативно-правового регулювання внутрішнього управління аптечними закладами на українських землях у складі Російської імперії протягом другої половини ХІХ ст. Розкрито сукупність норм адміністративного ...
 • Украінцев, О. А.; Ukraintsev, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 205-212, 2013)
  Розглянуто питання інвестування у морські порти України, зокрема, особливості договору концесії з метою виявлення ролі цього виду договорів в інвестиційних процесах. Актуальність і новизна дослідження обумовлені прийняттям ...
 • Перепелиця, Д. І.; Perepelytsia, D. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 98-106, 2013)
  Розглянуто проблеми індивідуальної профілактики призонізації. Обґрунтовано, що індивідуально-виховну роботу доцільно розгортати на основі всебічного вивчення особистості засудженого, що має включати соціально- демографічну, ...
 • Кара, М. В.; Kara, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62). – С. 74-80, 2013)
  Обґрунтовано важливість правового регулювання оперативно- розшукової діяльності, зокрема щодо протидії шахрайству підрозділами карного розшуку ОВС України. Проаналізовано негативні наслідки правової регламентації ...
 • Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3 (62). - С. 114-122, 2013)
  Досліджено застосування щодо неповнолітніх заходів забезпечення кримінального провадження як прояву примусу. Визначено основні умови та гарантії його застосування, а також вказано на винятковість та якомога короткий термін ...

View more