KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 31 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 31 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Markovska, A.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (Corruption, Greed and Crime Money: Sleaze and shady economy in Europe and beyond (Cross-border Crime Colloquium) (2014-06-15). – Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP), 2014. – P. 121-137., 2014)
  В статті обговорюються різні акценти представлення двох подій (Євро-2012 та видобування сланцевого газу) всередині та за межами України. Представлено порівняння результатів контент аналізу Українських та Західних (Британських) ...
 • Markovska, A.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300 (The Relativity of Wrongdoing: Corruption, Organised Crime, Fraud and Money Laundering in Perspective. - Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. - p.21-42, 2015)
  В статті обговорюються механізми, що використовуються організованими злочинними групами при захваті адміністративних функцій держави. Автори поглиблюють метафори захоплення країни і стверджують, що в Україні організовані ...
 • Markovska, A.; Марковська, Г. О.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (International Migration. - 2018. - Vol. 57 (1). - P. 145-162, 2018)
  Розглянуто права трудящих-мігрантів та досвід країн, що їх приймають. На основі даних інтерв'ю, проведених з трудовими мігрантами у Великобританії, Росії та Україні, вивчено їхні стосунки з поліцією в країнах, що приймають. ...
 • Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Markovska, A.; Марковська, Г. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0547-4067 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 25-28, 2019)
  Надано соціологічне дослідження поліцейської діяльності, засноване на моделі «ком'юніті полісінг» в Харківській області.
 • Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ; Dotsenko, V. V.; Доценко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793; Petruk, O.; Bedan, V.; Vikhtiuk, A.; Kudermina, O.; Izbash, S. (International Journal of Criminology and Sociology. – 2021. – Vol. 10. – P. 620-629, 2021)
  У статті представлено дослідження характеристик професійної мотивації працівників охорони та оборони та розкрито взаємозв'язок між мотивацією та індивідуально-психологічними якостями та ставленням людей до різних аспектів ...
 • Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Shilston, Timothy G.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2017. - Вип. 39. - С. 194-201, 2017)
  У статті представлені результати опитування жителів Харкова і Харківської області з проблем публічної безпеки і довіри до правоохоронних органів, проведеного Харківським національним університетом внутрішніх справ у ...
 • Burlaka, V. V.; Бурлака, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Hong, Jun Sung; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Krupelnytska, L.; Paschenko, S.; Darvishov, N.; Churakova, Iu. (International Journal of Mental Health and Addiction, 2020)
  Рання зрілість - це критичний період життя, пов'язаний з підвищеним ризиком самогубства. У цьому дослідженні використовувалася вибірка студентів з десяти українських державних університетів (N = 1005). Учасники були від ...
 • Burlaka, V. V.; Бурлака, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; ; Scopus Author ID: 56019581700; Hong, Jun Sung; Churakova, Iu.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Proskura, V.; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Journal of Family Violence. - 2020. - Vol. 35, Issue 3. - P. 285–295, 2020)
  Насильство щодо дітей є всесвітньою проблемою, і великий обсяг досліджень демонструє як короткострокові, так і довгострокові негативні результати. У цьому дослідженні використовується моделювання структурних рівнянь для ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2012. - Вип. 56. - С. 193-201, 2012)
  У статті розглянуто питання соціальної адаптації студентів до навчання у ВНЗ та розвитку феномену професійної маргінальності. Проаналізовано їх взаємозв’язок. Визначено поняття первинної та вторинної професійної ...
 • Гуменний, В. С.; Humennyi, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8669-7205 (Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300, 2012)
  Вивчено стан здоров’я школярів і студентів міста Кременчука за даними міського статистичного центру та на основі досліджень викладачів вищого навчального закладу. Досліджено структуру і динаміку захворювань школярів, а ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 45. - С. 214-219, 2009)
  Узагальнено досвід викладання методів соціологічних досліджень, визначено переваги та недоліки у використанні активних методів навчання в умовах вищої школи. Розглянуто процес забезпечення безперервного руху від простих ...
 • Бутылина, Е. В.; Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Вісник Харківського національного університета ім. В. Н. Каразіна : № 621. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. – 2004. – С. 152-158, 2004)
  Стаття присвячена розгляду таких соціальних процесів, як глобалізація та маргіналізація. Аналізуються позитивні та негативні наслідки глобальних змін для світового суспільства та для України. Автор доводить, що глобалізацю ...
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098; Бутылина, Е. В. (Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. - Харків: ВЦ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. ― С. 272-274, 2002)
  У статті розглядаються проблеми поширення глобалізаційних процесів у сучасному суспільстві та їх вплив на стан його маргіналізації. Автор аналізує культурну глобалізацію як процес зіткнення локальних культур та ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 161-164, 2012)
  Проаналізовано поняття, функції та процес формування громадської думки в діяльності органів внутрішніх справ.
 • Бутиліна, О. В.; Butylina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3943-4098 (Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.- практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Харків : ХНУВС, 2012. – С. 46-50, 2012)
  Маргінальність розглядається у тезах як нормальне і доволі стійке соціальне явище. Авторка пропонує виокремлювати дві основні форми поведінки маргіналів: позитивну та негативну адаптацію. Остання є проявом девіації, адже ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 223-226, 2020)
  Проаналізовано поняття «дистанційне навчання» та з’ясовано його місце в навчальному процесі здобувачів вищої освіти. Зроблено теоретичний огляд побудови дистанційного курсу «Соціологія» на навчальній платформі Moodle.
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577, 2009)
  Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних ...
 • Святокум, О. І.; Sviatokum, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 242-249, 2013)
  Проаналізовано діагностичні ознаки розладів особистості. Здійснено емпіричну інтерпретацію видів розладів особистості, описано їх емпіричні еквіваленти (зразки поведінки) з метою подальшої розробки методичних матеріалів ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Психологія управлінської діяльності: зб. наук.-метод. пр. Вип. 3 : Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 20 листоп. 2014 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – С. 93-95, 2014)
  Розкрито сутність поняття «комунікація» та визначено його ключовий елемент – спілкування. Визначено ключові елементи у налагодженні ефективної комунікації між міліцією і населенням. Надано перелік основних необхідних ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131; Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52). - С. 369-380, 2011)
  Розглянуто окремі види комп’ютерної залежності підлітків. Визначено чинники та наслідки виникнення комп’ютерної залежності неповнолітніх, її форми, а також на особливості розповсюдження азартних комп’ютерних ігор у ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account