KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 222-229, 2013)
  Розглянуто актуальну проблему розробки Трудового кодексу України, а саме питання статусу профспілкових організацій та забезпечення ними належного захисту трудових прав своїх членів. Піддано критиці намагання законодавця у ...
 • Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 171-179, 2013)
  З’ясовано поняття звичайної господарської діяльності як можливе виключення із правила про значний правочин господарського товариства. Досліджено ознаки звичайної господарської діяльності та види правочинів, що її складають. ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 188-198, 2013)
  Розкрито питання визначення основних напрямів організації контролю якості товарів для попередження та виявлення правопорушень. Визначено, що запобігання формуванню властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 121-130, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до визначення місця органів прокуратури в системі державних органів, досліджено сутність і значення законності їх діяльності. Зазначено, що чинна модель місця прокуратури ...
 • Омельченко, О. С.; Omelchenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 85-94, 2013)
  Розглянуто сутність, поняття та ознаки організованої злочинності і на основі аналізу статистичної звітності та наукових досліджень визначено її сучасний стан і динаміку за останні роки, а також надано пропозиції ...
 • Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 67-75, 2013)
  Розглянуто проблеми протидії наркотизації як фоновому для злочинності явищу. Переважна більшість наркозалежних – незайняті працею та навчанням повнолітні особи чоловічої статі з переважанням 18–35-річної вікової групи. ...
 • Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 130-138, 2013)
  У результаті проведеного аналізу міжнародних нормативно-правових актів, укладених Російською імперією протягом 1861–1917 рр. з іноземними державами, розглянуто основні положення та вимоги до екстрадиції злочинців, умови ...
 • Настенко, А. В.; Nastenko, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 76-84, 2013)
  Наведено характеристику правових актів, які становлять нормативні засади діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо виявлення і розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 206-214, 2013)
  Розкрито правові засади та особливості процесу покладання відповідальності на працівників ОВС. Досліджено сутність «стадії правозастосовного процесу». На підставі аналізу досліджень провідних науковців та нормативно- правових ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 14-21, 2013)
  Розглянуто окремі наукознавчі проблеми сфери вивчення міжнародного виміру кримінального права України. Здійснено аналіз понятійного апарату досліджень міжнародного контексту існування національного кримінального права. ...
 • Мігащук, М. І.; Mihashchuk, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 179-188, 2013)
  Проаналізовано правове положення особи, яка направила кореспонденцію, залежно від рівня її дієздатності – повністю дієздатної, частково дієздатної, неповністю дієздатної, обмежено дієздатної, недієздатної. Проведено аналіз ...
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 199-206, 2013)
  Розглянуто проблему реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, яка нині набула критичного значення. Завдяки процесу екологічного моніторингу забезпечується регулярна оцінка і прогнозування ...
 • Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 58-67, 2013)
  Наведено проблемні аспекти Кримінального процесуального кодексу України, які негативно впливають на процес протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема крадіжкам із ...
 • Аріт, К. В.; Arit, K. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 44-52, 2013)
  Розглянуто погляди науковців на криміналістичну характеристику злочинів, а також досліджено особливості її структурних елементів, характерні для сфери виробництва продовольчих товарів. Scientists’ views on forensic ...
 • Криворучко, В. В.; Kryvoruchko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 215-222, 2013)
  Досліджено категорії «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Зроблено висновок про їх однакове смислове навантаження з огляду на правотворчу практику. Надано авторське визначення категорії «соціальне забезпечення». The ...
 • Вусатий, Д. Ю.; Vusatyi, D. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 163-170, 2013)
  Розглянуто основні особливості, які характеризують роздрібний товарообіг. Викладено додаткові аргументи щодо необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює договірні відносини роздрібного товарообігу, у ...
 • Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243, 2013)
  Розглянуто проблему відсутності закріплення на законодавчому рівні поняття тоталітарної секти, що останнім часом привертає до себе увагу дослідників у зв’язку з розповсюдженням на території України релігійних ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 101-109, 2013)
  Розглянуто сучасний стан та динаміку злочинності неповнолітніх. На основі проведеного аналізу статистичної звітності МВС України та наукових досліджень визначено її тенденції, що дозволить сформулювати обґрунтовані пропозиції ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 6-13, 2013)
  Проаналізовано історико-правові погляди видатного дореволюційного вченого М. Л. Дювернуа щодо джерел права та судочинства в Київській Русі, характеру, принципів цивільного процесу, доказів та доказування за Руською Правдою, ...
 • Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 229-235, 2013)
  Розглянуто питання мінімальних стандартів та правової природи оплати праці. Досліджено міжнародні документи, які закріплюють гарантії права на оплату праці. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення мінімальних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account