KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 222-229, 2013)
  Розглянуто актуальну проблему розробки Трудового кодексу України, а саме питання статусу профспілкових організацій та забезпечення ними належного захисту трудових прав своїх членів. Піддано критиці намагання законодавця у ...
 • Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 171-179, 2013)
  З’ясовано поняття звичайної господарської діяльності як можливе виключення із правила про значний правочин господарського товариства. Досліджено ознаки звичайної господарської діяльності та види правочинів, що її складають. ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 188-198, 2013)
  Розкрито питання визначення основних напрямів організації контролю якості товарів для попередження та виявлення правопорушень. Визначено, що запобігання формуванню властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 121-130, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до визначення місця органів прокуратури в системі державних органів, досліджено сутність і значення законності їх діяльності. Зазначено, що чинна модель місця прокуратури ...
 • Омельченко, О. С.; Omelchenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 85-94, 2013)
  Розглянуто сутність, поняття та ознаки організованої злочинності і на основі аналізу статистичної звітності та наукових досліджень визначено її сучасний стан і динаміку за останні роки, а також надано пропозиції ...
 • Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 67-75, 2013)
  Розглянуто проблеми протидії наркотизації як фоновому для злочинності явищу. Переважна більшість наркозалежних – незайняті працею та навчанням повнолітні особи чоловічої статі з переважанням 18–35-річної вікової групи. ...
 • Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 130-138, 2013)
  У результаті проведеного аналізу міжнародних нормативно-правових актів, укладених Російською імперією протягом 1861–1917 рр. з іноземними державами, розглянуто основні положення та вимоги до екстрадиції злочинців, умови ...
 • Настенко, А. В.; Nastenko, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 76-84, 2013)
  Наведено характеристику правових актів, які становлять нормативні засади діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо виявлення і розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 206-214, 2013)
  Розкрито правові засади та особливості процесу покладання відповідальності на працівників ОВС. Досліджено сутність «стадії правозастосовного процесу». На підставі аналізу досліджень провідних науковців та нормативно- правових ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 14-21, 2013)
  Розглянуто окремі наукознавчі проблеми сфери вивчення міжнародного виміру кримінального права України. Здійснено аналіз понятійного апарату досліджень міжнародного контексту існування національного кримінального права. ...
 • Мігащук, М. І.; Mihashchuk, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 179-188, 2013)
  Проаналізовано правове положення особи, яка направила кореспонденцію, залежно від рівня її дієздатності – повністю дієздатної, частково дієздатної, неповністю дієздатної, обмежено дієздатної, недієздатної. Проведено аналіз ...
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 199-206, 2013)
  Розглянуто проблему реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, яка нині набула критичного значення. Завдяки процесу екологічного моніторингу забезпечується регулярна оцінка і прогнозування ...
 • Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 58-67, 2013)
  Наведено проблемні аспекти Кримінального процесуального кодексу України, які негативно впливають на процес протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема крадіжкам із ...
 • Криворучко, В. В.; Kryvoruchko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 215-222, 2013)
  Досліджено категорії «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Зроблено висновок про їх однакове смислове навантаження з огляду на правотворчу практику. Надано авторське визначення категорії «соціальне забезпечення». The ...
 • Вусатий, Д. Ю.; Vusatyi, D. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 163-170, 2013)
  Розглянуто основні особливості, які характеризують роздрібний товарообіг. Викладено додаткові аргументи щодо необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює договірні відносини роздрібного товарообігу, у ...
 • Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243, 2013)
  Розглянуто проблему відсутності закріплення на законодавчому рівні поняття тоталітарної секти, що останнім часом привертає до себе увагу дослідників у зв’язку з розповсюдженням на території України релігійних ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 101-109, 2013)
  Розглянуто сучасний стан та динаміку злочинності неповнолітніх. На основі проведеного аналізу статистичної звітності МВС України та наукових досліджень визначено її тенденції, що дозволить сформулювати обґрунтовані пропозиції ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 6-13, 2013)
  Проаналізовано історико-правові погляди видатного дореволюційного вченого М. Л. Дювернуа щодо джерел права та судочинства в Київській Русі, характеру, принципів цивільного процесу, доказів та доказування за Руською Правдою, ...
 • Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 229-235, 2013)
  Розглянуто питання мінімальних стандартів та правової природи оплати праці. Досліджено міжнародні документи, які закріплюють гарантії права на оплату праці. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення мінімальних ...
 • Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Рибак, О. Г.; Rybak, O. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 94-101, 2013)
  За допомогою аналізу теоретичного і емпіричного матеріалу зроблено спробу з’ясувати зміст дотримання прав і свобод людини в процесі оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування. Для цього предмет дослідження ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account