KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2013, № 4 (63) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 14-21, 2013)
  Розглянуто окремі наукознавчі проблеми сфери вивчення міжнародного виміру кримінального права України. Здійснено аналіз понятійного апарату досліджень міжнародного контексту існування національного кримінального права. ...
 • Мігащук, М. І.; Mihashchuk, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 179-188, 2013)
  Проаналізовано правове положення особи, яка направила кореспонденцію, залежно від рівня її дієздатності – повністю дієздатної, частково дієздатної, неповністю дієздатної, обмежено дієздатної, недієздатної. Проведено аналіз ...
 • Стащак, М. В.; Stashchak, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2517-0041; Рибак, О. Г.; Rybak, O. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 94-101, 2013)
  За допомогою аналізу теоретичного і емпіричного матеріалу зроблено спробу з’ясувати зміст дотримання прав і свобод людини в процесі оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування. Для цього предмет дослідження ...
 • Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2854-4520 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 130-138, 2013)
  У результаті проведеного аналізу міжнародних нормативно-правових актів, укладених Російською імперією протягом 1861–1917 рр. з іноземними державами, розглянуто основні положення та вимоги до екстрадиції злочинців, умови ...
 • Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 171-179, 2013)
  З’ясовано поняття звичайної господарської діяльності як можливе виключення із правила про значний правочин господарського товариства. Досліджено ознаки звичайної господарської діяльності та види правочинів, що її складають. ...
 • Аріт, К. В.; Arit, K. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 44-52, 2013)
  Розглянуто погляди науковців на криміналістичну характеристику злочинів, а також досліджено особливості її структурних елементів, характерні для сфери виробництва продовольчих товарів. Scientists’ views on forensic ...
 • Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 67-75, 2013)
  Розглянуто проблеми протидії наркотизації як фоновому для злочинності явищу. Переважна більшість наркозалежних – незайняті працею та навчанням повнолітні особи чоловічої статі з переважанням 18–35-річної вікової групи. ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 6-13, 2013)
  Проаналізовано історико-правові погляди видатного дореволюційного вченого М. Л. Дювернуа щодо джерел права та судочинства в Київській Русі, характеру, принципів цивільного процесу, доказів та доказування за Руською Правдою, ...
 • Настенко, А. В.; Nastenko, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 76-84, 2013)
  Наведено характеристику правових актів, які становлять нормативні засади діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо виявлення і розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 121-130, 2013)
  Проаналізовано та узагальнено наукові підходи до визначення місця органів прокуратури в системі державних органів, досліджено сутність і значення законності їх діяльності. Зазначено, що чинна модель місця прокуратури ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 188-198, 2013)
  Розкрито питання визначення основних напрямів організації контролю якості товарів для попередження та виявлення правопорушень. Визначено, що запобігання формуванню властивостей продукції, що не відповідає вимогам нормативних ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4 (63). - С. 146-154, 2013)
  Проведено комплексний та системний аналіз правового регулювання адміністративно-правових режимів у Республіці Білорусь. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють адміністративно-правові режими Республіки Білорусь. ...
 • Вусатий, Д. Ю.; Vusatyi, D. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 163-170, 2013)
  Розглянуто основні особливості, які характеризують роздрібний товарообіг. Викладено додаткові аргументи щодо необхідності вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює договірні відносини роздрібного товарообігу, у ...
 • Шевченко, Н. Л.; Shevchenko, N. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 229-235, 2013)
  Розглянуто питання мінімальних стандартів та правової природи оплати праці. Досліджено міжнародні документи, які закріплюють гарантії права на оплату праці. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення мінімальних ...
 • Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 199-206, 2013)
  Розглянуто проблему реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, яка нині набула критичного значення. Завдяки процесу екологічного моніторингу забезпечується регулярна оцінка і прогнозування ...
 • Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 58-67, 2013)
  Наведено проблемні аспекти Кримінального процесуального кодексу України, які негативно впливають на процес протидії оперативними підрозділами ОВС України злочинам загальнокримінальної спрямованості, зокрема крадіжкам із ...
 • Цвірюк, Д. В.; Tsviriuk, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 138-146, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правове закріплення підстав обробки персональних даних відповідно до законодавства України. Приділено увагу проблемі невизначеності поняття «підстави обробки персональних даних» та висловлено пропозиції ...
 • Криворучко, В. В.; Kryvoruchko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 215-222, 2013)
  Досліджено категорії «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Зроблено висновок про їх однакове смислове навантаження з огляду на правотворчу практику. Надано авторське визначення категорії «соціальне забезпечення». The ...
 • Омельченко, О. С.; Omelchenko, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 85-94, 2013)
  Розглянуто сутність, поняття та ознаки організованої злочинності і на основі аналізу статистичної звітності та наукових досліджень визначено її сучасний стан і динаміку за останні роки, а також надано пропозиції ...
 • Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 101-109, 2013)
  Розглянуто сучасний стан та динаміку злочинності неповнолітніх. На основі проведеного аналізу статистичної звітності МВС України та наукових досліджень визначено її тенденції, що дозволить сформулювати обґрунтовані пропозиції ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account