Право і безпека, 2011, № 4 (41)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2011. - № 4 (41). - 2__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 100-103, 2011)
  Розглянуто процесуально-правовий статус спеціаліста в адміністративному судочинстві. The procedural status of specialist in the administrative proceeding is considered. Рассмотрен процессуально-правовой статус специалиста ...
 • Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 6-11, 2011)
  Розглянуто питання появи перших земельних банків на українських землях у складі Австро- Угорської та Російської імперій. Подано етапи ґенези, яку пройшли установи довгострокового кредиту від примусових з боку держави, ...
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 203-206, 2011)
  Досліджено ознаки податкової відповідальності, які доводять її фінансово-правову природу та уточнюють місце в системі елементів фінансово-правового примусу, що дозволяє по-новому охарактеризувати зміст і значення фінансових ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 200-202, 2011)
  Досліджено діюче законодавство щодо відшкодування штрафних санкцій за порушення господарських договорів. Розглянуто співвідношення стягнення штрафних санкцій та збитків.
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 143-147, 2011)
  Розглянуто основні підходи вчених щодо структури окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. На основі аналізу наукової літератури запропоновано авторське бачення структурної побудови криміналістичних методик ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 168-172, 2011)
  Розглянуто підстави диференціації норм трудового права. Обґрунтовано, що за своєю сутністю служба в органах внутрішніх справ є різновидом найманої праці, а відмінності в правовому регулюванні трудових відносин осіб ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 124-127, 2011)
  Розглянуто загальні положення норм міжнародного права та Конституції України, їх співвідношення та механізму реалізації на досудових і судових стадіях кримінального процесу. Внесено пропозиції щодо змін діючого ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 67-71, 2011)
  Розроблено пропозиції щодо узагальнення результатів перевірок податкового законодавства й оформлення актів таких перевірок, які є основним видом доказів при оскарженні результатів контролю і вирішенні спорів у судовому ...
 • Кочура, А. В.; Kochura, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911 (Право і безпека. - 2011. - № 4(41). - С. 11-14, 2011)
  Розглянуто історичний розвиток становлення правового становища потерпілого у кримінальному судочинстві, а також сучасний стан кримінально-процесуального законодавства щодо правового положення названого учасника кримінального ...