KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62

 

Recent Submissions

 • Krylova, V. А.; Тverytnykova, Е. Е.; Vasylchenkov, O. G.; Kolisnyk, T. P.; Колісник, Т. П.; (Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2020. – № 3. – P. 150–157, 2020)
  Актуальність. У телекомунікаційних та інформаційних системах зв’язку з підвищеною шумовою складової використовуються перешкодостійкі циклічні БЧХ та коди Ріда-Соломона. Коригування та виправлення помилок в повідомленні вимагає ...
 • Piskunov, S.; Iasechko, M.; Yukhno, O. O.; Юхно, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Polstiana, N.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Bashynskyi, K.; Kozyr, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1888-2553 (International journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21, No 5. – P. 31-34, 2021)
  У статті розглядаються можливості підвищення точності оцінок параметрів траєкторії мети при забезпеченні заданої ймовірності сталої підтримки повітряного об'єкта, зокрема при його маневрі.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів: зб. тез доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків: НАНГУ, 2021. – С. 201-202, 2021)
  Аналіз використання розподілених систем обробки відеоінформації, штучного інтелекту безпосередньо в камерах відеоспостереження, хмарної обробки інформації відеоспостереження показує, що їх подальший розвиток дозволяє ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев, В. І.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Ulyanchenko, Y.; Ульянченко, Ю. А. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 9 (94). – P. 14–19, 2018)
  Виконується адаптацiя i застосування методу оцiнювання верхньої межi ймовiрностi двоциклових диференцiалiв для блокового симетричного шифру Калина, який прийнятий в 2015 роцi в якостi українського стандарту ДСТУ 7624:2014. ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2021. – № 6 (106), т. 1, 2021)
  На підставі аналізу темпів розвитку цифрових технологій і широкому їх впровадженні в сучасному інформаційному суспільстві робиться висновок про збільшення злочинів пов'язаних з використанням комп'ютерних технологій. ...
 • Луценко, І. С.; Lutsenko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4230-2675; Пабат, О.В.; Pabat, O.V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9692-6788 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 156-158, 2021)
  Досліджено історію створення та модернізації оптичних прицілів та їх технічних можливостей. Розглянуто вірогідність інтеграції оптичних прицілів разом зі зброєю.
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 11, 2021)
  Розглянуто історію запровадження комп'ютерних технологій у підрозділах МВС.
 • Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159; Гуділін, В. В.; Hudilin, V. V. (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 79-82, 2021)
  Розглянуто деякі актуальні методи атак на корпоративні інформаційні системи, пов’язані з отриманням прав адміністратора домена в Active Directory, а також сформульовано методи захисту від них.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 15-16, 2021)
  Проілюстровано факти реального переходу сфер охоронної безпеки й технічного захисту об’єктів в іншу сучасну площину, де провідну роль відіграють новітні системи та засоби технічної охорони, що ґрунтуються на використанні ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 14-15, 2021)
  Досліджено використання систем консолідації даних для аналізу соціальних груп у мережі Інтернет для попередження і запобігання злочинів.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 9-10, 2021)
  Розглянуто проблему ефективного виконання управлінських завдань та ухвалення рішень під час роботи з великими неструктурованими гетерогенними масивами даних на основі соціального портрета особистості. Проаналізовано будова ...
 • Шмельов, Ю. М.; Shmelov, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 39-40, 2021)
  Проаналізовано, що конструювання ІЧ-прожекторів під конкретні завдання та призначення потребує прогнозування та розрахунку спеціальних їх параметрів. Розглянуто формування діаграми направленості промеводіодного прожектора.
 • Яковлєв, Р. П.; Yakovliev, R. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3788-2583 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 33-38, 2021)
  Розроблено математичну модель вертикального зльоту вертольоту у довільних експлуатаційних умовах (тобто коли можуть варіюватися маса вертольоту, висота площадки, температура зовнішнього повітря тощо).
 • Шульга, В. П.; Shulha, V. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4356-7288 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 31-33, 2021)
  Розглянуто історію зародження гелікоптера, універсального та надійного апарата, який відіграє унікальну роль у сучасній авіації, виконуючи безліч завдань.
 • Яковлєв, Р. П.; Yakovliev, R. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3788-2583 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 42-44, 2021)
  Запропоновано інтеграція інформаційної інфраструктури авіакомпанії на платформі Sun ONE, яка є базою для реалізації проєктних рішень як вітчизняних, так і закордонних авіакомпаній, що дозволить авіакомпаніям на більш ...
 • Владов, С. І.; Vladov, S. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Телешун, В. Я.; Teleshun, V. Ya.; Яковенко, І. П.; Yakovenko, I. P. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 182-184, 2020)
  Розглянуто синтез узагальненої нейронної мережі для контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117.
 • Владов, С. І.; Vladov, S. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Васильєв, Д. О.; Vasyliev, D. O.; Бражник, О. О.; Brazhnyk, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 179-181, 2020)
  Розглянуто розробки сучасних інформаційних систем контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із застосуванням методів штучного інтелекту, в тому числі, й нейромережевих технологій.
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588 («ТАК» Телекомунікації, автоматизація, комп’ютерно-інтегровані та інформаційні технології : зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, з нагоди 60-річчя каф. автоматики та телекомунікацій (м. Покровськ, 25-26 листоп. 2020 р.). – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. – С. 4-6, 2020)
  Надано перелік небезпечних вразливостей для девайсів і ресурсів з невеликим описом не самих поширених з них. Згідно з даними досліджень, проведених експертами компаній, що займаються кібербезпекою, в 2020 році знизилася ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696 (Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. - 2020. - № 1 (3). - С. 79-84, 2020)
  Сфера застосування захищених мікропроцесорних систем складається з забезпечення функції інформаційної безпеки: автентіфікації суб’єктів і об’єктів інформаційної взаємодії, шифрування інформації, контроля цілісності, ...
 • Косенко, В. В.; Kosenko, V. V.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Мельников, А. А. (Structural transformations and problems of information economy formation: Collective monograph. – Ascona Publishing, New York, USA, 2018. – P. 243-249, 2018)
  Рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности системы электронного правительства. Исследованы как технические, так и нетехнические аспекты безопасности электронного правительства, определены критические ...

View more