KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 62 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruzhentsev, V.; Руженцев, В. І.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Ulyanchenko, Y.; Ульянченко, Ю. А. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, No. 9 (94). – P. 14–19, 2018)
  Виконується адаптацiя i застосування методу оцiнювання верхньої межi ймовiрностi двоциклових диференцiалiв для блокового симетричного шифру Калина, який прийнятий в 2015 роцi в якостi українського стандарту ДСТУ 7624:2014. ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047 (Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.). - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 225, 2018)
  Розкривається поняття Big Дата, основна ідея цих інструментів. Формулюються принципи роботи з такими даними.
 • Kovalenko, R. I.; Коваленко, Р. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2083-7601; Kalynovskyi, A. Y.; Калиновський, А. Я.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1021-5799; Nazarenko, S. Y.; Назаренко, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0891-0335; Kryvoshei, B. I.; Кривошей, Б. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2561-5568; Grinchenko, E. M.; Грінченко, Є. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3973-9078; Demydov, Z. G.; Демидов, З. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Mordvyntsev, M. V.; Мордвинцев, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Kaidalov, R. O.; Кайдалов, Р. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5131-6246 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. – Kharkiv, Ukraine, 2019. – Vol 4, No 3 (100). – P. 54-62, 2019)
  Проведено дослідження процесу реагування аварійно-рятувальних формувань на надзвичайні ситуації та небезпечні події, які виникають на території міста з населенням понад один мільйон осіб. Встановлено, що потік викликів, ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев В.; Onyshchenko, Y. М.; Онищенко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. - 2017. - Vol. 4, No 4 (88). – P. 28-33, 2017)
  Пропонується метод, який дозволяє обгрунтувати відсутність нездійснених диференціалів. Складність цього методу, на відміну від відомих, в меншій мірі залежить від розміру блоку. Метод застосовується до Rijndael-подібних ...
 • Ruzhentsev, V.; Руженцев В.; Onyshchenko, Y. М.; Онищенко, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Svitlychnyi, V. A.; Світличний, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol. 6, No 9 (90). – P. 44-51, 2017)
  Розглядаються дві схеми побудови колізійних rebound атак на groestl-подібні алгоритми ґешування. Пропонується підхід до визначення потрібної кількості циклів для забезпечення стійкості до розглянутих атак. Запропонований ...
 • Minukhin, S. V.; Fedko, V.; Gnusov, Y. V.; Гнусов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016 (Eastern-European Journal of enterprise technologies = Східно-європейський журнал передових технологій. - 2018. - Vol. 4, No 2 (94). – P. 16-28, 2018)
  Розглянуто пiдхiд до пiдвищення продуктивностi розподiлених iнформацiйних систем на основi спiльного використання технологiй кластера Hadoop та компонента PolyBase SQL Server. Показано, що актуальнiсть вирiшуваної в роботi ...
 • Vladov, S. I.; Владов, С. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Derevyanko, I. H.; Дерев’янко, І. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0116-1378; Dieriabina, I. O.; Дєрябіна, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5164-2976; Chyzhova, L. I.; Чижова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520 (Innovative technologies and scientific solutions for industries = Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2019. – № 1 (7). – С. 43-49, 2019)
  Предметом статті є авіаційний двигун TV3-117 і методи визначення його технічного стану. У статті було вирішене завдання ідентифікації зворотної багаторежимної моделі авіаційного двигуна TV3-117 з використанням нейронних мереж.
 • Mozhaiev, O. O.; Можаєв, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; Kuchuk, H.; Кучук, Г. А.; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Tretiak, V. M.; Третяк, В. М.; Tretiak, M. V.; Третяк, М. В.; Ostropilets, V. R.; Остропілець, В. Р.; Markov, V. V.; Марков, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Mozhaiev, M. O.; Можаєв, М. О.; Kolisnyk, T. P.; Колісник, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Nechausov, A.; Нечаусов, А. С. (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – № 1 (97), Vol 1. – P. 69-74, 2019)
  Дослідження присвячено розробленню методу мінімізації втрат потужності тягово-транспортних засобів при русі по опорній поверхні з утворенням колії. Метою даного дослідження є підвищення тягового коефіцієнту корисної дії ...
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 15 берез. 2019 р.). – Харків : НАНГУ, 2019. – С. 135-136, 2019)
  Розглядаються перспективи створення та використання системи відеодокументування переміщень об'єкта для вирішення задач правоохоронних органів з використанням системи геолокації GSM оператора та GPS навігації.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Хлєстков, О. В.; Khliestkov, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8777-8269; Ницюк, С. П.; Nytsiuk, S. P.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8251-642X (Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем [: зб. матеріалів доп. та тез] (м. Київ, 11-12 квіт. 2019 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. – C. 150-152, 2019)
  Пропонується автоматизована система відеодокументування переміщень об’єкта для вирішення задач правоохоронних органів за допомогою засобів відеофіксації, при цьому відбувається порівняння.
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ивлев, А. А.; Івлєв, А. А.; Ivliev, A. A.; Чумаченко, М. А.; Chumachenko, M. A. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування :матеріали Міжнарод. наук.-техн. конфер. (м. Харків, 06-07 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 141-142, 2018)
  Рассмотрены вопросы аппаратной разработки конструкции вихретоковых преобразователей для приборов определяющих параметры качества плоских, тонких покрытий или пленок. Показаны особенности создания таких устройств.
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 58-60, 2018)
  Розглянуто проблеми ідентифікації комп'ютера користувача з якого були здійснені кримінальні дії (кіберзлочини) і ідентифікації користувача.
 • Косенко, В. В.; Kosenko, V. V.; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Мельников, А. А. (Structural transformations and problems of information economy formation: Collective monograph. – Ascona Publishing, New York, USA, 2018. – P. 243-249, 2018)
  Рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности системы электронного правительства. Исследованы как технические, так и нетехнические аспекты безопасности электронного правительства, определены критические ...
 • Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696 (Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. - 2020. - № 1 (3). - С. 79-84, 2020)
  Сфера застосування захищених мікропроцесорних систем складається з забезпечення функції інформаційної безпеки: автентіфікації суб’єктів і об’єктів інформаційної взаємодії, шифрування інформації, контроля цілісності, ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 14-15, 2021)
  Досліджено використання систем консолідації даних для аналізу соціальних груп у мережі Інтернет для попередження і запобігання злочинів.
 • Осіпов, Я. В.; Osipov, Ya. V.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016 (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 306-309, 2018)
  Розглянуті атаки "нульового дня". Показані два типа загроз нульового дня. Вразливість нульового дня представляє собою дефект безпеки програми, який може бути відтворено в браузері або додатку. Атака нульового дня представляє ...
 • Владов, С. І.; Vladov, S. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8009-5254; Васильєв, Д. О.; Vasyliev, D. O.; Бражник, О. О.; Brazhnyk, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 179-181, 2020)
  Розглянуто розробки сучасних інформаційних систем контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117 із застосуванням методів штучного інтелекту, в тому числі, й нейромережевих технологій.
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 15-16, 2021)
  Проілюстровано факти реального переходу сфер охоронної безпеки й технічного захисту об’єктів в іншу сучасну площину, де провідну роль відіграють новітні системи та засоби технічної охорони, що ґрунтуються на використанні ...
 • Светличный, В. А.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Ежак, Р. А.; Ищенко, В. Е. (Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали 2-ї Міжнарод. наук.-техн. конф. (м. Харків, 6-7 груд. 2018 р.). – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 143-144, 2018)
  Расмотрено влияние нестабильности рабочего зазора вихретового преобразователя как основного фактора влияющего на погрешность измерения.
 • Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588 (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2021. – № 6 (106), т. 1, 2021)
  На підставі аналізу темпів розвитку цифрових технологій і широкому їх впровадженні в сучасному інформаційному суспільстві робиться висновок про збільшення злочинів пов'язаних з використанням комп'ютерних технологій. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account