KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

 

Recent Submissions

 • Сінчук, О. М.; Sinchuk, O. M.; Бойко, С. М.; Boiko, S. M.; Некрасов, А. В.; Nekrasov, A. V.; Ножнова, М. О.; Nozhnova, M. O.; Федь, М. М.; Fed, M. M. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 3, ч. 1. - С. 153-157, 2020)
  Відзначено, що на гірничорудних підприємствах актуальним і можливим є впровадження в загальну структуру систем електроживлення вітроенергетичних станцій. Водночас з метою достатньо енергоефективного використання систем ...
 • Сінчук, О. М.; Sinchuk, O. M.; Бойко, С. М.; Boiko, S. M.; Некрасов, А. В.; Nekrasov, A. V.; Ножнова, М. О.; Nozhnova, M. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-4306-0973; Онищенко, А. О.; Onyshchenko, A. O. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2, ч. 1. - С. 256-261, 2020)
  Розглянуто актуальну науково-практичну задачу розроблення теоретичних засад, математичних моделей і методів для впровадження вітроенергетичних станцій в структуру комплексу електропостачання гірничорудних підприємств. ...
 • Сінчук, О. М.; Sinchuk, O. M.; Бойко, С. М.; Boiko, S. M.; Жуков, О. А.; Zhukov, O. A.; Риков, Г. Ю.; Rykov, H. Yu.; Іванченко, Л. В.; Ivanchenko, L. V. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71), № 3. - С. 226-230, 2021)
  Відзначено, що державна політика в електроенергетиці сприяє розширенню «географії» виробництва електричної енергії на базі альтернативних відновлюваних джерел енергії та розвитку розподіленої генерації й обладнання для ...
 • Подлужна, Н. О.; Podluzhna, N. O.; Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Якушев, О. В.; Yakushev, O. V. (Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2020. – Вип. 57. – С. 104-109, 2020)
  Встановлено, що ефективне антикризове управління підприємствами має бути інтегровано в усі сфери системи корпоративного управління. Цього можна досягти, лише комплексно впроваджуючи антикризові аспекти не тільки у систему ...
 • Комарницька, Г. О.; Komarnytska, H. O.; Ястремська, Н. М.; Yastremska, N. M.; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Наукові перспективи. - 2022. - № 6(24). - С. 306-319, 2022)
  Вивчено тенденції вимушеної міграції в Україні в регіональному контексті крізь призму аналізу їх впливу на ситуацію на вітчизняному ринку праці. Досліджено статистику вимушеної міграції внаслідок збройної ...
 • Telnova, H. V.; Тельнова, Г. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5724-7229; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Tkachenko, S. O.; Ткаченко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Hurzhyi, Т.; Гуржий, Т.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3206-7448; Pyrohov, S.; Пирогов, С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8656-758X (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2022. – Т. 2 (43). – С. 46-52, 2022)
  Актуальність теми полягає у тому, що через обмеження стартового капіталу, високий ризик та невизначеність щодо прибутковості, відсутність досвіду роботи й, відповідно, позитивної кредитної історії, венчурний капітал ...
 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 192-196, 2022)
  Досліджується вплив корупції на економічну безпеку держави.
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 180-184, 2022)
  Зазначено, що головною метою забезпечення фінансової безпеки є гарантування стабільного та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку в майбутньому.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 124-126, 2022)
  Розвиток сучасних фінансових технологій та глобалізація економічних відносин потребують пошуку нових засобів забезпечення національних інтересів, зокрема на ринку фінансових послуг. В цих умовах постає проблема формування ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 111-115, 2022)
  Проведено аналіз, що дає змогу виокремити основні теоретико-правові проблеми управління фінансовою безпекою підприємства.
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 73-75, 2022)
  Розглянуто практичний досвід функціонування сучасного ринку фінансових послуг та правові вимоги забезпечення фінансової безпеки, Зазначено, що фінансова інклюзія, як процес впровадження сучасних фінансових послуг та ...
 • Лук’янихін, В. О.; Lukianykhin, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7436-6836; Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Циганенко, О. В.; Tsyhanenko, O. V.; Самусь, Г. І.; Samus, H. I. (Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2017. – № 3. – С. 73-79, 2017)
  В статті визначено сутність процедури стратегічної екологічної оцінки та її значення при розробці та реалізації стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій. Визначено місце проведення СЕО та запропоновано ...
 • Матвеєв, С. П.; Matveiev, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 70-73, 2022)
  Розглянуто структуру та сутність воєнно-економічної безпеки держави.
 • Коломієць, Н. О.; Kolomiiets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7421-5985; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 68-70, 2022)
  Зазначено, що методологія оцінки діяльності органів боротьби з корупцією поки що до кінця не розроблена. У будь-якому разі вона має враховувати специфіку держави та конкретного антикорупційного органу. Необхідно, щоб ...
 • Сомова, В. О.; Somova, V. O.; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 61-63, 2022)
  Тіньова економіка за своєю сутністю є складним суспільно-економічним явищем, пов’язаним із незаконним привласненням суб’єктом економічної діяльності частини створеної вартості або частини майна через різноманітні спотворення ...
 • Орлова-Курилова, О. В.; Orlova-Kurylova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8382-8070; Таран-Лала, О. М.; Taran-Lala, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7045-5129; Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Мартинов, А. А.; Martynov, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9337-9141 (Агросвіт. – 2021. – № 21-22. – С. 27-34, 2021)
  У статті розглянуто модель управління інноваційним підприємництвом у контексті стратегій логістичної та фінансової інфраструктури національної економіки в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку. ...
 • Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Якушева, О. В.; Yakusheva, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4849-0323; Якушев, О. В.; Yakushev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0699-1795; Зубарєва, Гунель Матлаб кизи; Zubarieva, H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4000-3882 (Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Економічні науки. – 2021. – Вип. 2. – С. 54-60, 2021)
  Статтю присвячено визначенню факторів впливу на структуру капіталу корпорацій в процесі фінансового управління через застосування інструментарію регресійного аналізу. Встановлено, що найбільший вплив на залучення позикових ...
 • Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Литовченко, Т. А.; Lytovchenko, T. A. (Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2021. – Вип. 62. – С. 19-25, 2021)
  Метою роботи є дослідження змісту конкурентоспроможності країни у сучасній науці та виявлення напрямів його трансформації під впливом COVID-19. Для реалізації поставленої мети використано методи структурно-логічного аналізу, ...
 • Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; В’юненко, О. Б.; Viunenko, O. B. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - 2021. - Т.32 (71), ч. 1, № 1. - С. 51-55, 2021)
  Статтю присвячено виявленню тенденцій розвитку інформаційних технологій у напрямі бізнес- аналітики. Основним завданням бізнес-аналізу є аналіз інформації для ухвалення бізнес-рішень, що реалізується шляхом упровадження ...
 • Добіжа, Н. В.; Dobizha, N. V.; Мирончук, В. М.; Myronchuk, V. M.; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728 (Наукові перспективи. – 2021. – Вип. № 8 (14). – С. 176-190, 2021)
  У статті досліджується проблематика забезпечення економічної безпеки держави в процесі страхування. Економіка держави є системним інститутом, а відповідно мінливим до впливу різноманітних факторів. Враховуючи світові ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds