KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33

 

Recent Submissions

 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 192-196, 2022)
  Досліджується вплив корупції на економічну безпеку держави.
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 180-184, 2022)
  Зазначено, що головною метою забезпечення фінансової безпеки є гарантування стабільного та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку в майбутньому.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 124-126, 2022)
  Розвиток сучасних фінансових технологій та глобалізація економічних відносин потребують пошуку нових засобів забезпечення національних інтересів, зокрема на ринку фінансових послуг. В цих умовах постає проблема формування ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 111-115, 2022)
  Проведено аналіз, що дає змогу виокремити основні теоретико-правові проблеми управління фінансовою безпекою підприємства.
 • Міщенко, Л. В.; Mishchenko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4906-8287 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 73-75, 2022)
  Розглянуто практичний досвід функціонування сучасного ринку фінансових послуг та правові вимоги забезпечення фінансової безпеки, Зазначено, що фінансова інклюзія, як процес впровадження сучасних фінансових послуг та ...
 • Лук’янихін, В. О.; Lukianykhin, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7436-6836; Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Циганенко, О. В.; Tsyhanenko, O. V.; Самусь, Г. І.; Samus, H. I. (Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2017. – № 3. – С. 73-79, 2017)
  В статті визначено сутність процедури стратегічної екологічної оцінки та її значення при розробці та реалізації стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій. Визначено місце проведення СЕО та запропоновано ...
 • Матвеєв, С. П.; Matveiev, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 70-73, 2022)
  Розглянуто структуру та сутність воєнно-економічної безпеки держави.
 • Коломієць, Н. О.; Kolomiiets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7421-5985; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 68-70, 2022)
  Зазначено, що методологія оцінки діяльності органів боротьби з корупцією поки що до кінця не розроблена. У будь-якому разі вона має враховувати специфіку держави та конкретного антикорупційного органу. Необхідно, щоб ...
 • Сомова, В. О.; Somova, V. O.; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 61-63, 2022)
  Тіньова економіка за своєю сутністю є складним суспільно-економічним явищем, пов’язаним із незаконним привласненням суб’єктом економічної діяльності частини створеної вартості або частини майна через різноманітні спотворення ...
 • Орлова-Курилова, О. В.; Orlova-Kurylova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8382-8070; Таран-Лала, О. М.; Taran-Lala, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7045-5129; Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Мартинов, А. А.; Martynov, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9337-9141 (Агросвіт. – 2021. – № 21-22. – С. 27-34, 2021)
  У статті розглянуто модель управління інноваційним підприємництвом у контексті стратегій логістичної та фінансової інфраструктури національної економіки в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку. ...
 • Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Якушева, О. В.; Yakusheva, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4849-0323; Якушев, О. В.; Yakushev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0699-1795; Зубарєва, Гунель Матлаб кизи; Zubarieva, H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4000-3882 (Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Економічні науки. – 2021. – Вип. 2. – С. 54-60, 2021)
  Статтю присвячено визначенню факторів впливу на структуру капіталу корпорацій в процесі фінансового управління через застосування інструментарію регресійного аналізу. Встановлено, що найбільший вплив на залучення позикових ...
 • Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Литовченко, Т. А.; Lytovchenko, T. A. (Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2021. – Вип. 62. – С. 19-25, 2021)
  Метою роботи є дослідження змісту конкурентоспроможності країни у сучасній науці та виявлення напрямів його трансформації під впливом COVID-19. Для реалізації поставленої мети використано методи структурно-логічного аналізу, ...
 • Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; В’юненко, О. Б.; Viunenko, O. B. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - 2021. - Т.32 (71), ч. 1, № 1. - С. 51-55, 2021)
  Статтю присвячено виявленню тенденцій розвитку інформаційних технологій у напрямі бізнес- аналітики. Основним завданням бізнес-аналізу є аналіз інформації для ухвалення бізнес-рішень, що реалізується шляхом упровадження ...
 • Добіжа, Н. В.; Dobizha, N. V.; Мирончук, В. М.; Myronchuk, V. M.; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728 (Наукові перспективи. – 2021. – Вип. № 8 (14). – С. 176-190, 2021)
  У статті досліджується проблематика забезпечення економічної безпеки держави в процесі страхування. Економіка держави є системним інститутом, а відповідно мінливим до впливу різноманітних факторів. Враховуючи світові ...
 • Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728 (Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 4. – С. 28-30, 2021)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми економічної безпеки електронної комерції в Україні. Розглядаються та аналізуються інструменти реалізації економічної безпеки, які впливають на формування економічної стратегії ...
 • Sabadash, V. V.; Сабадаш, В. В.; Petrovska, S. A.; Петровська, С. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1992-4161; Petrovskyi, M. V.; Петровський, М. В. (Mechanism of economic regulation = Механізм регулювання економіки. - 2017. - № 2 (76). - С. 16-23, 2017)
  Останнім часом ситуація із залученням інвестицій до регіонів України суттєво змінилася в гіршу сторону через соціально-економічну кризу, їх низьку інвестиційну привабливість, високий ризик та відсутність гарантій для інвесторів.
 • Петровська, С. А.; Petrovska, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1992-4161; Петровський, М. В.; Petrovskyi, M. V. (Бізнес Інформ. – 2019. – № 1. – С. 311-316, 2019)
  Забезпечення високої грошово-кредитної безпеки України є актуальним питанням сьогодення, адже саме вона впливає на рівень розвитку держави в цілому та окремих суб’єктів господарювання зокрема. Метою статті є проведення ...
 • Петровська, С. А.; Petrovska, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1992-4161; Кубишкін, Д. О.; Kubyshkin, D. O. (Бізнес Інформ. – 2020. – № 6. – С. 77-86, 2020)
  Ринок житла є ключовою компонентою будь-якої економіки та економічної діяльності взагалі. При обґрунтованій соціально-економічній політиці він може використовуватися як двигун економічного зростання. Фінансування ринку ...
 • Ostapenko, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2032-1365; Britchenko, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9196-8740; Lošonczi, P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3944-8462; Matveiev, S. P.; Матвеєв, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386 (Eastern-European Journal of Enterprise. – 2022. – Vol. 1, n. 13 (115). – Р. 92-102, 2022)
  У цьому дослідженні доведено, що економічна система визначається різними складовими, зокрема, до неї входить реальний сектор економіки, що формується на мега-, макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. Крім того, доведено, що ...
 • Могиліна, Л. А.; Mohylina, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – 2014. – № 2 (22). – С. 254-261, 2014)
  В умовах економічної нестабільності дуже складно, а іноді навіть неможливо, спрогнозувати майбутні макроекономічні умови господарювання підприємства. Як наслідок, це зумовлює труднощі в реалізації процесу управління ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds