KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; Цесарський, Ф. А.; Tsesarsky, F. A.; Селецький, О. В.; Seletskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), P. 1 – P. 232-241, 2018)
  Порушення законодавства щодо невиплати доплат і надбавок працівникам або їх виплати несвоєчасно чи не в повному обсязі є однією з головних причин більшості трудових спорів та конфліктних ситуацій. Недостатня мотивація ...
 • Tykhonova, O. V.; ; Lytvyn, N.; ; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Chyshko, K. O.; Чишко, К. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Yarosh, A.; (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. - Vol. 22, Special Issue 2. - P. 1-6, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню сутності електронного банкінгу як перспективного напрямку ринку фінансових послуг. Проведено аналіз останніх публікацій та досліджень, присвячених особливостям електронного банкінгу в різних ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Fursa, V. A.; Фурса, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ; Komziuk, M. A.; Комзюк, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Khloponina-Gnatenko, O. I.; Хлопоніна-Гнатенко, О. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4654-6319; Pidkopai, D. S.; Підкопай, Д. С.; (European Journal of Sustainable Development. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 171-186, 2021)
  Дослідження характеризує економічну безпеку як сукупність умов, необхідних для забезпечення нормального економічного розвитку країни та відновлення розриву у розвитку порівняно з країнами Європи під час інтеграції України до ЄС.
 • Khovrak, I. V.; Ховрак, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0352-4374; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 347-354, 2015)
  У статті розглянуто економічну сутність категорії «фінансова безпека». Виділено 4 рівні фінансової безпеки банківських установ – світовий, національний, галузевий та банківський, а також систему факторів негативного впливу ...
 • Pakhucha, E.; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; Siadrysta, I. I.; Сядриста, І. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Mohilevsky, L.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Oliynik, T.; Bogdanovych, O. (European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 1. - P. 432-449, 2021)
  Обґрунтовано необхідність і значимість фінансових ризиків, які є постійним фактором діяльності будь-якого підприємства. Встановлено, що для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику необхідно розглядати його як ...
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Sabadash, V. V.; Сабадаш, В. В.; Petrovska, S. A.; Петровська, С. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1992-4161; Petrovskyi, M. V.; Петровський, М. В. (Mechanism of economic regulation = Механізм регулювання економіки. - 2017. - № 2 (76). - С. 16-23, 2017)
  Останнім часом ситуація із залученням інвестицій до регіонів України суттєво змінилася в гіршу сторону через соціально-економічну кризу, їх низьку інвестиційну привабливість, високий ризик та відсутність гарантій для інвесторів.
 • Ostapenko, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2032-1365; Britchenko, I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9196-8740; Lošonczi, P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3944-8462; Matveiev, S. P.; Матвеєв, С. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8356-5386 (Eastern-European Journal of Enterprise. – 2022. – Vol. 1, n. 13 (115). – Р. 92-102, 2022)
  У цьому дослідженні доведено, що економічна система визначається різними складовими, зокрема, до неї входить реальний сектор економіки, що формується на мега-, макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. Крім того, доведено, що ...
 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Pakhucha, E.; Oliynyk, O.; Oliynyk, T.; Plyhun, S.; Плигун, С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5251-0553 (European Journal of Sustainable Development. – 2020. – Vol. 9, № 4. – P. 395-408, 2020)
  Обґрунтовано необхідність та важливість проведення дослідження аграрного ринку. Визначено особливості процесу маркетингових досліджень з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва та реалізації відповідно до ...
 • Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Neviadovskyi, V. O.; Невядовський, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Shayturo, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0614-0595 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 4. – P. 14-23, 2018)
  Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що саме розвиток інформаційних і комунікаційних технологій призвело до виникнення інформаційного суспільства, що послужило поштовхом для розвитку електронної економіки, ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Larina, T.; Bobro, N. V.; Бобро, Н. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Fursa, V. A.; Фурса, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Pliekhova, G. (Postmodern Openings. - 2022. - Vol. 13, Issue 1, Sup. 1. - P. 317-330, 2022)
  Метою статті є визначення соціально-економічних причин виникнення олігархії та її функцій в українській економіці в умовах постмодернізму.
 • Melnyk, L.; Мельник, Л.; Novak, I.; Новак, І.; Gomeniuk, M.; Гоменюк, М.; Pidlubna, O.; Підлубна, О.; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Marketing and Management of Innovations. - 2019. - Iss. 2. - P. 326-336, 2019)
  У статті розглянуто аналіз основних показників, що впливають на розвиток туризму. Автори проаналізували та систематизували основні детермінанти розвитку туризму для потенційних кандидатів у члени ЄС. Таким чином, об’єктом ...
 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928; Капоріна, Т. С.; Kaporina, T. S. (Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 4 (21). – С. 568-572, 2019)
  Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, автори статті дослідили сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні, який можна охарактеризувати як симбіоз адміністративних та ринкових концепцій, ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016 (Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. – № 2. – С. 81-86, 2018)
  Представлено сутність категорій «інвестиції» та «економічний захист». Надано класифікаційні ознаки для систематизації інструментів економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнесу. Надана ...
 • Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728 (Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 4. – С. 28-30, 2021)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми економічної безпеки електронної комерції в Україні. Розглядаються та аналізуються інструменти реалізації економічної безпеки, які впливають на формування економічної стратегії ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.), 2015)
  У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу.
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S. (Східна Європа: економіка, бізнес та управління, – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 359-363, 2018)
  Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам використання технології блокчейн як елементу валютної безпеки в Україні. Проаналізовано сучасний стан фінансової безпеки та її валютної складової. Охарактеризовано сучасні ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – C. 172-174, 2018)
  Розглянуто питання вдосконалення принципів та функцій діяльності сфери обігу.
 • Чорна, М. В.; Chorna, M. V.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Управління розвитком. - 2017. - № 1-2 (187–188). - С. 43–51, 2017)
  Метою дослідження є розробка комплексної системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі для її інтегрування в систему стратегічного управління підприємством, спрямованого на сталий розвиток об’єкта ...
 • Бандурка, А. М.; Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294; Носова, Т. Ю.; Nosova, T. Yu. (Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 5-13, 2016)
  У статті проведено аналіз сучасних тенденцій взаємозв’язку і взаємовпливу прямих іноземних інвестицій і економічного зростання. Розглянуто зовнішні та внутрішні ефекти передачі і імпорту технологій у виробничому секторі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account