KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 33 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; Цесарський, Ф. А.; Tsesarsky, F. A.; Селецький, О. В.; Seletskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), P. 1 – P. 232-241, 2018)
  Порушення законодавства щодо невиплати доплат і надбавок працівникам або їх виплати несвоєчасно чи не в повному обсязі є однією з головних причин більшості трудових спорів та конфліктних ситуацій. Недостатня мотивація ...
 • Tykhonova, O. V.; ; Lytvyn, N.; ; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Chyshko, K. O.; Чишко, К. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Yarosh, A.; (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. - 2019. - Vol. 22, Special Issue 2. - P. 1-6, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню сутності електронного банкінгу як перспективного напрямку ринку фінансових послуг. Проведено аналіз останніх публікацій та досліджень, присвячених особливостям електронного банкінгу в різних ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Fursa, V. A.; Фурса, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ; Komziuk, M. A.; Комзюк, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Khloponina-Gnatenko, O. I.; Хлопоніна-Гнатенко, О. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4654-6319; Pidkopai, D. S.; Підкопай, Д. С.; (European Journal of Sustainable Development. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 171-186, 2021)
  Дослідження характеризує економічну безпеку як сукупність умов, необхідних для забезпечення нормального економічного розвитку країни та відновлення розриву у розвитку порівняно з країнами Європи під час інтеграції України до ЄС.
 • Khovrak, I. V.; Ховрак, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0352-4374; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 347-354, 2015)
  У статті розглянуто економічну сутність категорії «фінансова безпека». Виділено 4 рівні фінансової безпеки банківських установ – світовий, національний, галузевий та банківський, а також систему факторів негативного впливу ...
 • Pakhucha, E.; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; Siadrysta, I. I.; Сядриста, І. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Mohilevsky, L.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Oliynik, T.; Bogdanovych, O. (European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 1. - P. 432-449, 2021)
  Обґрунтовано необхідність і значимість фінансових ризиків, які є постійним фактором діяльності будь-якого підприємства. Встановлено, що для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику необхідно розглядати його як ...
 • Tarasenko, O. S.; Тарасенко, О. С.; Yermakov, Yu. O.; Єрмаков, Ю. О.; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Baltic Journal of Economic Studies. - 2017. - Vol. 3, №. 5. - P. 469-473, 2017)
  Метою статті є вивчення сучасного стану наукової думки щодо формування інтелектуального капіталу підприємства в інноваційному процесі, досягнення підприємством відповідних конкурентних переваг та їх захисту. Стаття досліджує, ...
 • Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Neviadovskyi, V. O.; Невядовський, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Shaituro, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0533-8409 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 4. – P. 14-23, 2018)
  Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що саме розвиток інформаційних і комунікаційних технологій призвело до виникнення інформаційного суспільства, що послужило поштовхом для розвитку електронної економіки, ...
 • Melnyk, L.; Мельник, Л.; Novak, I.; Новак, І.; Gomeniuk, M.; Гоменюк, М.; Pidlubna, O.; Підлубна, О.; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Marketing and Management of Innovations. - 2019. - Iss. 2. - P. 326-336, 2019)
  У статті розглянуто аналіз основних показників, що впливають на розвиток туризму. Автори проаналізували та систематизували основні детермінанти розвитку туризму для потенційних кандидатів у члени ЄС. Таким чином, об’єктом ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016 (Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. – № 2. – С. 81-86, 2018)
  Представлено сутність категорій «інвестиції» та «економічний захист». Надано класифікаційні ознаки для систематизації інструментів економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнесу. Надана ...
 • Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X (Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 августа 2015 г.), 2015)
  У тезах доповіді визначено банківський сектор економіки в якості ключового об’єкту аналізу загального фінансового ринку. Наголошено на доцільності застосування більш складних методів з проведення відповідного аналізу.
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500; ResearcherID: J-7269-2016; Передерій, Т. С.; Perederii, T. S. (Східна Європа: економіка, бізнес та управління, – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 359-363, 2018)
  Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам використання технології блокчейн як елементу валютної безпеки в Україні. Проаналізовано сучасний стан фінансової безпеки та її валютної складової. Охарактеризовано сучасні ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – C. 172-174, 2018)
  Розглянуто питання вдосконалення принципів та функцій діяльності сфери обігу.
 • Чорна, М. В.; Chorna, M. V.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Управління розвитком. - 2017. - № 1-2 (187–188). - С. 43–51, 2017)
  Метою дослідження є розробка комплексної системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі для її інтегрування в систему стратегічного управління підприємством, спрямованого на сталий розвиток об’єкта ...
 • Бандурка, А. М.; Bandurka, O. M.; Бандурка, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Носова, О. В.; Nosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5638-6294; Носова, Т. Ю.; Nosova, T. Yu. (Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 5-13, 2016)
  У статті проведено аналіз сучасних тенденцій взаємозв’язку і взаємовпливу прямих іноземних інвестицій і економічного зростання. Розглянуто зовнішні та внутрішні ефекти передачі і імпорту технологій у виробничому секторі ...
 • Попов, С. В.; Popov, S. V. (Форум права. - 2006. - № 3. – С. 106-110, 2006)
  З огляду на неоднозначне розуміння кількості видів безробіття в науці трудового права, проаналізовані підходи вчених до змісту окремих видів безробіття та надана класифікація безробіття за певними критеріями.
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329; Researcher ID:H-2298-2018 (Статистика України. – 2015. – № 3. – С. 37-44, 2015)
  У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспожи­вання на регіональному рівні. З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації виділено три групи регіонів ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, О. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 84-88, 2017)
  Мета. Узагальнення наукових підходів до аналізу впливу тіньової економіка на економічну безпеку підприємства. Методика дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного ...
 • Петченко, М. В.; Petchenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717 (Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – С. 841-844, 2018)
  У статті досліджено зарубіжний досвід у сфері фіскальної політики та її впливу на економічне зростання. Особливу увагу приділено дискусійним питанням дієвості застосування інструментів фіскальної та грошово-кредитної ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Світ економічної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 27 трав. 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – Вип. 31, 2021)
  На нашу думку, доки українська держава буде співпрацювати зі СБ і МВФ, не відмовиться від неоліберальної парадигми, доти не зможе перейти до формування відкритого суспільства, забезпечивши тим самим створення системи ...
 • Свєженцев, О. О.; Sviezhentsev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2637-8883; ResearcherID: I-7090-2016 (ІX Міжнародна науково-практична конференція „Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції”[: матеріали конф.], (м. Харків,19-20 квіт. 2017 р.) : Ч. 1. – Харків: ХНУБА, 2017. – С. 83-85., 2017)
  В роботі проаналізовано «Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу» Національного Банку України, враховуючи важливість грошово-кредитної політики як елемента економічної безпеки ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account