KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 33-35, 2020)
  Аналізуються питання формування адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права, а також проблеми визначення його теоретичних засад – предмета, структури (системи), джерел, суб’єктів тощо.
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 40-42, 2020)
  Стаття присвячена питанням виокремлення особливостей кваліфікації об’єктивної сторони адміністративного правопорушення передбаченого статтею 44-3 КУпАП.
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 164-177, 2020)
  Охарактеризовано поняття адміністративно-деліктних відносин, їх соціальну природу, ознаки (властивості, характерні риси), особливості як виду адміністративно-правових відносин, структуру (об'єкти, суб'єкти та зміст) і ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2 (89). - С. 104-115, 2020)
  Акцентовано увагу, що важливим напрямком розвитку авіаційної транспортної інфраструктури є підвищення ефективності державного регулювання в галузі авіаційного транспорту. Встановлено, що під державним регулюванням в галузі ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Право і безпека. - 2020. - № 1 (76). - С. 46-52, 2020)
  Акцентовано увагу, що авіаційна галузь є високотехнологічною галуззю економіки будь-якої держави, динамічний розвиток якої вимагає впорядкування національного законодавства у цій сфері, розширення міжнародного співробітництва, ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 264-268, 2019)
  У статті досліджено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові елементи. Окрему увагу приділено науковій характеристиці ознак адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 253-256, 2019)
  У статті розглянуто основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та визначено адміністративні процедури, через ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 287-290, 2020)
  Визначено роль природних ресурсів у розвитку територіальних громад та шляхи оптимізації використання природних ресурсів для забезпечення матеріальної та фінансової спроможності місцевого самоврядування територіальних громад.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 12 листоп. 2019 р.). - Кривий Ріг, 2019. - С. 337-340, 2019)
  Наголошено, що забезпечення безпеки на автомобільному транспорті є важливою передумовою діяльності уповноважених органів державної влади в окресленій сфері.
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2019. - № 4. - С. 83-95, 2019)
  Статтю спрямовано на розкриття особливостей адміністративно-правового забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транс-порті. В роботі охарактеризовано властивості авіаційного транспорту, його сучасний ...
 • Томусякова, І. І.; Tomusiakova, I. I. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 44-48, 2015)
  У статті розглядаються питання адміністративно-правового захисту жінок від насильства. Проаналізовано основні причини виникнення домашнього насильства. Пропонується комплексний підхід до вирішення важливого завдання з ...
 • Швець, В. Д.; Shvets, V. D. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 140-145, 2014)
  Стаття присвячена аналізу змісту права землекористування в Україні в адміністративно-правовому аспекті. Розглянуті та проаналізовані такі поняття, як «суб’єкт», «землекористування», «суб’єкт землекористування», «земельні ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 60-64, 2014)
  У статті визначено поняття категорії служба суддів в Україні. Охарактеризовано специфічні ознаки служби суддів. Проаналізовано поняття та сутність судового адміністрування, визначена його роль у підвищенні ефективності ...
 • Красюк, Н. І.; Krasiuk, N. I. (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 128-135, 2014)
  У статті досліджуються питання, присвячені особливостям адміністративної відповідальності за службові правопорушення в сфері земельних відносин. Автором запропонований термін «службове адміністративне правопорушення в ...
 • Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 97-101, 2014)
  Проаналізовано наукові погляди на зміст та види підстав адміністративної відповідальності. Визначено зміст фактичної, нормативної та процесуальної підстав адміністративної відповідальності. Проаналізовано чинне законодавство, ...
 • Потапенко, І. В.; Potapenko, I. V. (Європейські перспективи. – 2014. – № 5. – С. 50-54, 2014)
  Стаття присвячена дослідженню ролі адміністративного права у регулюванні суспільних відносин. У ній автор аналізує позиції науковців, що відображають їх уявлення про предмет адміністративного права на сучасному етапі ...
 • Yevdokimenko, S. V.; Naymova, A. O.; Наумова, А. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Yakymchuk, S. O.; Povydysh, V. V. (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27. – P. 544-551, 2020)
  Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу законодавства Франції, Італії, Німеччини, Великобританії та США обґрунтувати шляхи вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення прав громадян органами ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 104-116, 2019)
  Здійснено оцінювання змісту адміністративних нормативно-правових актів (на прикладі правового регулювання питань обмежень щодо одержання подарунків) крізь призму сучасного розуміння принципів адміністративного права, що ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122., 2020)
  Стаття присвячена розгляду й аналізу концепцій європейської доктрини, які вплинули на розвиток як законодавства про адміністративну процедуру, так і на доктрину. Автор використовує інтегративний підхід, який спрямований ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds