KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Klymenko, I. V.; Клименко, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Tsyhanov, O. G.; Циганов, О. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8924-1139; Mohilevska, L. H.; Могілевська, Л. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 31. - P. 44-51, 2020)
  Метою статті є визначення: 1) сутності та змісту послуг, що надаються органами публічної влади в країнах Європейського Союзу та Україні; 2) особливостей правового регулювання публічно-сервісної діяльності в цих країнах. ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 163–170, 2020)
  Визначено поняття «юридичні гарантії». Встановлено можливі критерії для класифікації організаційно-правових гарантій прав і свобод громадян. Проаналізовано зміст основних видів організаційно-правових гарантій прав і свобод ...
 • Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9354-9235; Головач, О. А.; Holovach, O. A. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 31-37, 2020)
  Досліджено зміст поняття «публічні послуги у сфері підприємницької діяльності», обгрунтовано необхідність закріплення поняття «публічні послуги» на законодавчому рівні. Надано характеристику його правової природи. Визначено ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 38-44, 2020)
  У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання порядку залучення громадян до охорони громадського порядку в Україні. Відзначено декларативний та безсистемний підхід щодо залучення громадян до охорони правопорядку. ...
 • Новиченко, А. В.; Novichenko, A. V.; Новіченко, А. В. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 57-60, 2020)
  В статье рассмотрены вопросы административной ответственности за нарушение в сфере миграционного права. Проанализирован состав административных правонарушений за нарушение законодательства в сфере миграции в Украине. ...
 • Смазна, Т. М.; Smazna, T. M. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 61-64, 2020)
  У статті розглянуто нормативно-правове регулювання, що впливає на розвиток системи надання електронних адміністративних послуг в Україні в контексті досвіду електронного урядування в країнах-членах Європейського Союзу. На ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-802 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 1. – С. 82-87, 2020)
  У статті наголошено на важливість визначення поняття, сутності, структури адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу в Україні та правових засадах його реалізації. Запропоновано авторське визначення понять ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 23-29, 2019)
  У статті на основі наукової літератури здійснено історико-правовий аналіз розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність за часів існування СРСР. Доведено, що у період існування СРСР правове регулювання ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. – С. 134-139, 2020)
  Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права щодо питання реалізації органами місцевого самоврядування передбачених законодавством України повноважень у сфері земельних відносин, ...
 • Долженко, К. И.; Dolzhenko, K. I.; Долженко, К. І. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 52-55, 2014)
  В статье исследована сущность дефиниции "информация", а также принципы правового регулирования отношений, возникающие в сфере информатизации, информационных технологий и защиты информации, на основе сравнения действующего ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 12/2 (Decembrie). – P. 39-42, 2014)
  В статье осуществляется исследование безопасности личности, общественной безопасности, безопасности в стране. Проанализирована личность преступника, затронуты вопросы глобализации. Новизна статьи заключается в усовершенствовании ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3. - С. 108-113, 2020)
  Здійснено загальний огляд законодавчих засад притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння. З'ясовано прогалини у чинному законодавстві щодо ...
 • Воронин, Я. Г.; Voronin, Ya. H.; Воронін, Я. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/2 (Martie). – P. 34-39, 2014)
  В статье на основании общетеоретических концепций рассмотрена этимология происхождения понятий "гарантия", "юридические гарантии", а также дана характеристика главных составляющих категории "юридические гарантии разрешительной ...
 • Хряпинский, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; Хряпинський, А. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4899-3326 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014 – № 6/3 (Iunie). – P. 124-129, 2014)
  В статье рассмотрена Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины как самостоятельный орган публичной администрации, который создан с целью реализации публичной функции по вопросам государственного ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 3/2 (Martie). – P. 62-65, 2014)
  В работе исследованы подходы к пониманию важнейших понятий безопасности государства - общественной безопасности и безопасности дорожного движения, проанализирована их административно-правовая охрана. Рассмотрены отдельные ...
 • Васильева, Н. С.; Vasylieva, N. S.; Васильєва, Н. С. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 21-25, 2014)
  Проанализированы научные взгляды на содержание противодействия правонарушениям, определено понятие и признаки административно-правового противодействия правонарушениям в сельском хозяйстве, выяснены особенности противодействия ...
 • Воронин, Я. Г.; Voronin, Ya. H.; Воронін, Я. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 6/2 (Iunie). – P. 30-34, 2014)
  В статье рассмотрено содержание нормативно-правовых актов, которые регулируют разрешительные процедуры в нефтегазовом комплексе в зависимости от уровня их юридической силы. Автор уделяет непосредственное внимание теоретическим ...
 • Салманова, Е. Ю.; Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 163-166, 2014)
  С целью комплексного исследования хозяйственных административных правонарушений, в статье выясняется сущность понятий "административное правонарушение" и "хозяйственное административное правонарушение". Определяются признаки ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 9. – С. 114-118, 2020)
  Обґрунтовано, що ефективність державного регулювання в галузі авіаційного транспорту безпосередньо залежить від стану правового забезпечення такого регулювання. У результаті аналізу змісту понять «регулювання», «забезпечення», ...
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Адміністративне право та процес: актуальні проблеми та шляхи вирішення : тези доп. учасників наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 лют. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 21-23, 2020)
  Зазначено, що адміністративні процедури посідають важливе місце у системі адміністративного права України, відіграючи значну роль у повсякденних процесах, що відбуваються у цій галузі права. Підвищення ефективності реалізації ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds