KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M. (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 3. – С. 203-207, 2016)
  Проаналізовано нормативно-правові акти та наукові дослідження вітчизняних учених, сформовано власне бачення об'єктивних передумов для вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення суб'єктів підприємницької ...
 • Почанська, О.; Pochanska, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Право.ua. - 2018. - № 2. - С. 20-26, 2018)
  Визначено зміст права людини і громадянина на охорону здоров’я, встановлена та охарактеризована його специфіка стосовно правового статусу засудженої особи. Проаналізовано особливості сучасного стану адміністративно-правового ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M. (Право і суспільство. - 2020. - № 5. - С. 135-140, 2020)
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів учених та норм чинного законодавства, визначено та надано характеристику адміністративно-правовим формам захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і суспільство. - 2020. - № 5. - С. 69-75, 2020)
  У статті проаналізовано сутність і значення адміністративно-процесуальних норм, які складають окремий інститут адміністративного процесуального права, зокрема доказів і доказування. Досліджено стан організаційно-правового ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 10. - С. 142-147, 2020)
  Досліджено сучасний стан правового регулювання основоположних категорій адміністративно-деліктного права: поняття, завдання, функції та принципи адміністративної відповідальності. Розглянуто світовий досвід розуміння ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 2. - С. 83-93, 2020)
  Визначено основні напрямки реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні з огляду на формування адміністративно-деліктного права в Україні. Виходячи з основних джерел адміністративного права країн ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 2. - С. 59-73, 2020)
  Дослідження присвячено аналізу правового змісту поняття суб’єкт управління. Уточнено властивості, характеристики і особливості, що притаманні «суб’єктам адміністративного регулювання в галузі авіації», викладене авторське ...
 • Маркова, Е. О.; Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2020. - № 3. - С. 90-97, 2020)
  В данной статье автор рассматривает одну из стадий административной процедуры – стадию обжалования административного акта, используя сравнительный подход, который заключается в анализе доктринальных позиций и положений ...
 • Klymenko, I. V.; Клименко, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Tsyhanov, O. G.; Циганов, О. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8924-1139; Mohilevska, L. H.; Могілевська, Л. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 31. - P. 44-51, 2020)
  Метою статті є визначення: 1) сутності та змісту послуг, що надаються органами публічної влади в країнах Європейського Союзу та Україні; 2) особливостей правового регулювання публічно-сервісної діяльності в цих країнах. ...
 • Почанська, О.; Pochanska, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 163–170, 2020)
  Визначено поняття «юридичні гарантії». Встановлено можливі критерії для класифікації організаційно-правових гарантій прав і свобод громадян. Проаналізовано зміст основних видів організаційно-правових гарантій прав і свобод ...
 • Обрусна, С. Ю.; Obrusna, S. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9354-9235; Головач, О. А.; Holovach, O. A. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 31-37, 2020)
  Досліджено зміст поняття «публічні послуги у сфері підприємницької діяльності», обгрунтовано необхідність закріплення поняття «публічні послуги» на законодавчому рівні. Надано характеристику його правової природи. Визначено ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 38-44, 2020)
  У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання порядку залучення громадян до охорони громадського порядку в Україні. Відзначено декларативний та безсистемний підхід щодо залучення громадян до охорони правопорядку. ...
 • Новиченко, А. В.; Novichenko, A. V.; Новіченко, А. В. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 57-60, 2020)
  В статье рассмотрены вопросы административной ответственности за нарушение в сфере миграционного права. Проанализирован состав административных правонарушений за нарушение законодательства в сфере миграции в Украине. ...
 • Смазна, Т. М.; Smazna, T. M. (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 61-64, 2020)
  У статті розглянуто нормативно-правове регулювання, що впливає на розвиток системи надання електронних адміністративних послуг в Україні в контексті досвіду електронного урядування в країнах-членах Європейського Союзу. На ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-802 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2020. – № 1. – С. 82-87, 2020)
  У статті наголошено на важливість визначення поняття, сутності, структури адміністративно-правового статусу авіаційного персоналу в Україні та правових засадах його реалізації. Запропоновано авторське визначення понять ...
 • Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4. – С. 23-29, 2019)
  У статті на основі наукової літератури здійснено історико-правовий аналіз розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність за часів існування СРСР. Доведено, що у період існування СРСР правове регулювання ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Юридичні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 4. – С. 134-139, 2020)
  Статтю присвячено висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права щодо питання реалізації органами місцевого самоврядування передбачених законодавством України повноважень у сфері земельних відносин, ...
 • Долженко, К. И.; Dolzhenko, K. I.; Долженко, К. І. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 10/2 (Octombrie). – P. 52-55, 2014)
  В статье исследована сущность дефиниции "информация", а также принципы правового регулирования отношений, возникающие в сфере информатизации, информационных технологий и защиты информации, на основе сравнения действующего ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2014. – № 12/2 (Decembrie). – P. 39-42, 2014)
  В статье осуществляется исследование безопасности личности, общественной безопасности, безопасности в стране. Проанализирована личность преступника, затронуты вопросы глобализации. Новизна статьи заключается в усовершенствовании ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3. - С. 108-113, 2020)
  Здійснено загальний огляд законодавчих засад притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння. З'ясовано прогалини у чинному законодавстві щодо ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds