KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 264-268, 2019)
  У статті досліджено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові елементи. Окрему увагу приділено науковій характеристиці ознак адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави, ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 253-256, 2019)
  У статті розглянуто основні напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та визначено адміністративні процедури, через ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 287-290, 2020)
  Визначено роль природних ресурсів у розвитку територіальних громад та шляхи оптимізації використання природних ресурсів для забезпечення матеріальної та фінансової спроможності місцевого самоврядування територіальних громад.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 12 листоп. 2019 р.). - Кривий Ріг, 2019. - С. 337-340, 2019)
  Наголошено, що забезпечення безпеки на автомобільному транспорті є важливою передумовою діяльності уповноважених органів державної влади в окресленій сфері.
 • Томусякова, І. І.; Tomusiakova, I. I. (Європейські перспективи. – 2015. – № 4. – С. 44-48, 2015)
  У статті розглядаються питання адміністративно-правового захисту жінок від насильства. Проаналізовано основні причини виникнення домашнього насильства. Пропонується комплексний підхід до вирішення важливого завдання з ...
 • Швець, В. Д.; Shvets, V. D. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 140-145, 2014)
  Стаття присвячена аналізу змісту права землекористування в Україні в адміністративно-правовому аспекті. Розглянуті та проаналізовані такі поняття, як «суб’єкт», «землекористування», «суб’єкт землекористування», «земельні ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 60-64, 2014)
  У статті визначено поняття категорії служба суддів в Україні. Охарактеризовано специфічні ознаки служби суддів. Проаналізовано поняття та сутність судового адміністрування, визначена його роль у підвищенні ефективності ...
 • Красюк, Н. І.; Krasiuk, N. I. (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 128-135, 2014)
  У статті досліджуються питання, присвячені особливостям адміністративної відповідальності за службові правопорушення в сфері земельних відносин. Автором запропонований термін «службове адміністративне правопорушення в ...
 • Васильєва, Н. С.; Vasylieva, N. S. (Європейські перспективи. – 2014. – № 8. – С. 97-101, 2014)
  Проаналізовано наукові погляди на зміст та види підстав адміністративної відповідальності. Визначено зміст фактичної, нормативної та процесуальної підстав адміністративної відповідальності. Проаналізовано чинне законодавство, ...
 • Потапенко, І. В.; Potapenko, I. V. (Європейські перспективи. – 2014. – № 5. – С. 50-54, 2014)
  Стаття присвячена дослідженню ролі адміністративного права у регулюванні суспільних відносин. У ній автор аналізує позиції науковців, що відображають їх уявлення про предмет адміністративного права на сучасному етапі ...
 • Yevdokimenko, S. V.; Naymova, A. O.; Наумова, А. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Yakymchuk, S. O.; Povydysh, V. V. (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27. – P. 544-551, 2020)
  Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу законодавства Франції, Італії, Німеччини, Великобританії та США обґрунтувати шляхи вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення прав громадян органами ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122., 2020)
  Стаття присвячена розгляду й аналізу концепцій європейської доктрини, які вплинули на розвиток як законодавства про адміністративну процедуру, так і на доктрину. Автор використовує інтегративний підхід, який спрямований ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Харків : Панов, 2016. — 460 с., 2016)
  Монографію присвячено комплексному аналізу правових актів в управлінській діяльності Національної поліції України. У роботі визначаються сутність правових актів в управлінській діяльності Національної поліції України та ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 65 - 69., 2009)
  Розглянуто та проаналізовано зміни адміністративного законодавства щодо заходів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Особливу увагу приділено питанням застосування громадських робіт як ...
 • Шевцова, Н. В.; Shevtsova, N. V. (Право і безпека. - 2009. - № 4 (31). - С. 72-75, 2009)
  З’ясовано сутність і зміст принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві, форми та межі їх практичного застосування. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання змісту ...
 • Samilyk, L. O.; ; Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; ; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Kovalchuk, V. B.; ; (Wiadomości Lekarskie. - 2019. - T. LXXII, nr 5, cz II. - Р. 1103-1107, 2019)
  У статті розглядаються проблеми функціонування комплементарної (альтернативної) медицини. Аналізуються основні тенденції її розвитку в деяких зарубіжних країнах і особливості її застосування в Україні.
 • Любімова, С. Ю.; Liubimova, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 246-254, 2012)
  Уточнено поняття адміністративно-правового статусу приватних підприємств, визначено та охарактеризовано його структурні елементи.
 • Яворська, Н. І.; Yavorska, N. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 276-280, 2012)
  З’ясовано сутність та необхідність адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні. Визначено місце держави в адміністративно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності.
 • Михайлов, С. В.; Mykhailov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 218-226, 2012)
  Актуальність проблеми дослідження правової регламентації медичної таємниці пояснюється статистичними даними стосовно зростаючої кількості судових позовів щодо компенсації моральної шкоди за неправомірне розголошення ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds