KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

 

Recent Submissions

 • Нестеренко, О. В.; Nesterenko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5892-9435 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 3. – С. 143-148, 2020)
  У статті акцентується увага на необхідності вдосконалення адміністративно-правового статусу Збройних Сил України як суб’єкта забезпечення національної безпеки і оборони України в контексті реформування Збройних Сил України, ...
 • Мошенская, В. А.; Moshenska, V. O.; Мошенська, В. О. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – Februarie. – P. 65–69, 2015)
  Проанализировано теоретическое положение и административно-правовые основы понятия и места подразделений милиции общественной безопасности особого назначения в системе МВД Украины. Определены их основные черты, сущность и ...
 • Маркова, Е. О.; Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – № 2. – С. 91-95, 2020)
  Исследована внутренняя структура административной процедуры, состоящая из совокупности отдельных элементов: стадий, этапов и отдельных процедурных действий, осуществление которых определяется видом административной процедуры ...
 • Шестакова, А. В.; Shestakova, A. V.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 293-296, 2020)
  Досліджено застосування правових засобів впливу, спрямованих на усунення порушень земельного законодавства, відновлення порушеного права та притягнення винних у вчиненні земельних правопорушень до адміністративної ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 11-14, 2020)
  Розглянуто процес розвитку правового регулювання діяльності, пов’язаної з охороною здоров’я громадян від негативного впливу навколишнього тютюнового диму та згубних наслідків споживання тютюну в нашій країні. The process ...
 • Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 136-137, 2020)
  Запропоновано внести доповнення та переглянути деякі статті в адміністративному законодавстві України, які сприятимуть збереженню процесуальних строків і накладенню адміністративних стягнень своєчасно.
 • Солонецька, О. Ю.; Solonetska, O. Yu. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 118-120, 2020)
  Розглянуто структуру адміністративно-правового статусу органів дізнання Національної поліції України, до якої віднесено такі елементи як: повноваження (права й обов’язки), компетенція, принципи, юридична відповідальність ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 113-114, 2020)
  Розглянуто перші кроки щодо проблеми нормативного упорядкування ввезення та використання транспортних засобів з іноземною реєстрацією на території України.
 • Почанська, О.; Pochanska, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 110-112, 2020)
  Розглянуто проблеми додержання прав та свобод у духовно-культурній сфері , а також належного забезпечення та захисту цих прав і свобод щодо громадян, засуджених до позбавлення волі.
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 107-109, 2020)
  Розглянуто проблемні питання впорядкування інформаційної сфери в процесі переходу від інформатизації до цифровізації. Запропоновано вдосконалення державної інформаційної політики, реформування чинного законодавства.
 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 95-96, 2020)
  Розглянуто проблему оновлення теоретичних поглядів на розвиток інституту адміністративної відповідальності , який є визначальним, оскільки саме цей механізм покликаний стати базисом подальшої реформи адміністративно-деліктного ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Топчій, А. О.; Topchii, A. O. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 92-94, 2020)
  Окреслено шляхи удосконалення нормотворчої функції органів публічного адміністрування, встановлення єдиного і гарантованого порядку її реалізації, оптимізації адміністративно-правової регламентації нормотворчого процесу ...
 • Голуб, В. М.; Holub, V. M. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 82-86, 2020)
  Розглянуто реальна необхідність у збільшенні ефективності взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних структур для вирішення питання щодо забезпечення працевлаштування біженців, і що ця ...
 • Гарна-Іванова, І. О.; Garna-Ivanova, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 80-81, 2020)
  Надано теоретичне розуміння, визначено ознаки та наведено класифікацію форм міграційного контролю.
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 74-76, 2020)
  Розглянуто організаційно-правовий механізм подолання проблем породжених «євробляхами» в Україні, в тому числі екологічної безпеки.
 • Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 71-73, 2020)
  Окреслені проблемні питання застосування собак-поводирів в Україні, які частково вирішують проблему пересування незрячих людей.
 • Логачев, И. В.; Lohachov, I. V.; Логачов, І. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 3/2 (Martie). – P. 54-57, 2015)
  Определено этимологическое значение понятия "кодификация", проанализировано его соотношение с другими видами систематизации законодательства, определено главное направление дальнейшего развития кодификации административн ...
 • Юшкевич, О. Г.; ; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. (в авт. ред.), (м. Кривий Ріг, 13 листоп. 2020 р.). - Кривий Ріг, 2020. - С. 293-295, 2020)
  Визначено поняття «медіація». Констатовано, що серед засобів, які на сьогодні учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення можуть використовувати відповідно до чинного законодавства при виникненні ...
 • Юшкевич, О. Г.; ; (Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя : Всеукр. наук.-практ. конф. (заочна) : зб. тез наук. доп. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.). - Київ , 2020. - С. 199-205, 2020)
  Надано визначення та проаналізовано поняття «ґендерне насильство». Зроблено висновок, що однією із ключових проблем ґендерно обумовленого насильства, які виникають під час збройного конфлікту на Сході України, є обмежений ...
 • Комзюк, Н. А.; Komziuk, M. A.; Комзюк, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 4/2 (Aprilie). – P. 42-47, 2015)
  Исследована необходимость внесения изменений и дополнений в административное законодательство Украины для обеспечения защиты прав и свобод граждан в порядке применения таких административных взысканий, как административный ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds