KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of eastern and western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph: Vol. 2: PJ4\17 0117U007203 Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation. – Tallinn (Estonia), 2019. – P. 290-306, 2019)
  Дан авторський підхід до тлумачення формулювання «особи, уповноважені на виконання функцій держави і еквівалентні їм особи, яким забороняється отримувати подарунки в зв'язку з діяльністю таких осіб, пов'язаної з виконанням ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 3. - С. 158-162, 2018)
  У статті представлено авторську концепцію розвитку та легітимізації процедури примирення як нової альтернативної процедури врегулювання спорів у публічній сфері. Автор провів порівняльний аналіз адміністративного законодавства ...
 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 82-92, 2018)
  Приділено увагу з’ясуванню категоріального апарату, яким оперує діюче законодавство щодо вдосконалення нормативного закріплення такої категорії як «публічно-сервісна діяльність».Доведено, що публічно-сервісну діяльність ...
 • Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Makowski, G.; Маковики, Гж. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.) . - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 75-79, 2016)
  Проаналізовано спірні питання обмежень щодо одержання подарунків як захід запобігання корупції; акцентується увага на роз’ясненнях Міністерства юстиції України з приводу можливості отримання даних дарунків; викладений ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Leheza, Ye. O.; Легеза, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9134-8499; Savielieva, M.; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4. – Number 3. – P. 147-154, 2018)
  На основі структурного аналізу підтримки, регулювання та фінансування наукової діяльності в найбільших країнах світу з розвиненою економікою, визначаються центральні інститути фінансових коштів для інвестицій в інноваційну ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122., 2020)
  Стаття присвячена розгляду й аналізу концепцій європейської доктрини, які вплинули на розвиток як законодавства про адміністративну процедуру, так і на доктрину. Автор використовує інтегративний підхід, який спрямований ...
 • Казанчук, И. Д.; Kazanchuk, I. D.; Казанчук, І. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 8/2(August). – P. 22-27, 2015)
  В статье дается характеристика правовым отношениям в сфере охраны окружающей природной среды на основании анализа действующего административного законодательства Украины. В ходе реализации государственной интеграционной ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 3 – С. 158-164, 2018)
  Підприємницька діяльність є складовою частиною забезпечення національної безпеки, оскільки механізм підприємництва є основою економічного розвитку держави. Успішний розвиток підприємницької діяльності можливо тільки при ...
 • Салманова, Е. Ю.; Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 12/2 (Decembrie). – P. 110-113, 2015)
  В статье исследованы административно-правовые формы гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав физического лица, обеспечивающих его социальное бытие, а также указаны их особенности и преимущества среди других ...
 • Семіног, О. О.; Seminoh, O. O. (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 873– 878, 2011)
  З’ясовано сутність адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері паспортно-візового режиму України, та проведено аналіз адміністративних правопорушень. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративного ...
 • Красюк, Н. І.; Krasiuk, N. I. (Європейські перспективи. – 2014. – № 9. – С. 128-135, 2014)
  У статті досліджуються питання, присвячені особливостям адміністративної відповідальності за службові правопорушення в сфері земельних відносин. Автором запропонований термін «службове адміністративне правопорушення в ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і суспільство. - 2017. - № 4. Ч. 1. - С. 148-152, 2014)
  Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей адміністративної процесуальної норми як первісного елементу адміністративного процесуального права України. Узагальнено сучасні теоретико-правові підходи щодо розуміння ...
 • Шпенов, Д. Ю.; Shpenov, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 10. – С. 60-64, 2014)
  У статті визначено поняття категорії служба суддів в Україні. Охарактеризовано специфічні ознаки служби суддів. Проаналізовано поняття та сутність судового адміністрування, визначена його роль у підвищенні ефективності ...
 • Стаматіна, М. В.; Stamatina, M. V. (Форум права. – 2012. – № 3. – С. 718-722, 2012)
  Здійснено аналіз сучасного стану впровадження в Україні інституту правової допомоги. Окреслено основні проблеми, які впливають на процес формування в Україні системи безоплатної правової допомоги. Сформульовано пропозиції ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 756–760, 2012)
  Проаналізовано застосування методів державного впливу на своєчасне та повне виконання платниками податків своїх зобов’язань перед бюджетом. Досліджено забезпечення ефективної діяльності платників податків в умовах дії ...
 • Пахомов, В. В.; Pakhomov, V. V.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 4. – С. 161–165, 2016)
  Визначено основні види суб’єктів контролю у сфері земельних відносин в Україні. Проаналізовано основні чинники, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів контролю за використанням та охороною земель в Україні. ...
 • Сезонова, О. М.; Sezonova, O. M. (Юридичний бюлетень. – 2018. – Вип. 7, ч. 2. – С. 133-140, 2018)
  У статті проаналізовано адміністративне законодавство з питань організації освітньої діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України. Визначено та схарактеризовано три групи адміністративних ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють обіг зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь. Встановлено порядок обігу і перелік видів зброї, що має культурну цінність у Республіці Білорусь. ...
 • Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A. (Форум права. – 2011. – № 3. – С. 468–472, 2011)
  На основі комплексного дослідження визначено поняття, сутність та ознаки адміністративно-правового регулювання охорони екологічних прав громадян, охарактеризовано систему нормативно-правових актів у даній сфері.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account