KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Subject "administrative and legal protection"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Subject "administrative and legal protection"

Sort by: Order: Results:

 • Букрєєв, М. Ю.; Bukreev M. Yu.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9863-3660 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2(81). - С.28-37, 2018)
  Уперше банківську діяльність проаналізовано як об’єкт адміністративно-правової охорони. Висвітлено використання понять «охорона» й «адміністративно-правова охорона» в контексті їх здійснення стосовно банківської діяльності, ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Право і суспільство. – 2018. – № 3, ч. 1. – С. 192-195, 2018)
  У статті розкрито основні положення та керівні ідеї Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини та її вплив на захист прав дитини в Україні. Акцентується увага на недоліках Програми та можливих шляхах їх вирішення.
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2018. - № 34. - C. 26–29, 2018)
  В статті досліджується система адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні та її складові елементи. Охарактеризовано структуру механізму системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні та його ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Приватне та публічне право. - 2018. - № 4. - С. 45–49, 2018)
  У статті досліджується сутність терміна «механізм адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні» та його складові елементи. Особлива увага приділяється суб'єктам адміністративно-правового захисту прав дитини. ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2019. - № 1 (January). - С. 86-90, 2019)
  У статті досліджуються засоби захисту прав дитини як ключові елементи механізму адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні, під якими запропоновано розуміти сукупність правових норм, явищ та дій, які в системній ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 2 (19). - С. 245-254, 2018)
  Розглянуто адміністративно-правову охорону фізичної особи-підприємця. Проаналізовано та визначено поняття адміністративно-правової охорони фізичної особи-підприємця, розмежовано адміністративно-правовий захист ...
 • Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M. (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 10-16, 2012)
  Надано авторське визначення поняття «інформаційна безпека підприємництва». Визначено мету та напрямки забезпечення інформаційної безпеки підприємництва. Акцентовано увагу на значущості адміністративно-правового напрямку ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account