KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Title

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 1 (Vol. 2). – P. 70-75, 2019)
  У статті автор дослідив аксіологію адміністративної процедури для українського суспільства та держави крізь призму цінностей: адміністративно-правових, політичних, соціальних та економічних. Україна, проголосивши себе ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Юридичний вісник. – 2020. - №6. – С. 29-37, 2020)
  In the article the author conducts comparative legal research types of administrative procedure, using the experience of the United States, France and Poland to form conceptual review and a systematic approach to ...
 • Samilyk, L. O.; ; Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; ; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Kovalchuk, V. B.; ; (Wiadomości Lekarskie. - 2019. - T. LXXII, nr 5, cz II. - Р. 1103-1107, 2019)
  У статті розглядаються проблеми функціонування комплементарної (альтернативної) медицини. Аналізуються основні тенденції її розвитку в деяких зарубіжних країнах і особливості її застосування в Україні.
 • Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 14. – С. 71–74, 2015)
  Визначено зміст і особливості господарської діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Надано поняття господарської діяльності, проаналізовано особливості правового регулювання господарської діяльності.
 • Yevdokimenko, S. V.; Naymova, A. O.; Наумова, А. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068; Yakymchuk, S. O.; Povydysh, V. V. (AMAZONIA Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 27. – P. 544-551, 2020)
  Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу законодавства Франції, Італії, Німеччини, Великобританії та США обґрунтувати шляхи вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення прав громадян органами ...
 • Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of eastern and western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph: Vol. 2: PJ4\17 0117U007203 Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation. – Tallinn (Estonia), 2019. – P. 290-306, 2019)
  Дан авторський підхід до тлумачення формулювання «особи, уповноважені на виконання функцій держави і еквівалентні їм особи, яким забороняється отримувати подарунки в зв'язку з діяльністю таких осіб, пов'язаної з виконанням ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2018. - № 3. - С. 158-162, 2018)
  У статті представлено авторську концепцію розвитку та легітимізації процедури примирення як нової альтернативної процедури врегулювання спорів у публічній сфері. Автор провів порівняльний аналіз адміністративного законодавства ...
 • Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – Спец. вип. № 2 (92). – С. 82-92, 2018)
  Приділено увагу з’ясуванню категоріального апарату, яким оперує діюче законодавство щодо вдосконалення нормативного закріплення такої категорії як «публічно-сервісна діяльність».Доведено, що публічно-сервісну діяльність ...
 • Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Makowski, G.; Маковики, Гж. (Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2016 р.) . - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 75-79, 2016)
  Проаналізовано спірні питання обмежень щодо одержання подарунків як захід запобігання корупції; акцентується увага на роз’ясненнях Міністерства юстиції України з приводу можливості отримання даних дарунків; викладений ...
 • Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950 (ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. - 2020. - P. 54, 2020)
  Розглянуто положення законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 2 вересня 2019 року № 1228 . Виявлено, що наведений проект нормативно-правового акта, який у майбутньому може стати основою для ...
 • Klymenko, I. V.; Клименко, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3552-2277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Tsyhanov, O. G.; Циганов, О. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8924-1139; Mohilevska, L. H.; Могілевська, Л. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199 (Amazonia Investiga. - 2020. - Vol. 9, Issue 31. - P. 44-51, 2020)
  Метою статті є визначення: 1) сутності та змісту послуг, що надаються органами публічної влади в країнах Європейського Союзу та Україні; 2) особливостей правового регулювання публічно-сервісної діяльності в цих країнах. ...
 • Leheza, Ye. O.; Легеза, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9134-8499; Savielieva, M.; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Volume 4. – Number 3. – P. 147-154, 2018)
  На основі структурного аналізу підтримки, регулювання та фінансування наукової діяльності в найбільших країнах світу з розвиненою економікою, визначаються центральні інститути фінансових коштів для інвестицій в інноваційну ...
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Abroskin, V. V.; Аброськін, В. В.; Andriiko, O.; Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Yevdokimenko, S. (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2020. – Vol. 23, Spec. Issue 11, 2020)
  Авторами проведено дослідження сутності та видів адміністративних процедур в діяльності вищих навчальних закладів як суб'єктів реалізації освітньої функції держави. Проаналізовано норми чинного законодавства України (зокрема, ...
 • Markova, O. O.; Маркова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014 (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2020. - Вип. 60. - С. 119-122., 2020)
  Стаття присвячена розгляду й аналізу концепцій європейської доктрини, які вплинули на розвиток як законодавства про адміністративну процедуру, так і на доктрину. Автор використовує інтегративний підхід, який спрямований ...
 • Дегтярьова, С. В.; Dehtiarova, S. V. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 2. – С. 86-90, 2018)
  У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, надано характеристику агропромисловому комплексу України як предмету адміністративно-правового регулювання. Констатовано, що АПК посідає ...
 • Казанчук, И. Д.; Kazanchuk, I. D.; Казанчук, І. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Legea si viata = Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 8/2(August). – P. 22-27, 2015)
  В статье дается характеристика правовым отношениям в сфере охраны окружающей природной среды на основании анализа действующего административного законодательства Украины. В ходе реализации государственной интеграционной ...
 • Лазарев, Д. В.; Lazariev, D. V.; Лазарєв, Д. В. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 8/4. – P. 31-33, 2013)
  В статье исследовано состояние административно-правового обеспечения международного взаимодействия по противодействию организованной преступности, охарактеризована система нормативно-правовых актов по этому вопросу, доказана ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2018. – № 3 – С. 158-164, 2018)
  Підприємницька діяльність є складовою частиною забезпечення національної безпеки, оскільки механізм підприємництва є основою економічного розвитку держави. Успішний розвиток підприємницької діяльності можливо тільки при ...
 • Шкребец, Е. Ф.; Shkrebets, Ye. F.; Шкребець, Є. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 2/3 (Februarie). – P. 109-112, 2015)
  Проанализирована сущность административно-правового обеспечения деятельности адвокатуры Украины. Рассмотрены различные организационные формы адвокатской деятельности. The article analyzes the essence of administrative ...
 • Воронин, Я. Г.; Voronin, Ya. H.; Воронін, Я. Г. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2013. – № 8/3. – P. 40-45, 2013)
  В статье на основании норм действующего административного законодательства Украины и научных источников дана характеристика государственного надзора, а также определены особенности его осуществления в нефтегазовой отрасли. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account