Навчальні видання (Educational edition)

 

Recent Submissions

 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Харків : ХНУВС, 2019)
  Надано гіперпосилання на інтернет-ресурс, на якому розміщено дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних правопорушень». Метою дистанційного навчального курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень» ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G.; Голуб, М. В.; Holub, M. V.; ; Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012; Крикун, В. В.; Krykun, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X; Крут, К. О.; Krut, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-4198; Лобова, Ю. К.; Lobova, Yu. K.; ; Мельник, В. А.; Melnyk, V. A.; ; Могілевська, Л. Г.; Mohilevska, L. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3312-9199; Панов, І. О.; Panov, I. O.; ; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Стреляний, В. І.; Strelianyi, V. I.; ; Токарева, К. О.; Токарева, К. О.; ; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547; Цибульник, Н. Ю.; Tsybulnyk, N. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5128-0511; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Харків : ХНУВС, 2019. – 236 с., 2019)
  У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем розкрито зміст норм загальної частини адміністративного права України: сутність публічного адміністрування, його принципи; предмет, метод, принципи і систему ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; Пчелин, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016 (Міграційне право України : підручник. - Харків : Дім реклами, 2016. - С. 243-248, 2016)
  Розглянуто основні питання міграційного права, зокрема його поняття та місце в правовій системі України, правовий статус суб’єктів міграційного права, правовий режим міграції в Україні, юридичну відповідальність у міграційній ...
 • Галунько, В. В.; Армаш, Н.; Басс, В. О.; Берлач, А. І.; Біла, В. П.; Бойко, В.; Буханевич, О.; Бучинська, А. Й.; Васильченко, Н.; Гавловський, І. А.; Галіцина, Н.; Галунько, В. М.; Гречанюк, С.; Делія, Ю.; Дембіцька, С.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Діденко, С. В.; Діхтієвський, П. В.; Дрозд, О. Ю.; Єщук, О. М.; Журавльов, Д.; Заярний, О. А.; Зима, О. Т.; Іванищук, А. А.; Карабін, Т. О.; Кічмаренко, С. М.; Коваленко, Л.; Коваль, А.; Ковальчук, А.; Костенко, І. В.; Крикун, В.; Кузьменко, О.; Курило, В. І.; Куркова, К.; Куценко, В. Д.; Лаговський, В. М.; Лазур, Я. В.; Легеза, Ю. О.; Манжула, А. А.; Марченкова, С.; Мацелик, Т.; Мацюк, В. Я.; Мкртчян, Р. С.; Орловська, І. Г.; Пашинський, В. Й.; Пєтков, С.; Пирожкова, Ю. В.; Пихтін, М.; Риженко, І.; Рогач, О. Я.; Рябченко, О.; Савранчук, Л.; Савюк, М.; Світличний, О.; Слюсаренко, С.; Соболь, Є. Ю.; Соловйова, О.; Стеценко, В.; Стеценко, С.; Циганок, С.; Чижмарь, К. І.; Шарая, А.; Шкарупа, К. В.; Шопіна, І.; Щавінський, В. Р.; Руснак, Л. М.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 446 с., 2018)
  У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної основоположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає ...